img

Chương trình học Lớp 7

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Phần Lịch Sử

Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
Lớp 7

Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

2 Bài học
Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
Lớp 7

Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

2 Bài học
Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
Lớp 7

Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

3 Bài học
Chương 6: Việt Nam từ nửa đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
Lớp 7

Chương 6: Việt Nam từ nửa đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

2 Bài học
Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
Lớp 7

Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

1 Bài học

Phần Địa Lí

 
 
Chia sẻ