Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Toán 11 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - HCM năm 2018 - 2019

08/07/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (3 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 243370

Tìm các giới hạn sau:

1) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \frac{{2{x^2} + 5x + 2}}{{{x^3} - 2x + 4}}\)

2) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\sqrt {{x^2} + 5}  - 3}}{{{x^2} - 3x + 2}}\)

3) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{\sqrt {{x^2} - 2x + 5}  + 3x - 1}}{{2x + 1}}\)

4) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {4{x^2} - 3x + 1}  - 2x} \right)\)

5) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{{2{x^3} - 3x + 5}}{{3 - x - 2{x^2}}}\)

Câu 2
Mã câu hỏi: 243371

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {{x^2} - x + 2} \). Tìm \(a, b\) biết \(a = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{f\left( x \right)}}{x}\) và \(b = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( {f\left( x \right) - ax} \right)\)

Câu 3
Mã câu hỏi: 243372

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA ⊥ (ABCD).

1) CMR: các tam giác SBC và SCD là các tam giác vuông.
2) Dựng AH là đường cao của tam giác SAD. Chứng minh: AH ⊥ SC 
3) Gọi K là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Chứng minh: (SAC) ⊥ (AHK).

4) Cho \(SA = a\sqrt 2 ,AB = a,AD = a\sqrt 3 \). Tính góc hợp bởi SB và (SAC).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ