Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 8 Phòng GD&ĐT Phù Cừ năm 2017 - 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38211

Phương trình bậc nhất một ẩn  ax + b = 0 ( a khác 0) có nghiệm duy nhất là

 • A. \(x = \frac{a}{b}\)
 • B. \(x = \frac{{ - b}}{a}\)
 • C. \(x = \frac{{ - a}}{b}\)
 • D. \(x = \frac{{ - b}}{{ - a}}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 38212

Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{{x + 2}}{x} - \frac{x}{{x + 1}} = \frac{5}{{x\left( {x + 1} \right)}}\) là

 • A. \(x \ne 0\)
 • B. \(x \ne 0\) và \(x \ne -2\)
 • C. \(x \ne 0\) và \(x \ne -1\)
 • D. \(x \ne -1\) và \(x \ne -2\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 38213

Giá trị  x = -3 là một  nghiệm của bất phương trình nào sau đây ? 

 • A. 1 – 2x < 2x - 1
 • B. x + 7 > 10 + 2x
 • C. x + 7 > 10 + 2x
 • D. \(x + 3 \ge 0\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 38214

Trong am giác ABC có MN//BC , \(\left( {M \in AB;\,N \in AC} \right)\) ta có tỉ số

 • A. \(\frac{{MA}}{{MC}} = \frac{{{\rm{NB}}}}{{{\rm{NA}}}}\)
 • B. \(\frac{{MA}}{{NC}} = \frac{{{\rm{MB}}}}{{{\rm{NA}}}}\)
 • C. \(\frac{{MA}}{{MB}} = \frac{{{\rm{NA}}}}{{{\rm{NC}}}}\)
 • D. \(\frac{{MA}}{{MB}} = \frac{{{\rm{NB}}}}{{{\rm{NC}}}}\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 38215

Tập nghiệm của phương trình \(\left( {{x^2} - 4} \right)\left( {{x^2} + 1} \right) = 0\) là

 • A. \({\rm{S = }}\left\{ {{\rm{ - 2;}}\,{\rm{2}}} \right\}\)
 • B. \({\rm{S = }}\left\{ {{\rm{ - 1;}}\,{\rm{2}}} \right\}\)
 • C. \({\rm{S = }}\left\{ {{\rm{ - 1; - }}\,{\rm{2;}}\,{\rm{2}}} \right\}\)
 • D. \({\rm{S = }}\left\{ {{\rm{ - 1;}}\,{\rm{1;}}\,{\rm{ - 2;}}\,{\rm{2}}} \right\}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 38216

Cho tam giác ABC có đường phân giác trong AD, ta có tỉ số

 • A. \(\frac{{AB}}{{B{\rm{D}}}} = \frac{{{\rm{DC}}}}{{{\rm{AC}}}}\)
 • B. \(\frac{{DB}}{{DC}} = \frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{AC}}}}\)
 • C. \(\frac{{DC}}{{B{\rm{D}}}} = \frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{AC}}}}\)
 • D. \(\frac{{AB}}{{AC}} = \frac{{{\rm{DC}}}}{{{\rm{DB}}}}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 38217

\(\Delta ABC\) đồng dạng với \(\Delta DEF\) theo tỉ số đồng dạng \(k = \frac{3}{2}\) . Diện tích của \(\Delta ABC\)  là 27cm2, thì diện tích của  \(Delta DEF\) là

 • A. \(12c{m^2}\)
 • B. \(24c{m^2}\)
 • C. \(36c{m^2}\)
 • D. \(48c{m^2}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 38218

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là \(216c{m^2}\) , thể tích của khối lập phương đó 

 • A. \({\rm{ 72c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}\)
 • B. \({\rm{ 36c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}\)
 • C. \({\rm{ 1296c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}\)
 • D. \({\rm{ 216c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 38219

Giải các phương trình sau:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\,\,\,\,\,4x - 3\left( {x - 2} \right) = 7 - x\\
b)\,\,\,\,\,\,\,\frac{x}{{x - 2}} - \frac{{x - 1}}{{x + 2}} = \frac{3}{{{x^2} - 4}}
\end{array}\)

Câu 10
Mã câu hỏi: 38220

Một ôtô xuất phát từ A lúc 5h và dự định đi đến B lúc 12h cùng ngày. Ôtô đi hai phần ba đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 40 km/h. Để đến B đúng dự định ôtô phải tăng vận tốc thêm 10 km/h trên đoạn đường còn lại. Tính độ dài quãng đường AB?

Câu 11
Mã câu hỏi: 38221

Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có đường chéo DB vuông góc với cạnh bên BC tại B, biết AD = 3 cm, AB = 4 cm.

a) Chứng minh Δ ABD đồng dạng với Δ BDC.

b) Tính độ dài DC.

c) Gọi E là giao điểm của AC với BD. Tính diện tích tam giác AED.

Câu 12
Mã câu hỏi: 38222

a) Giải phương trình |-7x + 1| - 16 = 0-8x

b) Cho các số dương x, y thỏa mãn x + y =1. Tìm giá trị nhỏ nhất của \({\rm{P  =  }}{\left( {{\rm{2x}} + \frac{{\rm{1}}}{{\rm{x}}}} \right)^2} + {\left( {2y + \frac{1}{y}} \right)^2}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ