img

Chương trình học Lớp 7

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Phần Lịch Sử

Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô - Đinh - Tiền Lê (939-1009)
Lớp 7

Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô - Đinh - Tiền Lê (939-1009)

2 Bài học
Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418-1527)
Lớp 7

Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418-1527)

2 Bài học
Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
Lớp 7

Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

1 Bài học

Phần Địa Lí

 
 
Chia sẻ