Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo năm 2017 - 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38223

Giải các phương trình:

 a) 2x – 7 = 5x + 20                                     

b) x3 - 4x = 0             

c) \(\frac{1}{{2x - 3}} - \frac{3}{{2{x^2} - 3x}} = \frac{5}{x}\)

d) \(\left| {{x^2} - 1} \right| = 2x + 1\)

Câu 2
Mã câu hỏi: 38224

Giải các bất phương trình:

a) 3x - 5 \( \le \) x + 1                                             

b) \(\frac{{2x - 2}}{3} > 2 - \frac{{x + 2}}{2}\)

Câu 3
Mã câu hỏi: 38225

Một ôtô đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết với vận tốc 60km/h. Khi trở về cũng trên tuyến đường đó, ôtô chạy với vận tốc 40km/h nên thời gian về mất nhiều hơn thời gian đi là 2 giờ 10 phút. Tính quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết?

Câu 4
Mã câu hỏi: 38226

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH \( \bot \) BD (H thuộc BD).

a) Chứng minh: \(\Delta HDA\) đồng dạng với \(\Delta ADB\)

b) Chứng minh: AD2 = DB.HD

c) Tia phân giác của góc ADB cắt AH và AB lần lượt tại M và K. Chứng minh: AK.AM = BK.HM

 d) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Lấy P thuộc AC, dựng hình chữ nhật AEPF

(E thuộc AB, F thuộc AD). BF cắt DE ở Q. Chứng minh rằng: EF//DB và 3 điểm A, Q, O thẳng hàng

2. Tính thể tích hình hộp chữ  nhật ABCD.EFGH biết cạnh AE = 5cm; EH = 4cm; AB = 3cm.

Câu 5
Mã câu hỏi: 38227

a) Cho các số a, b, c thỏa mãn:a + b + c = \(\frac{3}{2}\). Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 \( \ge \frac{3}{4}\)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x2 + 2y2 + 2xy – 6x – 8y + 2028?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ