Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Địa Lí - Trường THPT Trưng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 201857

Nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta không phải chủ yếu dựa vào?

 • A. nguồn nước và tài nguyên sinh vật dồi dào
 • B. người lao động có kinh nghiệm sản xuất nông lâm ngư nghiệp
 • C. sự đa dạng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
 • D. tài nguyên đất và tài nguyên khí hậu phong phú
Câu 2
Mã câu hỏi: 201858

Địa hình ở phía tây thượng nguồn sông Mã là?

 • A. các dãy núi cao trung bình dọc biên giới Việt – Lào
 • B. các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi
 • C.

  các dãy núi hình cánh cung

 • D. dãy núi Hoàng Liên Sơn
Câu 3
Mã câu hỏi: 201859

Qua Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết vùng nào sau đây tập trung nhiều đất mặn nhất?

 • A. Đồng bằng sông Hồng 
 • B. Duyên hải Nam Trung Bộ 
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long
 • D. Bắc Trung Bộ
Câu 4
Mã câu hỏi: 201860

Công nghiệp năng lượng của nước ta gồm các phân ngành?

 • A. khai thác than, khai thác dầu khí và nhiệt điện
 • B. khai thác than, khai thác dầu khí và sản xuất điện
 • C. khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện
 • D. khai thác nguyên, nhiên liệu và thủy điện
Câu 5
Mã câu hỏi: 201861

Cho biểu đồ sau:

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ này?

 • A. Sản lượng than sạch và điện phát ra biến động, sản lượng dầu thô tăng lên
 • B. Sản lượng điện phát ra và dầu thô biến động, sản lượng than sạch tăng liên tục
 • C.

  Sản lượng than sạch biến động, sản lượng dầu thô và điện phát ra tăng liên tục

 • D. Sản lượng than sạch và dầu thô biến động, sản lượng điện phát ra tăng liên tục
Câu 6
Mã câu hỏi: 201862

Dựa vào Atlat Địa lí trang 20, cho biết tỉnh nào có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất?

 • A. Kiên Giang
 • B. Bình Thuận
 • C. Cà Mau
 • D.

  Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 7
Mã câu hỏi: 201863

Trong điều kiện của nền kinh tế tự cung tự cấp, sản xuất nhỏ thì sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp bị chi phối chủ yếu bởi các điều kiện tự nhiên?

 • A. các điều kiện kinh tế xã hội còn chưa mạnh để tác động với
 • B. các điều kiện tự nhiên có tính chất quyết định đến sản xuất
 • C. các điều kiện khó khăn về tự nhiên không thể khắc phục được
 • D. các điều kiện kinh tế xã hội không có tác động gì đến nông nghiệp
Câu 8
Mã câu hỏi: 201864

Dựa vào Atlat Địa lí trang Hành Chính hãy cho biết đi dọc từ Bắc vào Nam có thành phố là tỉnh lộ được sắp xếp theo thứ tự nào?

 • A. Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Tam Kì, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm, Phan Thiết
 • B. Thanh Hóa, Vinh, Hồng Lĩnh, Đồng Hới, Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết
 • C. Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm, Phan Thiết
 • D.

  Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm, Phan Thiết

Câu 9
Mã câu hỏi: 201865

Cho biểu đồ: Cơ cấu số lượng vật nuôi Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2014

Nhận xét nào sau đây không đúng với cơ cấu số lượng vật nuôi của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với Tây Nguyên năm 2014?

 • A. Tỉ trọng lớn của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn tỉ trọng của trâu và lợn của Tây Nguyên cộng lại
 • B. Tỉ trọng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên
 • C. Tỉ trọng bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên
 • D.

  Tỉ trọng lớn của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên

Câu 10
Mã câu hỏi: 201866

Cho bảng số liệu:  DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2012

Năm

2005

2007

2009

2012

Diện tích (nghìn ha)

497,4

509,3

538,5

623,0

Sản lượng (nghìn tấn)

752,1

915,8

1057,5

1260,4

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, Nhà xuất bản thống kê 2013)

Để thể hiện diện tích và sản lượng cà phê của nước ta giai đoạn trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

 • A. Cột
 • B. Đường
 • C. Miền
 • D. Kết hợp cột và đường
Câu 11
Mã câu hỏi: 201867

Địa hình của Duyên hải miền Trung gây nhiều khó khăn cho loại hình giao thông vận tải nào?

 • A. Đường sống và đường biển
 • B. Đường biển và đường hàng không
 • C. Đường sắt và ô tô
 • D. Đường hàng không và đường ô tô
Câu 12
Mã câu hỏi: 201868

Ý nào sau đây đúng về quá trình đô thị hóa ở nước ta?

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có trình độ đô thị hóa thấp nhất so với trung bình cả nước
 • B. Tỉ lệ dân thành thị ở Đồng bằng sông Hồng cao hơn Đông Nam Bộ
 • C. Đông Nam Bộ là nơi có số lượng đô thị lớn nhất
 • D. Tỉ lệ dân thành thị lớn hơn dân số nông thôn
Câu 13
Mã câu hỏi: 201869

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến công nghiệp xay xát của nước ta phát triển mạnh?

 • A. Nhu cầu lớn trong nước và xuất khẩu
 • B. Nguồn nguyên liệu ổn định
 • C. Giá trị kinh tế cao
 • D. Giải quyết được nhiều việc làm
Câu 14
Mã câu hỏi: 201870

Điều nào sau đây là sai khi nói về việc sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta? 

 • A.

  Nền kinh tế ngoài quốc doanh thu hút đa số lao động vào các ngành nông – lâm – ngư nghiệp

 • B. Đang có sự chuyển dịch lao động từ khu vực Nhà nước sang khu vực ngoài quốc doanh (trừ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài)
 • C. Nền kinh tế ngoài quốc doanh cũng thu hút nhiều lao động vào lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, kĩ nghệ cao
 • D. Việc sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế thay đổi do quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo cơ chế thị trường
Câu 15
Mã câu hỏi: 201871

Cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt chủ yếu nhằm?

 • A.

  khai thác có hiệu quả hơn các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng - cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hoàn thiện

 • B.

  thích nghi với tình hình mới để có thể hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới

 • C. khai thác có hiệu quả hơn các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, lợi thế lao động đồng, giá rẻ
 • D. thích nghi với xu thế dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 16
Mã câu hỏi: 201872

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta chủ yếu là do?

 • A. đường lối Đổi mới
 • B. cơ sở hạ tầng được tăng cường
 • C. tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ngày càng tăng
 • D. thị trường tiêu thụ được mở rộng trong và ngoài nước
Câu 17
Mã câu hỏi: 201873

Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA - GIAI ĐOẠN 1979 – 2014

Năm

1979

1989

1999

2009

2014

Dân số (triệu người)

52,7

64,4

76,3

86,0

90,7

Tỉ lệ tăng dân số (%)

2,16

2,1

1,51

1,06

1,08

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản thống kê 2016)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

 • A. Tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhanh giai đoạn 1979 - 2014
 • B. So với năm 1979 tỉ lệ gia tăng dân số giảm hơn 2 lần vào năm 2014
 • C. Giai đoạn 1898 – 1999, dân số nước ta tăng nhanh
 • D. Dân số nước ta không ổn định giai đoạn 1979 – 2014
Câu 18
Mã câu hỏi: 201874

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nước ta có bao nhiêu trung tâm công nghiệp có qui mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng?

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8
Câu 19
Mã câu hỏi: 201875

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm của Tây Nguyên đang được đẩy mạnh chủ yếu là nhờ?

 • A. việc tăng cường nguồn lao động về số lượng và chất lượng
 • B. việc tăng cường cơ sở hạ tầng và mở rộng thị trường
 • C. nền nông nghiệp hàng hóa của vùng phát triển mạnh
 • D. điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi
Câu 20
Mã câu hỏi: 201876

“Rêu và địa y phủ kín thân cây, cành cây” là đặc điểm sinh vật ở độ cao nào ở vùng núi nước ta?

 • A. 1600m – 1700m đến 2600m
 • B. 1000m - 1600m
 • C. 900m - 1000m
 • D. trên 2600m
Câu 21
Mã câu hỏi: 201877

Địa hình thấp và bằng phẳng của đồng bằng sông Cửu Long gây trở ngại nào cho sản xuất nông nghiệp vào vụ hè thu?

 • A. Nước mặn xâm nhập trên diện rộng
 • B.

  Tăng độ chua, mặn của đất

 • C. Vận chuyển nông sản bằng đường thủy
 • D. Lũ ngập sâu và kéo dài
Câu 22
Mã câu hỏi: 201878

Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ cấu trúc địa chất – địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ khá phức tạp?

 • A. Hệ thống núi non trùng điệp, địa hình núi cao, núi trung bình chiếm ưu thế, đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt
 • B. Gồm các khối núi cổ, các bề mặt sơn nguyên bóc mòn, cao nguyên badan, đồng bằng châu thổ sông, đồng bằng ven biển
 • C. Đồi núi thấp với độ cao trung bình 600m chiếm ưu thế, nhiều địa hình đá vôi, địa hình bờ biển có nhiều vịnh, đảo, quần đảo
 • D. Gồm núi cao, núi trung bình, núi thấp, sơn nguyên và cao nguyên đá vôi, thung lũng hẹp, nhiều vách núi đứng
Câu 23
Mã câu hỏi: 201879

Ý nào sau đây không đúng về gia tăng dân số thành thị ở nước ta?

 • A. Gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình cả nước
 • B. Phản ánh quá trình mở rộng địa giới của đô thị diễn ra mạnh
 • C. Mức gia tăng dân số nhìn chung thấp hơn so với nông thôn
 • D. Phản ánh quá trình di dân tự do từ nông thôn ra thành thị
Câu 24
Mã câu hỏi: 201880

Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là?

 • A. núi cao chiếm ưu thế, hướng núi vòng cung, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng
 • B. núi cao chiếm ưu thế, hướng núi đông- tây, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng
 • C. núi thấp chiếm ưu thế, hướng núi tây bắc – đông nam, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng
 • D. núi thấp chiếm ưu thế, hướng núi vòng cung, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng
Câu 25
Mã câu hỏi: 201881

Điểm khác biệt cơ bản nào về điều kiện tự nhiên khiến Đồng bằng sông Cửu Long vượt trội so với đồng bằng sông Hồng trong vai trò cung cấp lương thực thực phẩm cho cả nước?

 • A. Trình độ thâm canh
 • B. Quy mô diện tích
 • C. Sự phong phú của nguồn nước
 • D. Đặc điểm khí hậu
Câu 26
Mã câu hỏi: 201882

Sông ngòi nước ta nhiều nước, giàu phù sa là do?

 • A. mưa nhiều trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn
 • B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
 • C. trong năm có hai mùa khô, mưa đắp đổi nhau
 • D. diện tích đồi núi thấp là chủ yếu và mưa nhiều
Câu 27
Mã câu hỏi: 201883

Qua Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các loại đất feralit trên đá phiến, đá vôi, đá mẹ khác chiếm phần lớn diện tích ở vùng nào sau đây?

 • A. Đông Nam Bộ
 • B. Tây Nguyên
 • C. Duyên hải Nam Trung Bộ
 • D. Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 28
Mã câu hỏi: 201884

Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi Duyên hải miền Trung?

 • A. Chế độ nước thất thường
 • B. Dòng sông ngắn và dốc
 • C. Chế độ nước phân hóa theo mùa
 • D. Lũ lên nhanh và kéo dài
Câu 29
Mã câu hỏi: 201885

Phát biểu nào sau đây SAI về Đông Nam Á?

 • A. Vị trí cầu nối giữa lục địa Á-Âu và lục địa Ô-xtrây-li-a
 • B. Là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa lớn
 • C. Là nơi các cường quốc muốn cạnh tranh ảnh hưởng
 • D. Nằm ở vành đai lửa Thái Bình Dương
Câu 30
Mã câu hỏi: 201886

Mùa mưa ở miền Trung đến muộn hơn so với cả nước do tác động của?

 • A. các dãy núi đâm ngang ra biển
 • B.

  trong lạnh vào mùa thu đông

 • C. gió phơn Tây Nam khô nóng vào đầu mùa hạ
 • D.

  bão đến tương đối muộn so với miền Bắc

Câu 31
Mã câu hỏi: 201887

Trong qui hoạch công nghiệp (năm 2001), Hà Tĩnh thuộc vùng công nghiệp số?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 32
Mã câu hỏi: 201888

Dãy Trường Sơn đã làm cho vùng Bắc Trung Bộ?

 • A. chịu ảnh hưởng của bão nhiều hơn các vùng khác
 • B. có nhiều ưu thế để phát triển mạnh ngành chăn nuôi
 • C. có mùa mưa chậm dần sang thu đông và gió phơn Tây Nam
 • D. đồng bằng bị thu hẹp và chia cắt thành các đồng bằng nhỏ
Câu 33
Mã câu hỏi: 201889

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy sắp xếp độ cao của các dãy núi từ cao đến thấp?

 • A. Tây Côn Lĩnh, Kiều Liêu Ti, Pu Tha Ca, Yên Tử
 • B. Tây Côn Lĩnh, Yên Tử, Pu Tha Ca, Kiều Liêu Ti
 • C. Tây Côn Lĩnh, Yên Tử, Kiều Liêu Ti, Pu Tha Ca
 • D. Tây Côn Lĩnh, Kiều Liêu Ti, Yên Tử, Pu Tha Ca
Câu 34
Mã câu hỏi: 201890

Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc?

 • A. đẩy mạnh hoạt động giao thông vận tải
 • B. áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến
 • C. Sử dụng ngày càng nhiều công nghệ bảo quản
 • D. tăng cường sản xuất chuyên môn hóa
Câu 35
Mã câu hỏi: 201891

Các tuyến đường ngang nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ không nhằm mục đích?

 • A. đẩy mạnh giao lưu với Đông Nam Bộ
 • B. giúp cho vùng mở cửa hơn nữa với các nước trên thế giới
 • C. sử dụng ngày càng nhiều công nghệ bảo quản
 • D. nâng cao vai trò quan trọng của vùng trong quan hệ với Tây Nguyên
Câu 36
Mã câu hỏi: 201892

Để phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn, cơ sở đầu tiên cần chú ý là?

 • A. phát triển thêm và cải tạo các đồng cỏ
 • B. nắm bắt được nhu cầu thị trường
 • C. sử dụng nhiều thức ăn tổng hợp
 • D. tận dụng các phế phẩm của ngành chế biến lúa gạo
Câu 37
Mã câu hỏi: 201893

Điểm nào sau đây không đúng với vai trò quan trọng của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đối với nền kinh tế đất nước?

 • A. Có tác động quan trọng đến sự phát triển của tất cả các ngành kinh tế quốc dân, đảm bảo cho các ngành khác phát triển.
 • B.

  Tạo nên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp

 • C. Làm cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản vừa có chất lượng cao, vừa dễ bảo quản, thuận tiện cho việc vận chuyển
 • D. Làm tăng tốc độ tích lũy cho nền kinh tế quốc dân do vốn đầu tư xây dựng ít, thời gian quay vòng nhanh, thu hồi vốn nhanh
Câu 38
Mã câu hỏi: 201894

Cho bảng số liệu:

SỐ LƯỢNG ĐÀN TRÂU, BÒ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2012(Đơn vị: nghìn con)

Năm

Trâu

2000

2955,7

4127,9

2005

2922,2

5540,7

2010

2877,0

5808,3

2012

2627,8

5194,2

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2012, Nhà xuất bản thống kê 2013)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò ở nước ta trong giai đoạn 2000 – 2012, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

 • A. Tròn
 • B. Cột
 • C. Đường
 • D. Miền
Câu 39
Mã câu hỏi: 201895

Gia tăng dân số của nước ta giảm thời gian gần đây, chủ yếu do đâu

 • A. quy mô dân số giảm
 • B.

  tỉ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ giảm.

 • C. dân số có xu hướng già hóa.
 • D.

  thực hiện tốt chính sách dân số.

Câu 40
Mã câu hỏi: 201896

Năng suất lúa mước ta tăng mạnh thời gian gần đây, chủ yếu do đâu?

 • A. đẩy mạnh cải tạo đất và tăng vụ.
 • B.

  tăng cường thâm canh và tăng vụ.

 • C. tăng vụ và đẩy mạnh khai hoang.
 • D. thâm canh và sử dụng giống mới.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ