Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Thống Nhất

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 217517

Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là nội dung khái niệm nào?

 • A. tuân thủ pháp luật.
 • B. sử dụng pháp luật.
 • C. giáo dục pháp luật.
 • D. áp dụng pháp luật.
Câu 2
Mã câu hỏi: 217518

Công chức, viên chức có hành vi xâm phạm quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật quy định phải ............

 • A. chấm dứt quyền sáng tạo.
 • B. chịu trách nhiệm kỉ luật.
 • C. chuyển nhượng quyền nhân thân.
 • D. hủy bỏ mọi quan hệ dân sự.
Câu 3
Mã câu hỏi: 217519

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi xâm phạm quan hệ nhân thân thì phải .........

 • A. thay đổi mọi quan điểm.
 • B. chịu khiếu nại vượt cấp.
 • C. chịu trách nhiệm dân sự.
 • D. hủy bỏ mọi thông tin.
Câu 4
Mã câu hỏi: 217520

Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về  hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo ...........

 • A. hương ước của thôn xóm.
 • B. nội quy của cơ quan.
 • C. quy định của pháp luật.
 • D. lợi nhuận của chính phủ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 217521

Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ nào?

 • A. đơn phương.
 • B. nhân thân.
 • C. ủy thác.
 • D. định đoạt.
Câu 6
Mã câu hỏi: 217522

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và ..........

 • A. người lao động.
 • B. người đại diện.
 • C. chủ đầu tư.
 • D. chủ doanh nghiệp.
Câu 7
Mã câu hỏi: 217523

Công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh khi tự do lựa chọn ..............

 • A. thời gian nộp thuế.
 • B. loại hình doanh nghiệp.
 • C. lãi suất định kì.
 • D. các nguồn thu nhập.
Câu 8
Mã câu hỏi: 217524

Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội ...........

 • A. quả tang.
 • B. nhiều lần.
 • C. cố ý.
 • D. vô ý.
Câu 9
Mã câu hỏi: 217525

Không một ai dù ở cương vị nào có quyền bắt, giam, giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có .............

 • A. căn cứ.
 • B. cơ sở.
 • C. người làm chứng.
 • D. người nhìn thấy.
Câu 10
Mã câu hỏi: 217526

Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là thể hiện quyền ..........

 • A. tự do ngôn luận.
 • B. tự do phán xét.
 • C. chủ động đàm phán.
 • D. điều tra xã hội.
Câu 11
Mã câu hỏi: 217527

Công dân không được thực hiện quyền bầu cử của mình nếu thuộc trường hợp nào?

 • A. điều trị bệnh nan y.
 • B. bị cách li y tế.
 • C. bị nghi ngờ phạm tội.
 • D. chấp hành án phạt tù.
Câu 12
Mã câu hỏi: 217528

Công dân góp ý sửa đổi Hiến pháp là thể hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi nào?

 • A. cơ sở.
 • B. cả nước.
 • C. khu vực.
 • D. vùng miền.
Câu 13
Mã câu hỏi: 217529

Việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại cho nhà nước hoặc cơ quan tổ chức cá nhân là thực hiện quyền nào?

 • A. tố cáo.
 • B. khiếu nại.
 • C. áp giải.
 • D. phán quyết.
Câu 14
Mã câu hỏi: 217530

Quyền học tập của công dân được thể hiện qua nội dung nào sau đây?

 • A. Học tập không hạn chế.
 • B. Tự do nghiên cứu khoa học.
 • C. Hưởng trợ cấp xã hội.
 • D. Hoạt động sáng tạo nghệ thuật.
Câu 15
Mã câu hỏi: 217531

Mọi công dân đều có quyền nghiên cứu khoa học công nghệ là thể hiện nội dung quyền nào?

 • A. tự định đoạt.
 • B. học tập.
 • C. sáng tạo.
 • D. được phát triển.
Câu 16
Mã câu hỏi: 217532

Nhà nước hỗ trợ tài chính cho người nghèo xây nhà để định cư là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về nội dung nào?

 • A. quy hoạch khu dân cư tập trung.
 • B. phát triển các lĩnh vực xã hội.
 • C. giảm chi phí đầu tư cơ bản.
 • D. phát triển bền vững hệ sinh thái.
Câu 17
Mã câu hỏi: 217533

Một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là gì?

 • A. kiến trúc thượng tầng.
 • B. đội ngũ nhân công.
 • C. cơ cấu kinh tế.
 • D. hệ thống bình chứa.
Câu 18
Mã câu hỏi: 217534

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua ..........

 • A. nhận định, đánh giá.
 • B. lưu thông tiền tệ.
 • C. trao đổi, mua - bán.
 • D. chính sách đầu tư.
Câu 19
Mã câu hỏi: 217535

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động ............

 • A. của mỗi cá nhân.
 • B. xã hội cần thiết.
 • C. của một tập thể.
 • D. xã hội kiểu mẫu.
Câu 20
Mã câu hỏi: 217536

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì xác định tương ứng với giá cả và ..........

 • A. thu nhập xác định.
 • B. trình độ nhất định.
 • C. mẫu mã hàng hóa.
 • D. các loại hàng hóa.
Câu 21
Mã câu hỏi: 217537

Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

 • A. Kinh doanh ngoại tệ.
 • B. Khai thác rừng trái phép.
 • C. Đăng kí kinh doanh.
 • D. Dùng mìn để đánh cá.
Câu 22
Mã câu hỏi: 217538

Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

 • A. Phản biện mọi quan điểm trái chiều.
 • B. Tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả.
 • C. Tìm hiểu thông tin dịch bệnh.
 • D. Xây dựng nhà ở khi chưa được cấp phép.
Câu 23
Mã câu hỏi: 217539

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hình sự khi nào?

 • A. từ chối nhận di sản thừa kế.
 • B. buôn bán vũ khí quân dụng.
 • C. không được đăng kí tạm trú.
 • D. tự ý lấn chiếm vỉa hè.
Câu 24
Mã câu hỏi: 217540

Việc làm nào sau đây thể hiện bình đẳng về việc hưởng quyền của công dân trước pháp luật?

 • A. Điều chỉnh nội dung hợp đồng.
 • B. Thỏa thuận hợp đồng lao động.
 • C. Quyết định lợi nhuận thường niên.
 • D. Lựa chọn mức thuế thu nhập.
Câu 25
Mã câu hỏi: 217541

Hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền bình đẳng trong quan hệ tài sản giữa vợ, chồng?

 • A. Tự ý rút tiền tiết kiệm chung
 • B. Tự thanh toán các khoản nợ.
 • C. Chuyển sang làm công việc mới.
 • D. Tích cực làm thêm ngoài giờ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 217542

Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ để khẳng định ở đó có .............

 • A. hoạt động kinh tế.
 • B. mâu thuẫn vợ chồng.
 • C. phương tiện gây án.
 • D. bất đồng ý kiến.
Câu 27
Mã câu hỏi: 217543

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân chỉ được thực hiện theo .............

 • A. quy định của pháp luật.
 • B. trào lưu của xã hội.
 • C. sở thích nhất thời.
 • D. tâm lí đám đông.
Câu 28
Mã câu hỏi: 217544

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc trong bầu cử?

 • A. Phổ thông.
 • B. Bình đẳng.
 • C. Gián tiếp.
 • D. Bỏ phiếu kín.
Câu 29
Mã câu hỏi: 217545

Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?

 • A. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà.
 • B. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy.
 • C. Nhận quyết định tăng lương trước thời hạn.
 • D. Nhận quyết định đền bù chưa thỏa đáng.
Câu 30
Mã câu hỏi: 217546

Quyền được phát triển không thể hiện ở nội dung nào?

 • A. được cung cấp thông tin.
 • B. tự do kinh doanh ngoại tệ.
 • C. được chăm sóc sức khỏe.
 • D. tham gia hoạt động văn hóa.
Câu 31
Mã câu hỏi: 217547

Một giáo viên là chị H viết bài chia sẻ kinh nghiệm về cách sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Chị H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

 • A. Tuyên truyền pháp luật.
 • B. Thi hành pháp luật.
 • C. Áp dụng pháp luật.
 • D. Sử dụng pháp luật.
Câu 32
Mã câu hỏi: 217548

Anh H cán bộ Sở X đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt 1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Anh H đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

 • A. Hình sự và kỉ luật.
 • B. Hành chính và kỉ luật.
 • C. Dân sự và kỉ luật.
 • D. Hành chính và dân sự.
Câu 33
Mã câu hỏi: 217549

Là bạn thân của nhau cùng công tác tại Sở X, anh H bảo vệ đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh N nhân viên hành chính ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ H và anh N đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

 • A. Dân sự.
 • B. Hành chính.
 • C. Hình sự.
 • D. Kỉ luật.
Câu 34
Mã câu hỏi: 217550

Vợ anh S là chị H giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh S đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị H và anh S cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

 • A. Hợp tác và đầu tư.
 • B. Hôn nhân và gia đình.
 • C. Lao động và công vụ.
 • D. Sản xuất và kinh doanh.
Câu 35
Mã câu hỏi: 217551

Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị N đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị N đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

 • A. Tự chủ đăng kí kinh doanh.
 • B. Phổ biến quy trình kĩ thuật.
 • C. Chủ động liên doanh, liên kết.
 • D. Độc lập tham gia đàm phán.
Câu 36
Mã câu hỏi: 217552

Nhiều lần ngăn cản chị Y con gái chia tay với anh N là đối tượng nghiện ma túy bất thành, ông X bắt con giam tại phòng riêng. Hai ngày sau, khi bà V vợ ông X đi công tác về can thiệp thì ông X mới chịu thả chị Y. Ông X vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Bất khả xâm phạm về danh tính.
 • B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
 • C. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.
 • D. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.
Câu 37
Mã câu hỏi: 217553

Phát hiện cán bộ xã X là ông Q làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông Q là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?

 • A. Ông D, anh V và bà
 • B. Ông D, anh N và anh V.
 • C. Anh V, anh N và bà
 • D. Ông D, ông Q và anh V.
Câu 38
Mã câu hỏi: 217554

Anh K là nhân viên sở X chở bạn gái trên xe mô tô đi ngược đường một chiều thì va chạm với anh S là công nhân đi cùng chiều. Thấy anh G là người đi đường lấy điện thoại ra quay video, anh K và anh S bỏ đi. Khi quay lại, anh G vẫn chưa rời đi nên anh K và anh S đã to tiếng dẫn đến xô xát rồi cả hai anh đập phá xe máy của anh G. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm hành chính?

 • A. Anh K, bạn gái anh K và anh S.
 • B. Anh K và anh S.
 • C. Anh K, anh S và anh G.
 • D. Anh G và bạn gái anh K.
Câu 39
Mã câu hỏi: 217555

Vì có tình cảm riêng với chị K nên Giám đốc S tự ý bổ nhiệm chị lên chức trưởng phòng. Cho rằng mình chưa phù hợp với chức vụ này, chị K từ chối nhưng không được ông S chấp nhận. Biết chuyện, anh U cấp dưới của ông S gặp vợ ông S bịa chuyện chị K và ông S có quan hệ trai gái với nhau và ép ông S phải thăng chức cho mình. Những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

 • A. Anh U và ông S.
 • B. Anh U và chị K.
 • C. Anh U, ông S và chị K.
 • D. Anh U và vợ chồng ông S.
Câu 40
Mã câu hỏi: 217556

Bắt quả tang anh M vận chuyển trái phép động vật quý hiếm, anh B là cán bộ chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật. Anh M đã quyết liệt chống đối nên anh B đẩy anh M ngã gãy tay. Để trả thù, ông T bố anh M thuê anh K bắt cóc cháu N con gái anh B. Vì bị nhốt và bỏ đói trong kho chứa đồ của anh K suốt hai ngày, cháu N kiệt sức phải nhập viện điều trị. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

 • A. Anh M và anh
 • B. Ông T, anh M và anh
 • C. Anh M và anh T.
 • D. Anh B, ông T và anh K.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ