Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Trường THCS Phạm Công Bình năm học 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 16
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38243

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

 • A. 0x + 5 = 0
 • B. 2x + y =0
 • C. 1/(2x+y)=0
 • D. 2x + 3 = 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 38244

Tập nghiệm của phương trình x – 1 = 0 là:

 • A. \(\left\{ 0 \right\}\)
 • B. \(\left\{ 1 \right\}\)
 • C. \(\left\{ 1;0 \right\}\)
 • D. \(\left\{ -1 \right\}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 38245

Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{x}{{x - 3}} - \frac{{x - 1}}{x} = 1\) là 

 • A. \(x \ne 0\)
 • B. \(x \ne 3\)
 • C. \(x \ne 0\) và \(x \ne 3\)
 • D. \(x \ne 0\) và ​\(x \ne - 3\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 38246

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm:

 • A. 8 + x =4
 • B. 2 - x = x - 4
 • C. 1 + x = x
 • D. 5 + 2x = 0
Câu 5
Mã câu hỏi: 38247

Nghiệm của bất phương trình 4 - 2x < 6 là:

 • A. x > -5
 • B. x < -5
 • C. x < -1
 • D. x > -1
Câu 6
Mã câu hỏi: 38248

Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

 • A. \(x \le 2\)
 • B. x > 2
 • C. \(x \ge 2\)
 • D. x < 2
Câu 7
Mã câu hỏi: 38249

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

 • A. x + y >2
 • B. \(0.x - 1 \ge 0\)
 • C. 2x -5 >1
 • D. \({\left( {x - 1} \right)^2} \ge 2{\rm{x}}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 38250

Nếu tam giác ABC có MN // BC, (M ∈ AB, N  AC) theo định lý Talet ta có:

 • A. \(\frac{{AM}}{{MB}} = \frac{{AN}}{{NC}}\)
 • B. \(\frac{{AM}}{{AB}} = \frac{{AN}}{{NC}}\)
 • C. \(\frac{{AM}}{{MB}} = \frac{{AN}}{{AC}}\)
 • D. \(\frac{{AB}}{{MB}} = \frac{{AN}}{{NC}}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 38251

Cho |a|= 3 thì 

 • A. a = 3
 • B. a = -3
 • C. a = 0
 • D. \(a = \pm 3\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 38252

Nếu tam giác MNP đồng dạng với tam giác DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất?

 • A. \(\frac{{MN}}{{DE}} = \frac{{MP}}{{DF}}\)
 • B. \(\frac{{MN}}{{DE}} = \frac{{NP}}{{EF}}\)
 • C. \(\frac{{NP}}{{DE}} = \frac{{{\rm{EF}}}}{{MN}}\)
 • D. \(\frac{{MN}}{{DE}} = \frac{{NP}}{{{\rm{EF}}}} = \frac{{MP}}{{DF}}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 38253

Dựa vào hình vẽ trên cho biết x = ?

 • A. 9cm
 • B. 6cm
 • C. 1cm
 • D. 3cm
Câu 12
Mã câu hỏi: 38254

Hình hộp chữ nhật là hình có bao nhiêu mặt?

 • A. 4 mặt 
 • B. 5 mặt
 • C. 6 mặt
 • D. 7 mặt

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ