Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 6 Đại số 10 năm 2019 Trường THPT Thị xã Quảng Trị

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (4 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 82262

Cho \(\sin \alpha  = \frac{4}{5}\) và \(0 < \alpha  < \frac{\pi }{2}\) 

a. Tính các giá trị \(\cos \alpha ,\tan \alpha ,\cot \alpha \).

b. Tính \(A = \sin (\alpha  + \pi ) + \cos ( - \alpha ) + \tan \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) + \cot \left( {\frac{\pi }{2} - \alpha } \right)\).

Câu 2
Mã câu hỏi: 82263

Chứng minh rằng: \(\cos \left( {x + \frac{{2\pi }}{3}} \right) + \cos \left( {x - \frac{{2\pi }}{3}} \right) =  - \cos x\).

Câu 3
Mã câu hỏi: 82264

a. Rút gọn biểu thức \(B = \frac{{\cos x + \cos 3x + \cos 5x + \cos 7x}}{{\sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x}}\).

b. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

\(C = {\rm{si}}{{\rm{n}}^2}x + {\sin ^2}\left( {\frac{{5\pi }}{3} + x} \right) + {\sin ^2}\left( {\frac{{5\pi }}{3} - x} \right) - 4\tan \left( {x - \frac{\pi }{3}} \right).\tan \left( {x + \frac{{7\pi }}{6}} \right)\)

Câu 4
Mã câu hỏi: 82265

Cho tam giác ABC thỏa mãn \(\frac{{{{\sin }^2}A}}{{\cos A}} + \frac{{{{\sin }^2}C}}{{\cos C}} = (\sin A + \sin C)\cot \frac{B}{2}\).

Chứng minh tam giác ABC cân.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ