Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh - Trường THPT Trần Văn Hoài lần 2

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 183380

Trong số các dạng đột biến, dạng đột biến nào là đột biến điểm?

 • A. Mất 1 cặp nucleotide
 • B. Thay đổi 1 đoạn gồm 1 gen trên NST
 • C. Lặp 1 đoạn trình tự gen
 • D. Lặp thêm 1 gen mới trên NST
Câu 2
Mã câu hỏi: 183381

Trong số các khẳng định chỉ ra dưới đây về cấu trúc của NST, khẳng định chính xác là:

 • A. Ở kỳ đầu của quá trình phân bào, NST tồn tại ở trạng thái đơn thành từng cặp gọi là cặp NST tương đồng
 • B. Sợi chromatin (sợi nhiễm sắc) có đường kính 30nm và chứa nhiều đơn vị nucleosome
 • C. Ở kỳ sau của quá trình nguyên phân NST ở trạng trạng thái duỗi xoắn cực đại và tồn tại ở trạng thái kép  
 • D. Mỗi NST ở tế bào nhân thực chứa nhiều phân tử ADN, mỗi phân tử ADN chứa nhiều gen
Câu 3
Mã câu hỏi: 183382

Cho các hiện tượng di truyền dưới đây:

(1). Tính trạng do gen nằm trên X không có alen trên Y chi phối.

(2). Tính trạng do gen nằm trên NST thường chi phối.

(3). Tính trạng do gen nằm trên NST thường chi phối, tính trạng chịu ảnh hưởng bởi giới tính. (4). Tính trạng do gen nằm ở ty thể chi phối.

(5). Tính trạng do gen nằm trong lục lạp chi phối.

Trong số các tính trạng kể trên, có bao nhiêu trường hợp mà kết quả phép lai thuận khác với phép lai nghịch?

 • A. 2
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3
Câu 4
Mã câu hỏi: 183383

Bệnh rối loạn chuyển hóa phenylalanin hay còn gọi là phenylketo niệu xảy ra ở người do nguyên nhân:

 • A. Đột mất đoạn NST
 • B. Đột biến gen thành alen lặn
 • C. Đột biến gen thành alen trội
 • D. Đột biến gen làm tăng mức độ biểu hiện của enzyme
Câu 5
Mã câu hỏi: 183384

Cho các bằng chứng tiến hóa sau đây:

(1). Mẫu hổ phách chứa côn trùng từ kỷ Phấn trắng.

(2). Mẫu than đá lấy từ Quảng Ninh.

(3). Sự giống nhau trong cấu trúc chi trước của hà mã và vây cá voi.

(4). 98% trình tự ADN của người và tinh tinh giống nhau.

(5). Người và tinh tinh đều xuất hiện hiện tượng có kinh nguyệt trong chu kỳ sinh dục.

Số lượng các bằng chứng tiến hóa là bằng chứng gián tiếp là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1
Câu 6
Mã câu hỏi: 183385

Thực vật bậc cao có thể hấp thu nitơ từ lòng đất dưới dạng:

 • A. Chỉ hấp thu nitơ hữu cơ và các axit amin
 • B. Hấp thu amon và nitrate
 • C. Hấp thu nitrate và các axit amin
 • D. Chỉ hấp thu amon
Câu 7
Mã câu hỏi: 183386

Đối tượng động vật nào dưới đây không có sắc tố hô hấp ở trong máu?

 • A. Chim chích bông
 • B. Hai con thằn lằn con
 • C. Con cào cào
 • D. Con cá vàng
Câu 8
Mã câu hỏi: 183387

Lưỡng cư phát triển cực thịnh cùng với sự phát triển của các dạng côn trùng khổng lồ xuất hiện ở:

 • A. Kỷ Cambri đại Cổ Sinh
 • B. Kỷ Jura của đại Trung sinh
 • C. Kỷ Phấn trắng của đại Trung sinh
 • D. Kỷ Cacbon của đại Cổ sinh
Câu 9
Mã câu hỏi: 183388

Đặc điểm nào sau đây cho thấy tính cảm ứng ở cơ thể thực vật?

 • A. Xảy ra với tốc độ nhanh chóng, dễ nhận biết và giúp thực vật thích nghi ngay tức thì với điều kiện môi trường
 • B. Xảy ra một cách chậm chạp, khó nhận thấy, giúp thực vật thích nghi với các điều kiện ngoại cảnh tương ứng
 • C. Xảy ra một cách chậm chạp, khó nhận thấy và có thể có lợi, hoặc có hại tùy trường hợp đáp ứng với môi trường
 • D. Xảy ra một cách nhanh chóng, khó nhận diện và giúp thực vật đảm bảo sự tồn tại trước các biến động của môi trường
Câu 10
Mã câu hỏi: 183389

Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi nào?

 • A. Các cá thể của quần thể sống thành bầy đàn ở những nơi có nguồn sống dồi dào nhất
 • B. Điều kiện sống phân bố một cách đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
 • C. Điều kiện sống phân bố không đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
 • D. Điều kiện sống trong môi trường phân bố đồng đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
Câu 11
Mã câu hỏi: 183390

Cá rô phi đơn tính cho tốc độ lớn nhanh hơn, đồng đều hơn so với nuôi cá rô phi lưỡng tính. Để sản xuất giống cá rô phi đơn tính, người ta dùng biện pháp:

 • A. Chọn lọc lấy cá con là cá đực hoặc cá cái để thu được hiệu quả cao nhất
 • B. Dùng máy li tâm tách tinh trùng thành 2 loại X và Y để điều khiển giới tính đời con
 • C. Cho cá bột ăn thức ăn chứa vitamin estrogen
 • D. Bổ sung 17-methyltestosterol và vitamin C vào thức ăn cho cá bột
Câu 12
Mã câu hỏi: 183391

Khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng thường rất lớn
 • B. Sinh vật ở mắt xích càng xa sinh vật sản xuất thì sinh khối trung bình càng lớn
 • C. Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường
 • D. Năng lượng chủ yếu mất đi qua bài tiết, một phần nhỏ mất đi do hô hấp
Câu 13
Mã câu hỏi: 183392

Không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdy – Vanbec:

 • A. Có hiện tượng giao phối không ngẫu nhiên trong quần thể
 • B. Không có hiện tượng di nhập gen vào trong quần thể
 • C. Sức sống của các giao tử, các kiểu gen khác nhau là như nhau
 • D. Không xảy ra đột biến đối với locus nghiên cứu
Câu 14
Mã câu hỏi: 183393

Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Ở sinh vật nhân thực, côđon 3’AUG5’ có chức năng khởi đầu dịch mã và mã hoá axit amin mêtiônin
 • B. Côđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã
 • C. Tính thoái hoá của mã di truyền có nghĩa là mỗi côđon có thể mã hoá cho nhiều loại axit amin
 • D. Với ba loại nuclêôtit A, U, G có thể tạo ra 24 loại côđon mã hoá các axit amin
Câu 15
Mã câu hỏi: 183394

Trong quá trình điều hòa hoạt động của operon Lac ở E.coli, sản phẩm hình thành sau quá trình phiên mã của operon là:

 • A. 1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân giải lactose
 • B. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactose, vận chuyển lactose và hoạt hóa lactose
 • C. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A sau đó chúng được dịch mã để tạo ra những sản phẩm cuối cùng tham dự vào quá trình vận chuyển và phân giải lactose
 • D. 1 chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin của 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A
Câu 16
Mã câu hỏi: 183395

Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.

II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

IV. Tạo dòng thuần chủng.

Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?

 • A. I  → III → II.
 • B. III → II → I.
 • C. III → II → IV
 • D. II → III → IV.
Câu 17
Mã câu hỏi: 183396

Tại sao một số đối tượng thực vật ta gọi là cây hai năm?

 • A. Vì chu kỳ ra hoa kết trái của chúng cứ 24 tháng mới ra hoa và kết trái một lần, sau đó chờ đến 24 tháng sau chúng mới ra hoa.
 • B. Vì để ra hoa, chúng phải trải qua khoảng thời gian giao thời giữa hai năm, sang năm thứ 2 chúng mới ra hoa.
 • C. Vì chúng chỉ ra hoa khi đã trải qua khoảng thời gian kéo dài hơn 24 tháng
 • D. Vì thời gian sinh trưởng và phát triển của chúng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết của mỗi năm, nên sau hai năm chúng mới ra hoa được.
Câu 18
Mã câu hỏi: 183397

Trong số các phát biểu dưới đây về quá trình sinh sản ở thực vật hạt kín, phát biểu nào là chính xác?

 • A. Hạt phấn mọc ống phấn thành thục và phát triển đầy đủ có 3 nhân trong đó có 2 nhân sinh dưỡng và 1 nhân sinh sản.
 • B. Tế bào trứng được thụ tinh với 2 nhân sinh sản của hạt phấn tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi.
 • C. Tế bào nhân cực được thụ tinh với một trong hai tinh tử của hạt phấn và hình thành tế bào 3n, phát triển thành nội nhũ của hạt.
 • D. Các loại hạt đều có nội nhũ phát triển và trở thành thành phần dự trữ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi.
Câu 19
Mã câu hỏi: 183398

Tại sao tắm nắng sớm hoặc chiều muộn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có vai trò quan trọng trong sinh trưởng và phát triển của trẻ?

 • A. Tắm nắng tạo ra lớp da màu dám nắng, giúp trẻ chống đỡ được với các điều kiện môi trường
 • B. Tắm nắng kích thích tuyến cận giáp giải phóng hormon, tăng cường hấp thu Canxi vào trong máu, tăng cường sự phát triển của cơ thể
 • C. Tắm nắng giúp chuyển hóa tiền vitamin D thành vitamin D, thúc đẩy quá trình chuyển hóa canxi thành xương, hỗ trợ cho quá trình sinh trưởng của trẻ
 • D. Tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời có tác dụng hàn gắn các vết thương và thúc đẩy quá trình tái tạo các mô, cơ quan của trẻ nhỏ
Câu 20
Mã câu hỏi: 183399

Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?

 • A. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định
 • B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
 • C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể
 • D. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi
Câu 21
Mã câu hỏi: 183400

Cho các nhân tố sau:

(1) Chọn lọc tự nhiên.               (2) Giao phối ngẫu nhiên.          (3) Giao phối không ngẫu nhiên.

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên.         (5) Đột biến.                              (6) Di - nhập gen.

Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:

 • A. (1), (2), (4), (5).
 • B. (1), (3), (4), (5).
 • C. (1), (4), (5), (6). 
 • D. (2), (4), (5), (6).
Câu 22
Mã câu hỏi: 183401

Cơ sở của biện pháp tránh thai bằng cách tính toán ngày rụng trứng là:

 • A. Lựa chọn thời điểm trước khi trứng rụng vài ngày, việc quan hệ tình dục sẽ không dẫn đến mang thai
 • B. Tránh quan hệ tình dục vào những ngày giữa chu kỳ kinh nguyệt để tinh trùng không gặp được trứng và tiến hành thụ tinh
 • C.
  Lựa chọn thời điểm ngay sau thời điểm rụng trứng để quan hệ tình dục, vì trứng đã rụng rồi nên không thể thụ thai được nữa
 • D. Tính toán ngày rụng trứng để lựa chọn một ngày nằm giữa chu kỳ kinh nguyệt, thời điểm khó thụ thai nhất để giao phối
Câu 23
Mã câu hỏi: 183402

Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?

 • A. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
 • B. Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển xa
 • C. Hình thành loài là quá trình tích luỹ các biến đổi đồng loạt do tác động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật
 • D. Phần lớn các loài thực vật hiện nay được hình thành dựa trên con đường lai xa và đa bội hóa
Câu 24
Mã câu hỏi: 183403

Cho các đặc điểm sau đây:

(1). Thân ngầm                (2). Vỏ cây dày                (3). Vỏ hạt dày, chịu lửa

(4). Hấp thu nước mạnh  (5). Chứa nhiều tinh dầu  (6). Thân dạng dây leo

Số các đặc điểm cho thấy cây có khả năng chống chịu lại hiện tượng cháy:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 25
Mã câu hỏi: 183404

Cho một số khu sinh học dưới đây:

(1). Đồng rêu hàn đới

(2). Rừng lá rộng rụng theo mùa

(3). Rừng lá kim ôn đới

(4). Rừng nhiệt đới gió mùa

Sắp xếp các khu sinh học trên theo thứ tự có sự có độ phức tạp tăng dần của chuỗi và lưới thức ăn là:

 • A. (1) → (2) → (3) → (4). 
 • B. (1) → (3) → (2) → (4).
 • C. (1) → (4) → (2) → (3).
 • D. (3) → (1) → (2) → (4).
Câu 26
Mã câu hỏi: 183405

Ở một phân tử ADN mạch kép có 2520 liên kết hydro, phân tử ADN này tiến hành quá trình phiên mã toàn bộ phân tử tạo ra một đoạn ARN mà trong cấu trúc có %G-%U = 40%, %X - %A = 20%. Tỷ số nào dưới đây mô tả đúng cấu trúc của đoạn ADN kể trên:

 • A. (A+T)/(G+X)= 7/3
 • B. (A+T)/(G+X)= 4/1
 • C. (A+T)/(G+X)= 1/4
 • D. (A+T)/(G+X)= 2/3
Câu 27
Mã câu hỏi: 183406

Ở một loài động vật giao phối, tiến hành phép lai 2 cá thể có kiểu gen AaBb với nhau. Trong quá giảm phân ở cơ thể cái, cặp Aa không phân ly ở giảm phân 1 trong 1 số tế bào, các tế bào khác bình thường và quá trình giảm phân ở cơ thể đực xảy ra bình thường. Các loại giao tử tạo ra đều có sức sống như nhau, theo lý thuyết có tổng số bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và lệch bội có thể tạo ra từ quá trình giao phối nói trên:

 • A. 9 và 12
 • B. 9 và 14
 • C. 12 và 14
 • D. 4 và 12
Câu 28
Mã câu hỏi: 183407

Ở điều kiện chiếu sáng 14 giờ mỗi ngày, lúa mì trổ bông và cà chua ra hoa trong khi lúa nước không trổ bông. Tuy nhiên, nếu chiếu sáng 10 giờ mỗi ngày thì lúa nước trổ bông, cà chua vẫn ra hoa và lúa mì không trổ bông. Từ các thực nghiệm trên, có thể kết luận:

 • A. Lúa mì và cà chua là cây ngày dài, còn lúa nước là cây ngày ngắn
 • B. Lúa mì là cây ngày dài, cà chua và lúa nước là cây ngày ngắn
 • C. Lúa mì là cây ngày dài, cà chua là cây trung tính, lúa nước là cây ngày ngắn
 • D. Lúa mì là cây ngày dài, cà chua là cây ngày ngắn và lúa nước là cây trung tính
Câu 29
Mã câu hỏi: 183408

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa  hồng. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.

(2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây có kiểu gen dị hợp tử.

(3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 100% hoa hồng.

(4) Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 30
Mã câu hỏi: 183409

Trong số các phát biểu sau đây về hoạt động của hệ tuần hoàn:

(1). Ở người, tim hoạt động không nghỉ ngơi suốt khoảng thời gian từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.

(2). Máu vận động theo vòng tuần hoàn chỉ có ở động vật có hệ tuần hoàn kín.

(3). Một trong các dấu hiệu dễ nhận thấy của người bị bệnh hở van tim là nhịp tim rất chậm.

(4). Ở hệ tuần hoàn kép, áp lực của dòng máu lên thành động mạch là lớn hơn so với hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn hở.

Số phát biểu không chính xác là:

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 183410

Ở một giống lúa chiều cao do 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao 100 cm. Cây lai được tạo ra giữa cây thấp nhất và cây cao nhất có chiều cao là:

 • A. 75 cm
 • B. 80 cm
 • C. 70 cm
 • D. 85 cm
Câu 32
Mã câu hỏi: 183411

Cho các phép lai:

I. Ab/aB × Ab/aB

II. AB/ab × AB/ab

III. AB/ab × Ab/aB

IV. AB/ab × ab/ab

Những phép lai nào phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 2: 1? Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn?

 • A. I, III, IV
 • B. I
 • C. I, II
 • D. I, III
Câu 33
Mã câu hỏi: 183412

Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai ♂ AaBbDdEe × ♀ AaBbDdEe loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

 • A. 9/128
 • B. 27/128
 • C. 27/64
 • D. 9/256
Câu 34
Mã câu hỏi: 183413

Ở một loài thực vật, tiến hành phép lai giữa cây thân cao hoa trắng và cây thân thấp hoa đỏ, đời F1 thu được 4 lớp kiểu hình với tỷ lệ ngang nhau bao gồm 1 cao, trắng: 1 cao, đỏ: 1 thấp, trắng: 1 thấp, đỏ. Từ kết quả phép lai nói trên, kết luận nào dưới đây KHÔNG chính xác?

 • A. Hai cặp tính trạng chỉ có thể do 2 cặp gen phân ly độc lập chi phối.
 • B. Muốn xác định chính xác quy luật di truyền chi phối 2 phép lai trên cần thực hiện ít nhất 1 phép lai nữa có sử dụng các cá thể đời con F1
 • C. Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn có thể được dùng để giải thích quy luật chi phối sự di truyền của hai cặp tính trạng kể trên.
 • D. Có thể xảy ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo trong quá trình giảm phân hình thành giao tử ở 1 trong 2 bên hoặc bố hoặc mẹ liên quan đến cặp NST chứa 2 cặp gen nói trên.
Câu 35
Mã câu hỏi: 183414

Ở một loài thực vật, tiến hành tự thụ phấn 1 cá thể thu được rất nhiều hạt lai, đem gieo các hạt lai và xác định kiểu hình thì nhận thấy có 590 cây cao, hoa đỏ, chín sớm: 160 cây cao, hoa trắng, chín muộn:160 cây thấp, hoa đỏ, chín sớm: 90 cây thấp, hoa trắng, chín muộn. Kiểu gen nào sau đây có thể được sử dụng để mô tả về cá thể đem tự thụ phấn:

 • A. Aa BD//bd
 • B. Ab//aB Dd
 • C. ABD//abd
 • D. AbD//aBd
Câu 36
Mã câu hỏi: 183415

Chất curare là một chất thuộc nhóm alkaloid được tìm thấy ở một số loài thực vật khu vực Trung và Nam Mỹ. Chất này có khả năng ức chế thụ thể nAChR trên màng sau synapse thần kinh-cơ. Khi thổ dân Nam Mỹ dùng mũi tên độc bắn vào một con thú, con thú này sẽ:

(1). Thở gấp, thở mạnh, co thắt nhanh các cơ hô hấp.

(2). Không thể di chuyển do không co cơ được.

(3). Chạy nhanh về chỗ trú ẩn để tránh xa người bắn

(4). Yếu cơ và khó di chuyển

Có bao nhiêu hậu quả mô tả đúng tác động của chất này đối với con thú hoang?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 37
Mã câu hỏi: 183416

Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1500 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal.

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là:

 • A. 10% và 9%.
 • B. 12% và 10%.
 • C. 9% và 10%.
 • D. 10% và 12%.
Câu 38
Mã câu hỏi: 183417

Ở một loài thực vật, A – hoa đỏ trội hoàn toàn so với a – hoa trắng. Cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Trong số các phép lai chỉ ra dưới đây:

(1). Aaaa x AAaa   (2). Aaaa x Aaaa              (3). Aaaa x aaaa

(4). AAAa x Aaaa  (5). AAAa x AAaa           (6). AAAa x AAAa

Các phép lai mà đời con có 3 loại kiểu gen bao gồm:

 • A. Chỉ (4) và (6)
 • B. (1);(2);(4) và (6)
 • C. (2); (4) và (6)
 • D. (1);(3);(5) và (6)
Câu 39
Mã câu hỏi: 183418

Tế bào sinh giao tử mang kiểu gen Aa BD//bd giảm phân bình thường xảy ra hoán vị gen với tần số 24%. Tỉ lệ các loại giao tử do hoán vị gen tạo ra là:

 • A. ABD = Abd = aBD = abd = 12%
 • B. ABD = Abd = aBD = abd = 6%
 • C. ABd = AbD = abD = 12%
 • D. ABd = AbD = aBd = abD = 6%
Câu 40
Mã câu hỏi: 183419

Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết không xảy ra đột biến ở tất cả mọi người trong phả hệ.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

I. Có thể xác định được kiểu gen của 9 người.

II. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con trai đầu lòng bị cả hai bệnh là 1/72.

III. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng chỉ bị một bệnh là 5/18.

IV. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng là gái và không bị bệnh là 25/72.

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ