Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 8 Phòng GD&ĐT Yên Lạc năm 2017 - 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (9 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38165

Tập nghiệm của phương trình: \(\left( {x - \frac{2}{3}} \right)\left( {x + \frac{1}{2}} \right) = 0\) là

 • A. \(\left\{ {\frac{2}{3}} \right\}\)
 • B. \(\left\{ { - \frac{1}{2}} \right\}\)
 • C. \(\left\{ { - \frac{2}{3};\frac{1}{2}} \right\}\)
 • D. \(\left\{ {\frac{2}{3}; - \frac{1}{2}} \right\}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 38166

Tập nghiệm của bất phương trình: -15x \( \le \) 45 là

 • A. \(\left\{ {x/x \ge  - 3} \right\}\)
 • B. \(\left\{ {x/x \ge 3} \right\}\)
 • C. \(\left\{ {x/x \le  - 3} \right\}\)
 • D. \(\left\{ {x/x \le 3} \right\}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 38167

Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{{2x + 1}}{{x - 3}} + \frac{{x - 3}}{{2 + x}} = 0\)  là: 

 • A. x ≠ -2       
 • B. x ≠ 3 
 • C. x ≠ -3 và x ≠ -2               
 • D. x ≠ 3 và x ≠ -2 
Câu 4
Mã câu hỏi: 38168

Một hình lập phương có thể tích là 125 cm3 . Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 

 • A. 20 cm2  
 • B. 100 cm2  
 • C. 25 cm2  
 • D. 150 cm2  
Câu 5
Mã câu hỏi: 38169

Giải các phương trình sau

a) \(\frac{{5x - 2}}{3} + x = 1 + \frac{{5 - 3x}}{2}\)

b) \(\frac{2}{{2x - 6}} + \frac{2}{{2x + 2}} + \frac{{2x}}{{(x + 1).(3 - x)}} = 0\)

Câu 6
Mã câu hỏi: 38170

Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

a) \( - 5x \le x + 2\)

b) \(\frac{{5x + 3}}{4} - \frac{{9x + 2}}{5} < \frac{{7 - 3x}}{8}\)

Câu 7
Mã câu hỏi: 38171

Một canô đi từ bến A đến bến B dài 80 km, rồi quay lại A. Biết rằng thời gian xuôi dòng mất ít hơn thời gian ngược dòng là 1 giờ .Tính vận tốc thực của canô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h

Câu 8
Mã câu hỏi: 38172

Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I  ( H \( \in \) BC và D \( \in \) AC )

a) Tính độ dài AD và DC.

b) Chứng minh:  ∆ABC ~ ∆HBA  suy ra AB2 = BH . BC

c) Chứng minh  ∆ABI ~ ∆CBD

d) Chứng minh: IH. DC = IA. AD

Câu 9
Mã câu hỏi: 38173

Giải phương trình nghiệm nguyên:  (x-3)y2 – x2 = 48

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ