Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

  Đặt câu hỏi

Họ và tên

Tiêu đề câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Lớp
Môn học
Bài học
img
truc lam
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": …………..a museum next to the park.

Câu trả lời của bạn

img
Nguyễn Tiểu Ly
28/03/2022

……There is………..a museum next to the park.

Dịch: Có một viện bảo tàng bên cạnh công viên.

img
Quynh Anh
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ………………..some dictionaries in the classroom.

Câu trả lời của bạn

img
Ngoc Han
28/03/2022

………There are………..some dictionaries in the classroom.

Dịch: Có một số từ điển trong lớp học.

img
Choco Choco
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ……………..rubbish on the floor.

Câu trả lời của bạn

img
thu hảo
28/03/2022

There are rubbish on the floor.

Dịch: Có rác trên sàn.

img
Choco Choco
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ……………..a lot of salt in this sauce.

Câu trả lời của bạn

img
My Hien
28/03/2022

……There are………..a lot of salt in this sauce.

Dịch: Có rất nhiều muối trong nước sốt này.

img
Tieu Giao
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ……………..mice in the kitchen.

Câu trả lời của bạn

img
thúy ngọc
28/03/2022

There are mice in the kitchen.

Dịch: Có chuột trong nhà bếp.

img
Nguyễn Lê Thảo Trang
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ………..a few difficult problems on the quiz.

Câu trả lời của bạn

img
Tieu Giao
28/03/2022

………There is……..a few difficult problems on the quiz.

Dịch: Có một vài vấn đề khó trong bài kiểm tra.

img
Ho Ngoc Ha
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ……………..a little milk on the table.

Câu trả lời của bạn

img
Mai Hoa
28/03/2022

………There is……..a little milk on the table.

Dịch: Có một ít sữa trên bàn.

img
Quynh Nhu
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ………………..a lot of noisy children in the classroom.

Câu trả lời của bạn

img
thuy linh
28/03/2022

There are a lot of noisy children in the classroom.

Dịch: Có rất nhiều trẻ em ồn ào trong lớp học.

img
Nguyễn Lê Tín
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ………………..a laptop on the desk.

Câu trả lời của bạn

img
Tường Vi
28/03/2022

………There is………..a laptop on the desk.

Dịch: Có một máy tính xách tay trên bàn làm việc.

img
Bao Nhi
Tiếng Anh lớp 3 30/03/2022
Which is correct "there is /there are": ………………..no cakes left on the table.

Câu trả lời của bạn

img
Lê Nhật Minh
28/03/2022

There is no cakes left on the table.

Dịch: Không còn bánh nào trên bàn.

 
 
Chia sẻ