img

Chương trình học Lớp 6

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Cánh Diều

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành
Lớp 6

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành

2 Bài học
Chủ đề 4: Oxygen và không khí
Lớp 6

Chủ đề 4: Oxygen và không khí

1 Bài học
Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm
Lớp 6

Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm

2 Bài học
Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà
Lớp 6

Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà

3 Bài học
 
 
Chia sẻ