Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh - Trường THPT Mậu Duệ

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 183060

ATP được cấu tạo từ 3 thành phần nào?

 • A. Ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat
 • B. Ađenôzin, đường dêôxiribozơ, 3 nhóm photphat
 • C. Ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat
 • D. Ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat
Câu 2
Mã câu hỏi: 183061

Mỗi gen mã hóa protein điển hình có 3 vùng trình tự nucleotit. Vùng trình tự nucleotit nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen có chức năng

 • A. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã
 • B. Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã
 • C. Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã
 • D. Mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã
Câu 3
Mã câu hỏi: 183062

Trong một hồ ở châu Phi, người ta thấy có hai loài cá rất giống nhau về các đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ và một loài màu xám. Mặc dù cùng sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau. Tuy nhiên, khi nuôi các cá thể của hai loài này trong một bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm cho chúng có màu giống nhau thì chúng lại giao phối với nhau và sinh con. Dạng cách li nào sau đây làm cho hai loài này không giao phối với nhau trong điều kiện tự nhiên?

 • A. Cách li tập tính
 • B. Cách li địa lí
 • C. Cách li sinh thái
 • D. Cách li cơ học
Câu 4
Mã câu hỏi: 183063

Điều hoà hoạt động của gen sau phiên mã thực chất là:

 • A. Điều khiển lượng mARN được tạo ra
 • B. Điều khiển sự trưởng thành và thời gian tồn tại của mARN
 • C. Điều hoà số lượng riboxom tham gia dịch mã trên các phân tử mARN
 • D. Điều khiển sự trưởng thành hay bị phân huỷ của các chuỗi polipeptit
Câu 5
Mã câu hỏi: 183064

Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì điều gì có thể xảy ra đối với quần thể đó?

 • A. Số lượng cá thể trong quần thể ít, cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái tăng lên, dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng
 • B. Mật độ cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt hơn
 • C. Sự cạnh tranh về nơi ở giữa các cá thể giảm nên số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng
 • D. Sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể và khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường của quần thể giảm
Câu 6
Mã câu hỏi: 183065

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật đạt cực đại ở pha nào?

 • A. Tiềm phát
 • B. Luỹ thừa
 • C. Cân bằng động
 • D. Suy vong
Câu 7
Mã câu hỏi: 183066

Trường hợp nào sau đây làm tăng kích thước của quần thể sinh vật?

 • A. Mức độ sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm
 • B. Mức độ sinh sản và mức độ tử vong bằng nhau
 • C. Các cá thể trong quần thể không sinh sản và mức độ tử vong tăng
 • D. Mức độ sinh sản giảm, mức độ tử vong tăng
Câu 8
Mã câu hỏi: 183067

Loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn quyết định chiều hướng phát triển của quần xã là:

 • A. Loài chủ chốt
 • B. Loài thứ yếu
 • C. Loài đặc trưng
 • D. Loài ưu thế
Câu 9
Mã câu hỏi: 183068

Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh, xu hướng nào sau đây không đúng?

 • A. Ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng
 • B. Tổng sản lượng sinh vật được tăng lên
 • C. Tính đa dạng về loài tăng
 • D. Lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn
Câu 10
Mã câu hỏi: 183069

Đồng hoá là gì?

 • A. Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào
 • B. Tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau
 • C. Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản
 • D. Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản
Câu 11
Mã câu hỏi: 183070

Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?

(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được để cho cây thuộc loài khác.

(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.

(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.

Đáp án đúng là:

 • A. (2), (3)
 • B. (1), (4)
 • C. (2), (4)
 • D. (1), (3)
Câu 12
Mã câu hỏi: 183071

Cho các ví dụ sau:

(1) Sán lá gan sống trong gan bò.

(2) Ong hút mật hoa.

(3) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm.

(4) Trùng roi sống trong ruột mối.

Những ví dụ phản ánh mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là:

 • A. (2), (3).
 • B. (1), (4).
 • C. (2), (4).
 • D. (1), (3).
Câu 13
Mã câu hỏi: 183072

Khi nói đến thuyết tiến hoá nhỏ, có bao nhiêu phát biểu nào dưới đây sai?

I. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và tần sổ kiểu gen của quần thể qua các thế hệ.

II. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian.

III. Tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp.

IV. Tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 14
Mã câu hỏi: 183073

Tim cắt rời khỏi cơ thể vẫn đập một thời gian nếu đặt trong môi trường thích hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về tim?

I. Tim đập theo quán tính.

II. Tim không chịu sự điều khiển của thần kinh trung ương là vỏ não.

III. Tim có khả năng hoạt động một tự động, do hệ dẫn truyền tự động của tim.

IV. Tim hoạt động một thời gian là nhờ năng lượng dự trữ lớn.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 15
Mã câu hỏi: 183074

Rễ cây có thể hấp thụ ion khoáng theo cơ chế bị động, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

II. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

III. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu tốn năng lượng.

IV. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có thế nước thấp đến nơi có thế nước cao, không tiêu tốn năng lượng.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 16
Mã câu hỏi: 183075

Khi nói đến quá trình phân giải kị khí trong hô hấp thực vật, có bao phát biểu nào sau đây sai?

I. Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước.

II. Xảy ra cây ở trong điều kiện thiếu oxi.

III. Xảy ra ở tế bào chất của tế bào.

IV. Diễn ra quá 3 quá trình là đường phân, lên men và chu trình Crep.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 183076

Trong thời gian phân chia 150 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân chia tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?

 • A. 15
 • B. 20
 • C. 30
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 183077

Dựa trên đồ thị về sự biến động huyết áp trong hệ mạch ở người trưởng thành và bình thường, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Ở người trưởng thành và bình thường có huyết áp tâm thu khoảng 110 - 120 mmHg.

II. Ở người trưởng thành và bình thường có huyết áp tâm trương khoảng 70 - 80 mmHg.

III. Huyết áp lớn nhất ở động mạch, nhỏ nhất ở mao mạch.

IV. Càng xa tim huyết áp có sự dao động (tăng, giảm) tuần hoàn.

V. Huyết áp lớn nhất là đo được ở động mạch chủ, lúc tâm thất co.

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 183078

Kết quả của quá trình giảm phân bình thường, là từ 1 tế bào tạo ra mấy tế bào con?

 • A. 2 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST
 • B. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST
 • C. 4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST
 • D. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST
Câu 20
Mã câu hỏi: 183079

Dựa trên hình vẽ thí nghiệm minh họa hô hấp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khí hút ra phía bên phải thí nghiệm là khí giàu CO2.

II. Sau thí nghiệm, ống nghiệm bên phải nước vôi vẫn đục là do hạt hô hấp thải ra CO2.

III. Dòng khí bên trái cung cấp vào bình chứa hạt nảy mầm có nhiều CO2.

IV. Khí hút ra bên phải bình chứa hạt là khí giàu CO2 mà nghèo O2.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 21
Mã câu hỏi: 183080

Khi nói đến các cơ chế di truyền phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình phiên mã có ở virút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực.

II. Quá trình dịch mã chỉ có sinh vật nhân thực.

III. Ở sinh vật nhân sơ một gen có thể quy định tổng hợp nhiều loại chuỗi polipeptit khác nhau.

IV. Trong quá trình nguyên phân sự nhân đôi ADN diễn ra vào pha S của kì trung gian.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
Câu 22
Mã câu hỏi: 183081

Khi nói đến những điểm khác nhau giữa ADN ở tế bào nhân sơ và ADN trong nhân ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. ADN ở tế bào nhân sơ có dạng vòng còn ADN trong nhân ở tế bào nhân thực không có dạng vòng.

II. Các bazơ nitơ giữa hai mạch của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung còn các bazơ nitơ của ADN ở tế bào nhân sơ không liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

III. ADN ở tế bào nhân sơ chỉ có một chuỗi polinucleotit còn ADN trong nhân ở tế bào nhân thực gồm hai chuỗi polinucleotit.

IV. Đơn phân của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực là A, T, G, X còn đơn phân của ADN ở tế bào nhân sơ là A, U, G, X.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 183082

Khi nói đến phiên mã và dịch mã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong quá trình dịch mã, thường trong cùng thời điểm, trên mỗi mARN thường có một số riboxom hoạt động được gọi là polixom.

II. Trong quá trình dịch mã, nguyên tắc bổ sung giữa codon và anticodon thể hiện trên toàn bộ các nucleotit của mARN.

III. Trong quá trình dịch mã, riboxom dịch chuyển trên mARN theo chiều 3’  5’. Điểm giống nhau trong cơ chế của quá trình phiên mã và dịch mã là đều dựa trên nguyên tắc bổ sung.

IV. Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực, chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
Câu 24
Mã câu hỏi: 183083

Các quá trình dưới đây xảy ra trong một tế bào nhân chuẩn:

1 - Phiên mã;                                                    

2 - Gắn riboxom vào mARN;

3 - Cắt các intron ra khỏi ARN;                       

4 - Gắn ARN polimeraza vào ADN;

5 - Chuỗi polipeptit cuộn xoắn lại;

6 - Metionin bị cắt ra khỏi chuỗi polipeptit.

Trình tự đúng là:

 • A. 1-3-2-5-4-6.
 • B. 4-1-2-6-3-5.
 • C. 4-1-3-6-5-2.
 • D. 4-1-3-2-6-5.
Câu 25
Mã câu hỏi: 183084

Khi nói đến cơ chế di truyền phân tử, có bao phát biểu sau đây đúng?

I. Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư nhưng gen này không phiên mã nên cơ thể không bị bệnh ung thư. Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư thì cơ thể sẽ bị bệnh. Gen tiền ung thư bị đột biến ở vùng điều hoà.

II. Sản phẩm của gen là phân tử ARN hay chuỗi polipeptit.

III. Khả năng tự sao chép chính xác là đặc tính cơ bàn đảm bảo con cái sinh ra giống với cha mẹ chúng.

IV. Người đầu tiên công bố mô hình cấu trúc không gian của ADN là Oatxơn và Cric.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 183085

Quan sát một tế bào của 1 loài động vật đang phân bào bình thường (hình vẽ), các kí hiệu A, a, B, b, H, h, f là các NST. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tế bào đang ở kì đầu của quá trình giảm phân 1.

II. Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 8.

III. Một nhóm, gồm 4 tế bào sinh dục đực sơ khai tiến nguyên phân 3 lần, các tế bào con tạo ra đều qua vùng chín giảm phân tạo giao tử, các giao tử tham gia thụ tinh đã hình thành 12 hợp tử. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 9,375%.

IV. Một nhóm, gồm 4 tế bào sinh dục cái sơ khai tiến nguyên phân 5 lần, các tế bào con tạo ra đều qua vùng chín giảm phân tạo giao tử, các giao tử tham gia thụ tinh đã hình thành 12 hợp tử. Số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng và trứng không được thụ tinh là 1000.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 183086

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp tử. Xác suất để cặp bố, mẹ nảy sinh được một đứa con trai bị bệnh và một đứa con gái bình thường là bao nhiêu? Biết rằng tỷ lệ sinh nam : nữ lần lượt là 1 : 1.

 • A. 3/32
 • B. 1/32
 • C. 3/16
 • D. 3/64
Câu 28
Mã câu hỏi: 183087

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng thân thấp, alen B quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định tính trạng hoa trắng. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình gồm: 42,84% thân cao, hoa đỏ: 41,16% thân cao, hoa trắng: 8,16% thân thấp, hoa đỏ: 7,84% thân thấp, hoa trắng. Biết quần thể không chịu sự tác động của các nhân tố tiến hóa, các gen quy định các tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

(1) Các cây thân cao, hoa đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 20,16%.

(2) Các cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 11,08%.

(3) Cho các cây thân cao, hoa đỏ trong quần thể giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì đời con thu được kiểu hình gồm 10800 cây thân cao, hoa đỏ: 2205 cây thân cao, hoa trắng: 960 cây thân thấp, hoa đỏ: 196 cây thân thấp, hoa trắng.

(4) Cho các cây thân cao, hoa trắng giao phấn ngẫu nhiên với các cây thân thấp, hoa đỏ thu được các cây có kiểu gen dị hợp ở đời con chiếm tỉ lệ 25/49.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 29
Mã câu hỏi: 183088

Cơ thể F1 chứa hai cặp gen dị hợp tạo 4 loại giao tử có tỷ lệ bằng nhau; biết rằng không có bất kì đột biến gì xảy ra, khả năng sống của các loại giao tử là như nhau. Quy luật di truyền nào đã chi phối sự di truyền của 2 cặp trên?

 • A. Tác động gen không alen và quy luật hoán vị gen với tần số 50%
 • B. Phân ly độc lập và quy luật tác động gen không alen
 • C. Phân ly độc lập và quy luật hoán vị gen
 • D. Phân ly độc lập, quy luật tác động gen không alen và quy luật hoán vị gen với tần số 50%
Câu 30
Mã câu hỏi: 183089

Một cơ thể có kiểu gen ABC/abc. Biết có hai điểm trao đổi chéo không đồng thời xảy ra. Không phát sinh đột biến, theo lý thuyết, thì số loại giao tử của nó là:

 • A. 8 loại
 • B. 4 loại
 • C. 6 loại
 • D. 2 loại
Câu 31
Mã câu hỏi: 183090

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu gen do chưa có đủ thông tin là:

 • A. 17 và 20
 • B. 8 và 13
 • C. 15 và 16
 • D. 1 và 4
Câu 32
Mã câu hỏi: 183091

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh ngắn; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P:  thu được ruồi F1. Trong tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh ngắn, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng ?

I. F1 cho tối đa 28 loại kiểu gen và 64 kiểu tổ hợp giao tử.

II. Tần số hoán vị gen là 20%.

III. Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 chiếm 52,5% .

IV. Trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1, số cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/7.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 33
Mã câu hỏi: 183092

Cây lanh là giống cây lấy sợi phổ biến ở các nước châu Á. Locut chi phối màu sắc hoa có 2 alen, trong đó alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Hai locut khác mỗi locut có 2 alen là B, b và D, d cùng chi phối chiều cao cây. Tiến hành phép lai phân tích cây dị hợp tử 3 cặp gen nói trên thu được đời con có 70 thân cao, hoa đỏ : 180 thân cao, hoa trắng : 320 thân thấp, hoa trắng : 430 thân thấp, hoa đỏ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu gen của cây đem lai phân tích là

II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 28%.

III. Nếu hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số như nhau thì cây dị hợp về 3 locut nói trên tự thụ phấn sẽ thu được đời con có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 locut với tỉ lệ 0,049.

IV. Nếu cho cây dị hợp tử về cả 3 locut nói trên tự thụ phấn thì đời con sẽ có tối đa 30 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1
Câu 34
Mã câu hỏi: 183093

Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên ADN?

 • A. Timin
 • B. Xitozin
 • C. Uraxin
 • D. Ađênin
Câu 35
Mã câu hỏi: 183094

Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì đi qua được. Tế bào hồng cầu sẽ co lại khi ở trong môi trường nào?

 • A. Saccarôzơ ưu trương
 • B. Saccarôzơ nhược trương
 • C. Urê ưu trương
 • D. Urê nhược trương
Câu 36
Mã câu hỏi: 183095

Việc sử dụng acridin gây ra dạng đột biến mất hay thêm một cặp nucleotit có ý nghĩa gì?

 • A. Biết được hóa chất có gây ra đột biến
 • B. Chứng minh mã di truyền là mã bộ ba
 • C. Chứng minh độ nghiêm trọng của hai dạng đột biến này
 • D. Cho thấy quá trình tái của ADN có thể không đúng mẫu
Câu 37
Mã câu hỏi: 183096

Nhận định nào sau đây không đúng về thể đột biến?

 • A. Thể đa bội chẵn có độ hữu thụ cao hơn thể đa bội khác nguồn
 • B. Thể đa bội thường phổ biến ở thực vật, ít có ở động vật
 • C. Thể đa bội cùng nguồn thường có khả năng thích ứng, chống chịu tốt hơn thể lưỡng bội
 • D. Thể đa bội lẻ thường bất thụ
Câu 38
Mã câu hỏi: 183097

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

   (1) Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với codon mở đầu (AUG) trên mARN

   (2) Tiểu đơn vị lớn của riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh

   (3) Tiểu đơn vị bé của riboxom gắn với mARN ờ vị trí nhận biết đặc hiệu.

   (4) Codon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticodon của phức hệ aa1 - tARN (aa1: acid amin đứng liền sau acid amin mở đầu).

   (5) Riboxom dịch đi một codon trên mARN theo chiều 5’ → 3’

   (6) Hình thành liên kết peptit giữa acid amin mở đầu và aa1

Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi polipeptit là:

 • A. (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5)
 • B. (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5)
 • C. (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5)
 • D. (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3)
Câu 39
Mã câu hỏi: 183098

Khi nói về cấu tạo virut, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Vỏ prôtêin, axit nuclêic và có thể có vỏ ngoài.

   II. Chỉ có vỏ prôtêin và ADN.

   III. Chỉ có vỏ prôtêin và ARN.

   IV. Chỉ có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 183099

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai cho đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỷ lệ 25 %?(1) AaBb x Aabb

(2) AaBB x aaBb

(3) Aabb x AABb

(4) aaBb X aaBb

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ