Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Lịch Sử năm 2021 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 212947

Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới vì

 • A. Việc đầu tư kĩ thuật và nhân lực không bị hạn chế.
 • B. Phương thức sản xuất mới bắt đầu được du nhập.
 • C. Số lượng vốn đầu tư tăng lên nhanh chóng.
 • D. Phương thức sản xuất phong kiến đã bị xóa bỏ.
Câu 2
Mã câu hỏi: 212948

Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ khi nào?

 • A. Từ những năm 70 của thế kỉ XX.
 • B. Từ những năm 80 của thế kỉ XX.
 • C. Từ những năm 90 của thế kỉ XX.
 • D. Xuất hiện cùng lúc với cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.
Câu 3
Mã câu hỏi: 212949

“Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới” là bản chất của quá trình nào?

 • A. Quốc tế hóa.
 • B. Khu vực hóa.
 • C. Toàn cầu hóa.
 • D. Quốc hữu hóa.
Câu 4
Mã câu hỏi: 212950

Sự khác nhau cơ bản giữa 2 giai đoạn của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật là gì

 • A. Trong giai đoạn 1, tập trung phát triển về các khoa học cơ bản.
 • B. Trong giai đoạn 1, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ những cải tiến kĩ thuật
 • C. Từ giai đoạn 2, khoa học đã đi trước, mở đường cho kĩ thuật phát triển.
 • D. Giai đoạn 2, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra theo chiều sâu, tập trung trên lĩnh vực công nghệ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 212951

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là do

 • A. Yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thòi kì chiến tranh lạnh.
 • B. Bùng nổ dân số, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • C. Nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
 • D. Kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII - XIX.
Câu 6
Mã câu hỏi: 212952

Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đầu cho kĩ thuật, đến lượt mình kĩ thuật lại mở đường cho

 • A. kĩ thuật.
 • B. khoa học.
 • C. công nghệ.
 • D. sản xuất.
Câu 7
Mã câu hỏi: 212953

Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai tạo nên được xem như “trung tâm thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục?

 • A. “Người máy” (Rô-bốt).              
 • B.  Máy tính điện tử.
 • C. Hệ thống máy tự động.       
 • D. Máy tự động.
Câu 8
Mã câu hỏi: 212954

Nguồn năng lượng nào sau đây không phải là nguồn năng lượng mới được tìm ra trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại?

 • A. Năng lượng gió.   
 • B. Năng lượng dầu mỏ.
 • C. Năng lượng mặt trời.    
 • D. Năng lượng nguyên tử.
Câu 9
Mã câu hỏi: 212955

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay?

 • A. Sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất.
 • B. Sử dụng năng lượng nước, hơi nước để cơ giới hóa sản xuất.
 • C. Đạt được nhiều thành tựu nổi bật về công cụ sản xuất, nguồn năng lượng….
 • D. Mọi phát minh sản xuất đều xuất phát từ kỹ thuật.
Câu 10
Mã câu hỏi: 212956

Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại là

 • A. Ô nhiễm môi trường.
 • B. Tai nạn lao động.
 • C. Các loại dịch bệnh mới xuất hiện.
 • D. Chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt.
Câu 11
Mã câu hỏi: 212957

Ý nào dưới đây phản ánh không đúng tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ?

 • A. Năng suất lao động tăng.
 • B. Mức sống và chất lượng cuộc sống của con người được nâng cao.
 • C. Hình thành một thị trường thế giới mới.
 • D. Hình thành xu hướng liên kết khu vực và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước.
Câu 12
Mã câu hỏi: 212958

Sự phát triển của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật có tác động như thế nào đến nền văn minh nhân loại?

 • A. Đưa nhân loại bước sang nền “văn minh thông tin”.
 • B. Thúc đẩy sự phát triển của “văn minh công nghiệp”.
 • C. Hoàn thiện nền văn minh nhân loại.
 • D. Đưa nhân loại bước sang “văn minh công nghiệp”.
Câu 13
Mã câu hỏi: 212959

Sự kiện nào dưới đây đã gây chấn động lớn trong dư luận thế giới?

 • A. Con người đặt trên lên Mặt Trăng.
 • B. Tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.
 • C. Công bố “Bản đồ gen người”.
 • D. Giải mã hoàn chỉnh “Bản đồ gen người”.
Câu 14
Mã câu hỏi: 212960

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đã tìm ra vật liệu mới nào dưới đây?

 • A. Bê tông.
 • B. Pôlime.
 • C. Sắt, thép.
 • D. Hợp Kim.
Câu 15
Mã câu hỏi: 212961

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại bắt đầu diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Thế kỉ XVIII - XIX. 
 • B. Những năm 40 của thế kỉ XX.
 • C. Những năm 50 của thế kỉ XX.       
 • D. Những năm 60 của thế kỉ XX.
Câu 16
Mã câu hỏi: 212962

Quốc gia nào là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại?

 • A. Anh.
 • B. Mĩ.
 • C. Pháp.
 • D. Nhật Bản.
Câu 17
Mã câu hỏi: 212963

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỉ XX đến năm 2000?

 • A. Tất cả phát minh kĩ thuật đều khởi nguồn từ nước Mĩ. 
 • B. Cách mạng khoa học gắn liền với cách mạng kĩ thuật.
 • C. Khoa học luôn đi trước và tồn tại độc lập với kĩ thuật.
 • D. Tất cả phát minh kĩ thuật luôn đi trước và mở đường cho khoa học.
Câu 18
Mã câu hỏi: 212964

Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật ngày nay là

 • A. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
 • B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
 • C. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
 • D. Khoa học- kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 19
Mã câu hỏi: 212965

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc từ đâu?

 • A. Những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
 • B. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
 • C. Mọi phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
 • D. Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.
Câu 20
Mã câu hỏi: 212966

Những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người là nguồn gốc của

 • A. Cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX.
 • B. Xu thế toàn cầu hóa.
 • C. Xu thế của thế giới sau Chiến tranh lạnh.
 • D. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
Câu 21
Mã câu hỏi: 212967

Điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII - XIX với cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại là

 • A. Khoa học đều là lực lượng sản xuất trực tiếp.
 • B. Đều giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất để đáp ứng nhu cầu con người.
 • C. Đều khởi đầu ở nước Mĩ.
 • D. Đều bắt đầu từ các ngành công nghiệp nhẹ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 212968

Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh là

 • A. Tư bản tài chính xuất hiện và chi phối thế giới.
 • B. Các trung tâm kinh tế- tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời.
 • C. Sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU).
 • D. Sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các tổ chức độc quyền.
Câu 23
Mã câu hỏi: 212969

Sau chiến tranh lạnh, Mỹ có âm mưu gì?

 • A. Vươn lên chi phối, lãnh đạo thế giới.
 • B. Dùng sức mạnh kinh tế thao túng mọi hoạt động khác.
 • C. Chuẩn bị đề ra chiến lược mới.
 • D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình.
Câu 24
Mã câu hỏi: 212970

Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

 • A. Phát triển kinh tế.
 • B. Hội nhập quốc tế.
 • C. Phát triển quốc phòng.
 • D. Ổn định chính trị.
Câu 25
Mã câu hỏi: 212971

Định ước Henxinki (8 - 1975) được ký kết có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phe ở châu Âu.
 • B. Chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh ở châu Âu.
 • C. Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức.
 • D. Tạo nên cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình an ninh ở châu Âu.
Câu 26
Mã câu hỏi: 212972

Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu hướng hòa hoãn Đông - Tây?

 • A. Hai miền nước Đức kí Hiệp đinh về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
 • B. Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên được kí kết.
 • C. 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa kí kết Định ước Henxinki.
 • D. Liên Xô và Mĩ thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược.
Câu 27
Mã câu hỏi: 212973

Sự tồn tại của hai nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế ở châu Âu trong những năm 1945-1973?

 • A. Buộc Tây Âu phải liên minh với Mỹ để thúc đẩy quá trình thống nhất nước Đức. 
 • B. Chính thức hình thành hai khối chính trị - xã hội đối lập nhau.
 • C. Làm cho nước Đức trở thành tâm điểm đối đầu ở châu Âu của hai cực Xô – Mỹ.
 • D. Làm cho tình trạng chiến tranh lạnh bao trùm các nước châu Âu.
Câu 28
Mã câu hỏi: 212974

Nét đặc trưng cơ bản của đời sống chính trị thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỉ XX là gì?

 • A. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. 
 • B. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ đã đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập.
 • C. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy.
 • D. Sự đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường, hai phe mà đỉnh cao là tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài.
Câu 29
Mã câu hỏi: 212975

Sự kiện nào đã trở thành tâm điểm của sự đối đầu ở Châu Âu giữa hai cực Liên Xô và Mĩ?

 • A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thành lập 4-1949.
 • B. Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thành lập tháng 9-1949.
 • C. Mĩ thông qua “học thuyết Truman” tháng 3-1947.
 • D. Kế hoạch Macsan ra đời tháng 6-1947.
Câu 30
Mã câu hỏi: 212976

Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương

 • A. Thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược.
 • B. Giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
 • C. Tiến hành thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và quốc phòng.
 • D. Giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô tại châu Âu.
Câu 31
Mã câu hỏi: 212977

Điểm chung của hiệp ước Bali (1976) và định ước Henxinki (1975) là?

 • A. Khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia.
 • B. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa.
 • C. Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.
 • D. Tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật.
Câu 32
Mã câu hỏi: 212978

Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

 • A. Sự ra đời các khối quân sự đối lập.
 • B. Xu thế toàn cầu hóa.
 • C. Cục diện “Chiến tranh lạnh”.
 • D. Sự hình thành các liên minh kinh tế.
Câu 33
Mã câu hỏi: 212979

Các cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954), Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Chiến tranh Việt Nam (1954-1975) chứng tỏ

 • A. Đông Nam Á là tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô Mỹ.
 • B. Sự can thiệp của Mỹ đối với các cuộc chiến tranh cục bộ.
 • C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh.
 • D. Chiến tranh lạnh đã lan rộng và bao trùm toàn thế giới.
Câu 34
Mã câu hỏi: 212980

Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở đi, mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô chuyển sang đối thoại và hòa hoãn vì

 • A. Các nước Đông Âu đã tan rã và sụp đổ.
 • B. Cả hai nước muốn cô lập phong trào giải phóng dân tộc.
 • C. Mỹ không đủ sức để chạy đua vũ trang.
 • D. Chi phí tốn kém và bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt.
Câu 35
Mã câu hỏi: 212981

Yếu tố nào dưới đây không phải nguyên nhân dẫn tới việc Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?

 • A. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
 • B. Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng trì trệ.
 • C. Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu.
 • D. Sự suy giảm về thế và lực do chạy đua vũ trang.
Câu 36
Mã câu hỏi: 212982

Mỹ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh trong bối cảnh quan hệ quốc tế như thế nào?

 • A. Mỹ và Liên Xô suy yếu về mọi mặt.
 • B. Xu thế hòa bình đối thoại ngày càng chiếm ưu thế.
 • C. Tây Âu, Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ.
 • D. Các nước Á, Phi, Mĩ La tinh giành được độc lập.
Câu 37
Mã câu hỏi: 212983

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc từ tháng 12 - 1989, nhưng hậu quả của nó vẫn còn để lại đến ngày nay là

 • A. NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng về phía đông.
 • B. Sự tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.
 • C. Sự khác biệt về chính trị giữa các nước Đông Âu và Tây Âu.
 • D. Tình trạng chia cắt trên bán đảo Triều Tiên.
Câu 38
Mã câu hỏi: 212984

Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) đã có tác động như thế nào đến tình hình khu vực Đông Nam Á?

 • A. Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh.
 • B. Quan hệ giữa các nước ASEAN và các nước Đông Dương trở nên hòa dịu.
 • C. Tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.
 • D. Làn sóng xã hội chủ nghĩa lan rộng ở hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Câu 39
Mã câu hỏi: 212985

Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là

 • A. Chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
 • B. Cùng chung mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ.
 • C. Củng cố tiềm lực quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 • D. Sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Câu 40
Mã câu hỏi: 212986

Sự khác biệt cơ bản giữa Chiến tranh lạnh và những cuộc chiến tranh thế giới trước đây là

 • A. Diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ.
 • B. Làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu, căng thẳng.
 • C. Gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.
 • D. Chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ