Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Địa Lí - Trường THPT Cù Chính Lan

15/04/2022 - Lượt xem: 43
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 202657

Vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển của nước ta là vùng?

 • A. lãnh hải
 • B. thềm lục địa.
 • C. đặc quyền kinh tế
 • D. tiếp giáp lãnh hải
Câu 2
Mã câu hỏi: 202658

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản dưới 5% năm 2007?

 • A. Tây Nguyên
 • B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • C. Đồng Bằng sông Hồng
 • D. Đông Nam Bộ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 202659

Khu công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta hình thành từ?

 • A. những năm 90 của thế kỷ XX thế kỷ XX.  
 • B. Thế kỷ XX
 • C. khi thực hiện công cuộc đổi mới (1986).
 • D. khi tiến hành công nghiệp hóa.
Câu 4
Mã câu hỏi: 202660

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam( trang 21) cho biết tỉnh (TP) nào sau đây có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp so với cả nước thấp nhất ?

 • A. Đồng Nai.
 • B. Khánh Hòa
 • C. Thanh Hóa
 • D.

  Quảng Ninh.

Câu 5
Mã câu hỏi: 202661

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường bộ nối Hà Nội -Hải Phòng là quốc lộ số?

 • A. 1
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 2
Câu 6
Mã câu hỏi: 202662

Khó khăn chủ yếu trong việc hình thành cơ cấu công nghiệp của Bắc Trung Bộ là?

 • A.

  thiếu năng lượng.

 • B.

  đội ngũ lao động có trình độ cao còn ít.

 • C.

  ít tài nguyên khoáng sản.

 • D.

  CSVC hạ tầng còn nhiều hạn chế.

Câu 7
Mã câu hỏi: 202663

Quá trình đô thị hóa của nước ta có đặc điểm nổi bật nào sau đây?

 • A.

  Đô thị phân bố đều giữa các vùng.

 • B.

  Nhiều đô thị lớn và hiện đại được hình thành từ thế kỷ XX.

 • C.

  Tỉ lệ dân thành thị tăng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

 • D.

  Diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp.

Câu 8
Mã câu hỏi: 202664

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết tên 6 cao nguyên từ dãy Bạch Mã trở vào Nam theo thứ tự là?

 • A.

  Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh

 • B.

  Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên

 • C.

  Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh.

 • D.

  Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh, Lâm Viên

Câu 9
Mã câu hỏi: 202665

Ngành du lịch nước ta chỉ thật sự phát triển nhanh từ đầu thập kỷ 90 cho đến nay là nhờ?

 • A.

  chính sách đổi mới của Nhà nước.

 • B.

  sự giàu có về tài nguyên du lịch.

 • C.

  cơ sở vật chất của ngành du lịch được hoàn thiện.

 • D.

  đời sống nhân dân được nâng cao.

Câu 10
Mã câu hỏi: 202666

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây trực tiếp làm cho sản lượng lúa nước ta tăng nhanh?

 • A. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa.
 • B. Cơ cấu mùa vụ thay đổi.
 • C. Sử dụng giống cho năng suất cao.
 • D.

  Mở rộng diện tích, tăng năng suất.

Câu 11
Mã câu hỏi: 202667

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, tỷ lệ lao động của nước ta trong khu vực dịch vụ năm 2007 là?

 • A. 25,9 %.
 • B. 26,1 %.
 • C. 65,7 %.
 • D. 24,6 %.
Câu 12
Mã câu hỏi: 202668

Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta thể hiện rõ nét nhất qua quá trình?

 • A. xâm thực mạnh ở vùng đồi núi.
 • B. phong hóa vật lý.
 • C. cacxtơ đá vôi.
 • D. phong hóa hóa học.
Câu 13
Mã câu hỏi: 202669

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết chè được trồng nhiều nhất ở các vùng nào sau đây?

 • A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 • B. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên.
 • C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên
 • D. Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ.
Câu 14
Mã câu hỏi: 202670

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết đô thị nào sau đây ở vùng Bắc Trung Bộ có quy mô dân số dưới 100 000 người ?

 • A. Vinh
 • B. Đông Hà
 • C. Hà Tĩnh
 • D. Đồng Hới.
Câu 15
Mã câu hỏi: 202671

Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực II (công nghiệp- xây dựng)?

 • A.

  Giảm tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh.

 • B.

  Tăng tỉ trọng các loại sản phẩm thấp không phù hợp với thị trường.

 • C.

  Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác, giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.

 • D.

  Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

Câu 16
Mã câu hỏi: 202672

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hướng?

 • A.

  Cơ cấu mùa vụ thay đổi.

 • B.

  tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.

 • C.

  phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình.

 • D.

  phát triển nông sản xuất khẩu.

Câu 17
Mã câu hỏi: 202673

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4,5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta vừa giáp với Lào, vừa giáp với Trung Quốc?

 • A. Điện Biên
 • B. Lào Cai
 • C. Lạng Sơn
 • D. Lai Châu
Câu 18
Mã câu hỏi: 202674

Các tổ chức liên kết khu vực được hình thành chủ yếu dựa trên cơ sở?

 • A. nằm trong một châu lục
 • B.

  có quy mô dân số tương đồng nhau.

 • C. có chung mục tiêu lợi ích phát triển
 • D. đều bị canh tranh gay gắt.
Câu 19
Mã câu hỏi: 202675

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế của nước ta từ năm 2010 đến năm 2016?

 • A.

  Vốn đầu tư nước ngoài và ngoài Nhà nước đều tăng

 • B. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm , kinh tế Nhà nước tăng
 • C.

  Đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất.

 • D.

  Ngoài Nhà nước luôn chiếm tỷ trọng cao nhất.

Câu 20
Mã câu hỏi: 202676

Thị trường nhập khẩu lớn nhất hiện nay của nước ta là?

 • A.

  Châu Á - Thái Bình Dương Nhật Bản và Trung Quốc.

 • B.

  Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Âu.

 • C.

  Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc.

 • D.

  Đông Nam Á, Nhật Bản và Trung Quốc.

Câu 21
Mã câu hỏi: 202677

Ý nào sau đây đúng khi nói về hướng hoàn thiện cơ cấu công nghiệp nước ta?

 • A.

  Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp khai thác nhằm phát huy tiềm năng.

 • B.

  Tập trung cao độ cho các ngành công nghiệp hiện đại.

 • C.

  Xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt.

 • D.

  Tăng cường các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu.

Câu 22
Mã câu hỏi: 202678

Năng suất lao động của ngành đánh bắt thủy sản nước ta còn thấp chủ yếu là do?

 • A.

  hệ thống cảng cá chưa đáp ứng được nhu cầu.

 • B.

  phương tiện đánh bắt chậm được đổi mới.

 • C.

  thiên tai thường xuyên xảy ra.

 • D.

  ngành chế biến còn nhiều hạn chế.

Câu 23
Mã câu hỏi: 202679

Trong những năm qua, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác là do?

 • A.

  nuôi trồng hướng đến nhu cầu thị trường thu nhiều lợi nhuận.

 • B.

  nuôi trồng có nhiều thuận lợi.

 • C.

  nuôi trồng ít chịu ảnh hưởng của bão.

 • D.

  nguồn lợi cho đánh bắt suy giảm mạnh.

Câu 24
Mã câu hỏi: 202680

Cây công nghiệp được quan trọng nhất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là?

 • A. cao su.
 • B. cà phê
 • C. hồ tiêu.
 • D. chè
Câu 25
Mã câu hỏi: 202681

Cho bảng số liệu:

Chỉ số về tình hình dân số Nhật Bản.

Năm

Dân số (triệu người).

Tỉ lệ sinh(%)

Dân thành thị (triệu người) 2010

2010

127,3

1,34

115,3

2015

126,6

1,40

118,6

2016

126,3

1,41

118,9

2017

126,0

1,41

119,2

Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình dân số Nhật Bản giai đoạn 2010 -2017?

 • A.

  Năm 2017 tỉ lệ dân thành thị của Nhật Bản là 94,6%.

 • B.

  Dân thành thị tăng.

 • C.

  Tỉ lệ sinh có xu hướng tăng.

 • D.

  Dân số tăng chậm.

Câu 26
Mã câu hỏi: 202682

Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh là điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng?

 • A. Bắc Trung Bộ.
 • B. Trung du miền núi Bắc Bộ.
 • C. Đồng bằng sông Hồng.
 • D. Đông Nam Bộ.
Câu 27
Mã câu hỏi: 202683

Yếu tố cho phép và đòi hỏi trong sản xuất nông nghiệp nước ta phải áp dụng các hệ th khác nhau giữa các vùng lãnh thổ?là?

 • A.

  sự phân hóa của khí hậu.

 • B.

  sự phân hóa của các yếu tố kinh tế xã hộ

 • C.

  trình độ thâm canh khác nhau giữa các vùng.

 • D.

  sự phân hóa của địa hình và đất trồng.

Câu 28
Mã câu hỏi: 202684

Cho bảng số liệu:

GDP VÀ SỐ DÂN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985- 2010

Năm

1985

1995

2014

2010

GDP (tỉ USD)

239,0

679,6

1649,3

5880,0

Sổ dân (triệu người)

1070

1211

1299

134,7

(Nguồn tuyển tập đề thi Olympic 30/4/2012, NXB ĐH Sư Phạm)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP, GDP/người và số dân của Trung Quốc giai đoạn 1985- 2010, thích hợp nhất là biểu đồ?

 • A. cột
 • B. miền
 • C. kết hợp
 • D. đường
Câu 29
Mã câu hỏi: 202685

Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi nước ta không phải là?

 • A.

  phát triển chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp..

 • B.

  đẩy mạnh phát triển chăn nuôi các loại gia súc lớn cho nhiều lợi nhuận.

 • C.

  tăng tỷ trọng các sản phẩm không qua giết thịt.

 • D.

  tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

Câu 30
Mã câu hỏi: 202686

Việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ không có ý nghĩa nào sau đây?

 • A.

  Tạo thế liên hoàn phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

 • B.

  Phát huy hiệu quả các thế mạnh sẵn có của vùng.

 • C.

  Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa.

 • D.

  Hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng.

Câu 31
Mã câu hỏi: 202687

Định hướng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng là?

 • A. hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm.
 • B. tập trung phát triển các ngành công nghiệp hiện đại.
 • C. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động.
 • D. tập trung phát triển các ngành công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 32
Mã câu hỏi: 202688

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là?

 • A. thiếu vốn và hạn chế về kỹ thuật
 • B. Khí hậu diễn biến thất thường.
 • C. thiếu lực lượng lao động.
 • D. địa hình chủ yếu đồi núi.
Câu 33
Mã câu hỏi: 202689

Đây không phải là biểu hiện chứng tỏ nước ta đang khai thác hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?

 • A.

  Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, phát triển công nghiệp chế biến.

 • B.

  Đẩy mạnh sản xuất các nông sản xuất khẩu ( gạo, cà phê, cao su, hoa quả...)

 • C.

  Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.

 • D.

  Các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp.

Câu 34
Mã câu hỏi: 202690

Thế mạnh về tự nhiên tạo điều kiện cho Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ động là?

 • A. có một mùa lạnh kéo dài.
 • B.

  đất đai màu mỡ đa dạng.

 • C. nguồn nước phong phú.
 • D. ít có thiên tai.
Câu 35
Mã câu hỏi: 202691

Nhận định nào sau đây không đúng với tình hình phát triển ngành ngoại thương nước ta sau đổi mới đến nay?

 • A.

  Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu tăng nhanh.

 • B.

  Hàng tiêu dùng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu.

 • C.

  Cán cân ngoại thương chủ yếu là nhập siêu.

 • D.

  Mở rộng thị trường theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.

Câu 36
Mã câu hỏi: 202692

Thế mạnh nổi bật của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta là?

 • A. lao động dồi dào.
 • B. có nhiều truyền thống kinh nghiệm.
 • C. thị trường trong nước có nhu cầu lớn.
 • D. nguyên liệu tại chỗ phong phú.
Câu 37
Mã câu hỏi: 202693

Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm?

 • A. 1995.
 • B. 1967
 • C. 1997
 • D. 1985
Câu 38
Mã câu hỏi: 202694

Cho bảng số liệu sau: Dân số Việt Nam qua các năm

(Nghìn người)

Năm

2000

2005

2009

2014

Tổng dân số

77.631

82.392

86.025

90.729

Dân thành thị

18.725

22.332

25.585

30.035

Dân nông thôn

58.906

60.060

60.440

60.694

Để thể hiện cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị nông thôn giai đoạn 2010 - 2014 biểu đồ thich hợp nhất là?
 • A. kết hợp
 • B. cột
 • C. miền
 • D. đường
Câu 39
Mã câu hỏi: 202695

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15,hãy cho biết hai đô thị có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ?

 • A. Bắc Giang, Cẩm Phả.
 • B. Thái Nguyên, Hải Phòng.
 • C. Bắc Giang, Hạ Long.
 • D. Thái Nguyên, Hạ Long.
Câu 40
Mã câu hỏi: 202696

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết sản lượng điện nước ta năm 2007 là bao nhiêu?

 • A. 64 tý KWh
 • B. 16,4 tỷ KWh
 • C. 64,1 tỷ KWh
 • D. 61,4 tý KWh

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ