img

Chương trình học Lớp 7

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Tiếng Anh 7

Unit 1: Back to school - Trở lại trường học
Lớp 7

Unit 1: Back to school - Trở lại trường học

4 Bài học
Unit 2: Personal Information - Thông tin cá nhân
Lớp 7

Unit 2: Personal Information - Thông tin cá nhân

4 Bài học
Unit 5: Work and Play - Làm việc và giải trí
Lớp 7

Unit 5: Work and Play - Làm việc và giải trí

4 Bài học
Unit 7: The world of work - Thế giới công việc
Lớp 7

Unit 7: The world of work - Thế giới công việc

4 Bài học
Unit 10: Health and hygiene- Sức khỏe và vệ sinh
Lớp 7

Unit 10: Health and hygiene- Sức khỏe và vệ sinh

4 Bài học
Unit 11: Keep fit and stay health - Giữ gìn sức khỏe
Lớp 7

Unit 11: Keep fit and stay health - Giữ gìn sức khỏe

4 Bài học
Unit 14: Freetime fun - Thư giãn trong thời gian rảnh rỗi
Lớp 7

Unit 14: Freetime fun - Thư giãn trong thời gian rảnh rỗi

4 Bài học
 
 
Chia sẻ