Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

  Đặt câu hỏi

Họ và tên

Tiêu đề câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Lớp
Môn học
Bài học
img
Huong Hoa Hồng
Công Nghệ 11 22/10/2022
Xác định: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu?

Câu trả lời của bạn

img
Huong Duong
22/10/2022

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm

img
Tran Chau
Công Nghệ 11 22/10/2022
Xác định mặt tranh là gì?

Câu trả lời của bạn

img
Nhật Duy
22/10/2022

 Mặt tranh là mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

img
Anh Trần
Công Nghệ 11 22/10/2022
Em hiểu: Mặt phẳng tầm mắt là gì?

Câu trả lời của bạn

img
Phung Meo
22/10/2022

Mặt phẳng tầm mắt là mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

img
Nhật Mai
Công Nghệ 11 22/10/2022
Xác định: Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

Câu trả lời của bạn

img
Bin Nguyễn
22/10/2022

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại.

img
Lam Van
Công Nghệ 11 22/10/2022
Hãy xác định: Đường chân trời là đường giao giữa gì?

Câu trả lời của bạn

img
Nguyễn Thanh Hà
22/10/2022

Đường chân trời là đường: Mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh

img
Nguyễn Hạ Lan
Công Nghệ 11 22/10/2022
Xác định: Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

Câu trả lời của bạn

img
Aser Aser
22/10/2022

Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác theo 7 bước.

img
Trần Hoàng Mai
Công Nghệ 11 22/10/2022
Hãy cho biết: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

Câu trả lời của bạn

img
ngọc trang
22/10/2022

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo 7bước

img
Phong Vu
Công Nghệ 11 22/10/2022
Xác định: Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể là ý đúng hay ý sai?

Câu trả lời của bạn

img
Mai Linh
22/10/2022

Sai vì: Vì hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

img
Ban Mai
Công Nghệ 11 21/10/2022
Lấy ví dụ hình chiếu được xem là hình chiếu phối cảnh?

Câu trả lời của bạn

img
Trung Phung
22/10/2022

Hình chiếu thuộc hình chiếu phối cảnh:

+ Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ

+ Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

img
Anh Thu
Công Nghệ 11 27/09/2022
Xác định có mấy loại khổ giấy?

Câu trả lời của bạn

img
Co Nan
19/09/2022

Có 05 loại khổ giấy, kích thước như sau:

  • A0: 1189 x 841(mm)
  • A1: 841 x 594 (mm)
  • A2: 594 x 420 (mm)
  • A3: 420 x 297 (mm)
  • A4: 297 x 210 (mm)
 
 
Chia sẻ