img

Chương trình học Lớp 6

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 2: Các thể của chất
Lớp 6

Chủ đề 2: Các thể của chất

1 Bài học
Chủ đề 3: Oxygen và không khí
Lớp 6

Chủ đề 3: Oxygen và không khí

2 Bài học
Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng
Lớp 6

Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng

4 Bài học
Chủ đề 5: Chất tinh khiết, hỗn hợp. Phương pháp tách chất
Lớp 6

Chủ đề 5: Chất tinh khiết, hỗn hợp. Phương pháp tách chất

2 Bài học
Chủ đề 6: Tế bào. Đơn vị cơ sở của sự sống
Lớp 6

Chủ đề 6: Tế bào. Đơn vị cơ sở của sự sống

2 Bài học
Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống
Lớp 6

Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống

2 Bài học
 
 
Chia sẻ