Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh học - Trường THPT Đoàn Thị Điểm

15/04/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 185140

Theo lý thuyết có bao nhiêu Codon mã hóa cho axit amin có thể tạo ra trên đoạn phân tử mARN gồm 3 loại nuclêôtit A, U và G?

 • A. 64
 • B. 8
 • C. 24
 • D. 27
Câu 2
Mã câu hỏi: 185141

Ví dụ nào phản ánh sự biến đổi số lượng cá thể của quần thể không theo chu kỳ?

 • A. Mùa hè số lượng muỗi tăng lên nhanh
 • B. Vào mùa mưa số lượng ếch trong quần thể lại tăng lên đáng kể
 • C. Ở vùng biển Pêru cứ bảy năm lại có một dòng hải lưu nino trải qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muốn dẫn đến số lượng cá cơm giảm mạnh
 • D. Mùa rét năm 2017, có đợt rét hại làm cho số lượng gia súc chết hàng loạt
Câu 3
Mã câu hỏi: 185142

 Khi nói về kích thước của quần thể phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Nếu kích thước của quần thể vượt quá mức tối đa, thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao
 • B. Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, thì quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong
 • C. Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là khác nhau giữa các loài
 • D. Kích thước của quần thể luôn tỷ lệ thuận với kích thước cá thể trong quần thể
Câu 4
Mã câu hỏi: 185143

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho phép lai ♀AaBbDDEe x ♂AabbDdEE. Theo lý thuyết, đời con có thể xuất hiện số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối đa lần lượt là:

 • A. 24 và 8
 • B. 36 và 4
 • C. 24 và 4
 • D. 36 và 8
Câu 5
Mã câu hỏi: 185144

Ưu thế lai thể hiện rõ nhất trong:

 • A. Lai khác thứ
 • B. Lai khác loài
 • C. Lai khác dòng
 • D. Lai gần
Câu 6
Mã câu hỏi: 185145

Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên một sinh vật có giá trị thích nghi lớn so với giá trị thích nghi của sinh vật khác nếu

 • A. Để lại nhiều con cháu hữu thụ hơn
 • B. Có sức chống đỡ với bệnh tật tốt, kiếm được nhiều thức ăn hơn
 • C. Có được kiểu gen quy định kiểu hình có sức sống tốt hơn
 • D. Có được kiểu gen quy định kiểu hình ngụy trang tốt lẫn với môi trường sống nên ít bị kẻ thù tấn công
Câu 7
Mã câu hỏi: 185146

Hình thức phân bố ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

 • A. Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng từ môi trường
 • B. Các cá thể cạnh tranh gay gắt về nguồn sống, nơi ở, chỉ có những cá thể thích nghi nhất mới tồn tại
 • C. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi từ môi truờng
 • D. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
Câu 8
Mã câu hỏi: 185147

Bộ phận nào của cây là cơ quan quang hợp?

 • A. Lá.
 • B. Rễ, thân, lá.
 • C. Lục lạp.
 • D. Thân.
Câu 9
Mã câu hỏi: 185148

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G - X thì số liên kết hiđrô của gen sẽ

 • A. Giảm đi 3
 • B. Giảm đi 1
 • C. Tăng thêm 1
 • D. Tăng thêm 3
Câu 10
Mã câu hỏi: 185149

Sắc tố tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH là:

 • A. Diệp lục a.
 • B. Carôten.
 • C. Xantophyl.
 • D. Diệp lục b.
Câu 11
Mã câu hỏi: 185150

Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?

 • A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.
 • B. Trên các tARN có các anticôđon giống nhau.
 • C. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.
 • D. Trên phân tử mARN có chứa các liên kết bổ sung A - U, G - X.
Câu 12
Mã câu hỏi: 185151

Các loài côn trùng có hình thức hô hấp nào sau đây?

 • A. Hô hấp bằng phổi.
 • B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
 • C. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
 • D. Hô hấp bằng mang.
Câu 13
Mã câu hỏi: 185152

Quá trình quang hợp có 2 pha, pha tối sử dụng loại sản phẩm nào sau đây của pha sáng?

 • A. NADPH, O2.
 • B. NADPH, ATP.
 • C. O2, NADPH, ATP.
 • D. O2, ATP.
Câu 14
Mã câu hỏi: 185153

Một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ xuất hiện cây thân cao?

 • A. Aa x Aa.
 • B. Aa x aa.
 • C. aa x aa.
 • D. Aa x A
Câu 15
Mã câu hỏi: 185154

Trong cấu trúc phân tử của loại axit nucleic nào sau đây được đặc trưng bởi nuclêôtit loại timin?

 • A. rARN.
 • B. ADN.
 • C. mARN.
 • D. tARN.
Câu 16
Mã câu hỏi: 185155

Hiện tượng nào sau đây minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?

 • A. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
 • B. Cừu giao phối với dê, hợp tử bị chết ngay sau khi hình thành.
 • C. Một số loài chim sống trong cùng một khu vực vẫn giao phối với nhau, tuy nhiên phần lớn con lai phát triển không hoàn chỉnh và bị bất thụ.
 • D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau do tập tính ve vãn bạn tình khác nhau.
Câu 17
Mã câu hỏi: 185156

Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?

 • A. Quá trình lên men.
 • B. Chu trình Crep.
 • C. Chuỗi chuyền electron.
 • D. Đường phân.
Câu 18
Mã câu hỏi: 185157

 Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở

 • A. Đại Tân sinh.
 • B. Đại Trung sinh.
 • C. Đại cổ sinh.
 • D. Đại Nguyên sinh.
Câu 19
Mã câu hỏi: 185158

Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực?

I. Số lượt tARN bằng số codon trên mARN.

II. Với hai loại nuclêôtit A và G có thể tạo ra tối đa 8 loại mã bộ ba khác nhau.

III. Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc.

IV. Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 185159

Gọi là nhóm thực vật C3 vì nhóm thực vật này

 • A. Có sản phẩm cố định CO2 ổn định đầu tiên là một hợp chất có 3 nguyên tử cacbon.
 • B. Thường sống ở điều kiện nóng ẩm kéo dài.
 • C. Có sản phẩm cố định CO2 ổn định đầu tiên là một hợp chất có 4 nguyên tử cacbon.
 • D. Thường sống ở điều kiện khô hạn kéo dài.
Câu 21
Mã câu hỏi: 185160

Ở thực vật, khi đề cập đến mối quan hệ giữa nước với quá trình hô hấp, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ quan hô hấp.

II. Nước là dung môi, môi trường để các phản ứng hóa học xảy ra nên là nhân tố liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp.

III. Trong cơ quan hô hấp nước càng ít, nhiệt độ càng cao thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh.

IV. Nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 22
Mã câu hỏi: 185161

Một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d qui định quả dài, cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1  dị hợp tử về cả ba cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 49,5%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài ở F2 chiếm tỉ lệ:

 • A. 16%.
 • B. 9%.
 • C. 4%.  
 • D. 12%.
Câu 23
Mã câu hỏi: 185162

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa chịu sự chi phối của ba gen A, B, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau qui định. Trong kiểu gen nếu có mặt cả ba gen trội cho kiểu hình hoa vàng, thiếu một trong ba gen hoặc cả ba gen đều cho hoa màu trắng. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng (P) thụ phấn lần lượt với hai cây:

Phép lai 1: Lai với cây có kiểu gen aabbDD thu được đời con có 50% hoa vàng.

Phép lai 2: Lai với cây có kiểu gen aaBBdd thu được đời con có 25% hoa vàng.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

 • A. Hoa vàng thuần chủng được tạo ra ở mỗi phép lai trên đều là 25%.
 • B. Đời con của phép lai 1 có ba kiểu gen qui định cây hoa vàng.
 • C. Cả hai phép lai đều xuất hiện kiểu gen qui định hoa trắng thuần chủng ở đời con.
 • D. Nếu cho cây hoa vàng (P) tự thụ phấn đời con tối đa có 9 kiểu gen.
Câu 24
Mã câu hỏi: 185163

Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do bốn cặp gen (Aa; Bb; Dd; Ee) phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp. Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10 cm so với alen lặn, cây cao nhất là 250 cm. Phép lai giữa cây cao nhất và cây thấp nhất được F1. Cho F1 lai với cây có kiểu gen AaBBddEe được F2 Theo lí thuyết, ở F2 tỉ lệ cây cao bằng cây F1 chiếm tỉ lệ

 • A. 56/128
 • B. 7/8
 • C. 35/128
 • D. 5/16
Câu 25
Mã câu hỏi: 185164

Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1  toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thể hệ F2?

 • A. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen qui định hoa trắng.
 • B. Đời F2 có 9 kiểu gen qui định cây hoa đỏ, 7 kiểu gen qui định hoa trắng.
 • C. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen qui định hoa đỏ.
 • D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen qui định hoa trắng.
Câu 26
Mã câu hỏi: 185165

Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng. Biết rằng các gen qui định các tính trạng trên phân li độc lập. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con chỉ có một loại kiểu hình thân cao, hoa đỏ?

 • A. 9
 • B. 12
 • C. 13
 • D. 10
Câu 27
Mã câu hỏi: 185166

P: 0,35 AABb + 0,25 Aabb + 0,15 AaBB + 0,25 aaBb = 1

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Trong quần thể kiểu gen aabb không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây về quần thể ở F2 là đúng?

I. Có tối đa 10 loại kiểu gen.                                         

II. Không có cá thể nào có kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai cặp gen.

III. Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 50%.

IV. Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ là 32,3%.

 • A. 3
 • B. 0
 • C. 1
 • D. 2
Câu 28
Mã câu hỏi: 185167

Xét mô hình dạng B của ADN. Gen D dài 510 nm và có A = 10%. Gen D bị đột biến thành alen d. So với gen D, alen d ngắn hơn 1,02 nm và ít hơn 8 liên kết hiđrô. Cho các nhận định sau:

I. Cặp gen Dd nhân đôi 2 lần cần môi trường nội bào cung cấp 7194 nuclêôtit loại guanin.

II. Cặp gen Dd có tổng cộng 599 nuclêôtit loại timin.

III. Cặp gen Dd có tổng cộng 8392 liên kết hiđrô.

IV. Dạng đột biến xảy ra đối với gen trên là mất 1 cặp A - T và mất 2 cặp G - X.

V. Gen D có nhiều liên kết hiđrô hơn gen d.

Số nhận định đúng là:

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 4
Câu 29
Mã câu hỏi: 185168

Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai sau:

I. AAAa x AAAa.

II. Aaaa x Aaaa.

III. AAaa x AAAa.

IV. AAaa x AAaa.

V. AAAa x aaaa.

VI. Aaaa x Aa.

Theo lý thuyết, số tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 100% cây quả đỏ là:

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 5
 • D. 4
Câu 30
Mã câu hỏi: 185169

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về tuần hoàn máu?

I. Ở hầu hết động vật thân mềm và giun đốt có hệ tuần hoàn hở.

II. Động mạch có đặc điểm: thành dày, dai, bền chắc, có tính đàn hồi cao.

III. Máu vận chuyển theo một chiều về tim nhờ sự chênh lệch huyết áp.

IV. Nhịp tim nhanh hay chậm là đặc trưng cho từng loài.

V. Bó His của hệ dẫn truyền tim nằm giữa vách ngăn hai tâm thất.

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 3
Câu 31
Mã câu hỏi: 185170

Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: ♀ \(\frac{{\underline {AB} }}{{ab}}{{\rm{X}}^{\rm{D}}}{{\rm{X}}^{\rm{d}}}\) x   ♂ \(\frac{{\underline {AB} }}{{ab}}{{\rm{X}}^{\rm{D}}}{\rm{Y}}\) thu được có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng nêu trên chiếm 4%. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây đúng về kết quả ở F1

 • A. Có 40 loại kiểu gen và 16 loại kiểu hình.
 • B. Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 11/52.
 • C. Tỉ lệ kiểu gen mang 3 alen trội chiếm 36%.
 • D. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen trong số các cá thể cái mang 3 tính trạng trội là 4/33.
Câu 32
Mã câu hỏi: 185171

Cá chép có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là +2°C đến 44°C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng đối với nhiệt độ tương ứng là +5,6°C đến +42°C . Dựa vào các số liệu trên, hãy cho biết nhận định nào sau đây về sự phân bố của hai loài cá trên là đúng?

 • A. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn.
 • B. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.
 • C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới thấp hơn.
 • D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giới hạn dưới cao hơn.
Câu 33
Mã câu hỏi: 185172

Một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có 100% cây hoa đỏ. Ở F2, số cá thể mang alen a chiếm 64%. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F2, theo lí thuyết, xác suất để thu được cây thuần chủng là bao nhiêu?

 • A. 3/7
 • B. 4/7
 • C. 3/5
 • D. 2/3
Câu 34
Mã câu hỏi: 185173

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen không alen qui định (A, a; B, b). Khi trong kiểu gen không có alen trội thì qui định hoa trắng, các kiểu gen còn lại qui định hoa đỏ. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai nào dưới đây cho đời con đồng tính?

1. AaBb x aaBB

2. AaBB X Aabb

3. AaBb X Aabb

4. aaBb X AABB

5. AaBb X AaBb

6. aabb X aabb

7. AAbb X aaBB

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 6
Câu 35
Mã câu hỏi: 185174

Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 3 cặp gen (A, a; B, b; D, d) phân li độc lập cùng qui định. Kiểu gen có cả 3 loại alen trội A, B và D cho hoa đỏ; kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B nhưng không có alen trội D thì cho hoa vàng; Các kiểu gen còn lại thì cho hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

I. Ở loài này có tối đa 15 kiểu gen qui định kiểu hình hoa trắng.

II. (P): AaBbDd x AabbDd, thu được F1 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 62,5%.

III. (P): AABBdd x AAbbDD, thu được F1. ChoF1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng.

IV (P): AABBDD x aabbDD, thu được F1 . Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 36
Mã câu hỏi: 185175

Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?

(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

(2) Diễn thể thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(3) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.

(4) Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 37
Mã câu hỏi: 185176

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; Các tế bào còn lại giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường.

Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về phép lai: ♂AaBbDd x  ♀AaBbDd, có bao nhiêu dự đoán đúng?

I. Có tối đa 27 loại kiểu gen bình thường và 36 loại kiểu gen đột biến.

II. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử.

III. Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd.

IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabdd.

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 2
Câu 38
Mã câu hỏi: 185177

Làm thế nào để nhận biết việc chuyển phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận đã thành công?

 • A. Dùng phương pháp đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ.
 • B. Dùng xung điện làm thay đổi tính thấm của màng sinh chất.
 • C. Dùng CaCl2 làm dãn màng tế bào hoặc xung điện.
 • D. Chọn thể truyền có các dấu chuẩn (gen đánh dấu) dễ nhận biết.
Câu 39
Mã câu hỏi: 185178

Ở người, có một số bệnh, tật và hội chứng bệnh sau:

- Bệnh bạch tạng.

- Bệnh phêninkêtô niệu.

- Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.

- Bệnh mù màu.

- Bệnh máu khó đông.

- Bệnh ung thư máu ác tính.

Cho các phát biểu về các bệnh, tật và hội chứng bệnh trên

I. Có 6 bệnh, tật và hội chứng bệnh biểu hiện ở cả nam và nữ.

II. Có 5 bệnh, tật và hội chứng bệnh có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào học.

III. Có 5 bệnh, tật và hội chứng bệnh do đột biến gen gây nên.

IV. Có 1 bệnh, tật và hội chứng bệnh là đột biến thể một.

V. Có 3 bệnh, tật và hội chứng bệnh là đột biến thể ba.

Số phát biểu đúng là:

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 5
 • D. 3
Câu 40
Mã câu hỏi: 185179

Người mắc hội chứng Đao trong tế bào có:

 • A. NST số 21 bị mất đoạn
 • B. 3 NST số 18
 • C. 3 NST số 21
 • D. 3 NST số 13

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ