img

Chương trình học Lớp 7

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Cánh Diều

Phần 1: Chất và sự biến đổi của chất

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
Lớp 7

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học

2 Bài học
Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Lớp 7

Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2 Bài học

Phần 2: Năng lượng và sự biến đổi

Phần 3: Vật sống

 
 
Chia sẻ