Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

  Đặt câu hỏi

Họ và tên

Tiêu đề câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Lớp
Môn học
Bài học
img
Hương Lan
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 29/04/2022
Reorder these words to have correct sentence: wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

Câu trả lời của bạn

img
hai trieu
27/04/2022

I’m wearing a hat.

Dịch: Tôi đang đội một chiếc mũ.

img
Việt Long
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 29/04/2022
Reorder these words to have correct sentence: monkey/ The/ eating/ is/ ./

Câu trả lời của bạn

img
Nguyễn Lệ Diễm
27/04/2022

The monkey is eating.

Dịch: Con khỉ đang ăn.

img
Hoàng My
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 29/04/2022
Reorder these words to have correct sentence: cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

Câu trả lời của bạn

img
Hoai Hoai
27/04/2022

The frog is in the cup.

Dịch: Con ếch ở trong cốc.

img
Nguyễn Lê Tín
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 29/04/2022
Reorder these words to have correct sentence: apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

Câu trả lời của bạn

img
mai
27/10/2022

I dont like orangesn àn apples

img
sáu
27/10/2022

I dont like apples and oranges

img
Minh Tuyen
27/04/2022

I don’t like apples and oranges.

Dịch: Tôi không thích táo và cam.

img
An Vũ
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 29/04/2022
Reorder these words to have correct sentence: is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

Câu trả lời của bạn

img
Nguyễn Trọng Nhân
27/04/2022

She is wearing a T-shirt.

Dịch: Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông.

img
hai trieu
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 29/04/2022
Reorder these words to have correct sentence: The/ is/ drinking/ hippo/ ./

Câu trả lời của bạn

img
Nguyen Ngoc
27/04/2022

The hippo is drinking.

Dịch: Con hà mã đang uống nước.

img
Kim Ngan
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 30/11/2021
Fill in the gap: Do you like b_ead?

Câu trả lời của bạn

img
Trần Minh Đức
05/12/2021

r nha bạn chúc bạn học tốt 

img
khánh linh
24/11/2021

DO YOU LIKE BREAD ?

img
Nguyễn Minh Minh
18/11/2021

Do you like bread? (Bạn có thích bánh mì không?)

img
Lê Tấn Vũ
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 30/11/2021
Fill in the gap: Is he a fri_nd?

Câu trả lời của bạn

img
Phạm Phú
22/11/2021

friend

img
Phung Thuy
18/11/2021

Is he a friend? (Cậu ấy có phải là một người bạn không?)

img
Ngoc Tiên
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 30/11/2021
Fill in the gap: Do you like m_lk?

Câu trả lời của bạn

img
Phạm Phú
22/11/2021

Milk

img
Nguyễn Minh Minh
18/11/2021

Do you like milk? (Bạn có thích sữa không?)

img
thu phương
Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World 30/11/2021
Fill in the gap: Do you like chick_n?

Câu trả lời của bạn

img
Phạm Phú
22/11/2021

do you like chicken?

img
Hoa Lan
18/11/2021

Do you like chicken? (Bạn có thích thịt gà không?)

 
 
Chia sẻ