Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 8 Trường THCS Lĩnh Nam năm 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (9 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38202

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?

 • A. 0x + 2 = 0         
 • B. \(\frac{x}{{x - 3}} - \frac{{x - 1}}{x} = 1\)
 • C. x + y = 0 
 • D. 2x + 1 = 0                        
Câu 2
Mã câu hỏi: 38203

Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{x}{{x - 3}} - \frac{{x - 1}}{x} = 1\) là:

 • A. x \( \ne \) 0
 • B. x \( \ne \) 3
 • C. x \( \ne \) 0 và x \( \ne \)  3
 • D. x \( \ne \) 0 và x \( \ne \) -3
Câu 3
Mã câu hỏi: 38204

Nghiệm của bất phương trình 4–2x < 6 là:

 • A. x >– 5 
 • B. x <– 5
 • C. x < –1 
 • D. x >–1 
Câu 4
Mã câu hỏi: 38205

Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

 • A. x \( \le \) 2
 • B. x > 2
 • C. \(x \ge 2\)
 • D. x < 2
Câu 5
Mã câu hỏi: 38206

Nếu tam giác MNP đồng dạng tam giác DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

 • A. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{M'P'}}{{DF}}\)
 • B. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{N'P'}}{{EF}}\)
 • C. \(\frac{{N'P'}}{{DE}} = \frac{{{\rm{EF}}}}{{M'N'}}\)
 • D. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{N'P'}}{{{\rm{EF}}}} = \frac{{M'P'}}{{DF}}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 38207

Dựa vào hình vẽ bên, hãy tính x: 

 • A. 9 cm
 • B. 6 cm
 • C. 1 cm
 • D. 3 cm
Câu 7
Mã câu hỏi: 38208

1. Giải phương trình:

a)    (3x – 2)(4x + 5) = 0

 b)      \(\frac{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}{{2x - 3}} = \frac{{{x^2} + 10}}{{2x - 3}} - 1\)

2. Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: \(\frac{{2x - 3}}{2} > \frac{{8x - 11}}{6}.\)

Câu 8
Mã câu hỏi: 38209

Một người đi xe máy từ Đắk Lắk đến Đăk Nông với vận tốc trung bình 50km/h. Khi về người đó đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 16 phút. Tính độ dài quãng đường Đắk Lắk - Đắk Nông  và thời gian đi và về.

Câu 9
Mã câu hỏi: 38210

Cho tam giác ABC vuông tại A,  AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, D thuộc BC

a. Tính \(\frac{{{\rm{DB}}}}{{{\rm{DC}}}}\)? 

b. Kẻ đường cao AH ( \({\rm{H}} \in {\rm{BC}}\)). Chứng minh rằng: \({\rm{\Delta AHB}} \sim \Delta {\rm{CHA}}\)

c.Tính  \(\frac{{{{\rm{S}}_{\Delta {\rm{AHB}}}}}}{{{{\rm{S}}_{\Delta {\rm{CHA}}}}}}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ