Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 8 Trường THCS Chiềng La năm 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38083

Nghiệm của bất phương trình: x + 2 < 0 là:

 • A. x < - 2         
 • B. x > -2
 • C. x = 2
 • D. x < 2
Câu 2
Mã câu hỏi: 38084

Tứ giác nào sau đây có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường:

 • A. Hình bình hành              
 • B. Hình thang cân    
 • C. Hình chữ nhật    
 • D. Hình thoi  
Câu 3
Mã câu hỏi: 38085

3 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau:

 • A. 4x - 12 = 0 
 • B. x + 3 = 0
 • C. 3x – 2 = 0
 • D. -x - 3 = 0
Câu 4
Mã câu hỏi: 38086

Điều kiện xác định của phương trình: \(\frac{{2x - 5}}{{x + 2}} = 3\) là:

 • A. x \( \ne \) 0
 • B. x \( \ne \) -2
 • C. x \( \ne \) 2
 • D. x \( \ne \) 3
Câu 5
Mã câu hỏi: 38087

Trong  các bất phương trình sau  bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

 • A. x2 + 3 > 0
 • B. x – 1 > 0
 • C. \(\frac{2}{x} + 5 \ge 0\)
 • D. 0x + 1 ≥ 0
Câu 6
Mã câu hỏi: 38088

Tam giác ABC có AB = 4cm, Â = 600, AC = 3cm

Tam giác DEF có DE = 8cm, \(\hat D\) = 600, DF = 6cm.

∆ABC đồng dạng ∆DEF theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu?

 • A. 2
 • B. 1/2
 • C. 1/3
 • D. 1/4
Câu 7
Mã câu hỏi: 38089

Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình (m+1 )x =1 có nghiệm nguyên âm

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 38090
 1. Viết công thức tính thể tích của hình chóp?
 2. Tính thể tích của một hình chóp tam giác đều, biết chiều cao của hình chóp là 6cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy bằng 6cm và  \(\sqrt 3  \approx 1,73\).
Câu 9
Mã câu hỏi: 38091

Giải phương trình: \(\frac{{{\rm{x  +  3}}}}{{{\rm{x  -  3}}}}{\rm{  -  }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{x}}}{\rm{ = }}\frac{3}{{{\rm{x(x  -  3)}}}}\)

Câu 10
Mã câu hỏi: 38092

Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: x – 5 ≥ 6

Câu 11
Mã câu hỏi: 38093

Một xe vận tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B, cả đi lẫn về mất 10 giờ 30 phút. Vận tốc lúc đi là 40km/giờ, vận tốc lúc về là 30km/giờ. Tính quãng đường AB.

Câu 12
Mã câu hỏi: 38094

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: \(\Delta\)ABC và \(\Delta\)HBA đồng dạng với nhau

b) Chứng minh: AH2 = HB.HC

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ