Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Châu Văn Liêm

15/04/2022 - Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 218357

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm những gì?

 • A. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
 • B. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.
 • C. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.
 • D. sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất.
Câu 2
Mã câu hỏi: 218358

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa phải phù hợp với nội dung nào?

 • A. thời gian lao động xã hội.
 • B. thời gian lao động cá nhân.
 • C. thời gian lao động tập thể.
 • D. thời gian lao động cộng đồng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 218359

Khái niệm nào dưới đây là quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm?

 • A. Kinh tế.
 • B. Đạo đức.
 • C. Pháp luật.
 • D. Chính trị.
Câu 4
Mã câu hỏi: 218360

Các tổ chức cá nhân sử dụng đúng đắn quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép là hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

 • A. Sử dụng pháp luật.
 • B. Thi hành pháp luật.
 • C. Tuân thủ pháp luật.
 • D. Áp dụng pháp luật.
Câu 5
Mã câu hỏi: 218361

Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và nội dung nào?

 • A. giao dịch dân sự.
 • B. trao đổi hàng hóa.
 • C. chuyển nhượng tài sản.
 • D. công vụ nhà nước.
Câu 6
Mã câu hỏi: 218362

Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

 • A. xâm phạm pháp luật.
 • B. trái pháp luật.
 • C. vi phạm pháp luật.
 • D. tuân thủ pháp luật.
Câu 7
Mã câu hỏi: 218363

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về nội dung nào?

 • A. trách nhiệm pháp lý.
 • B. quyền và nghĩa vụ.
 • C. thực hiện pháp luật.
 • D. trách nhiệm trước Tòa án.
Câu 8
Mã câu hỏi: 218364

Vợ chồng có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo là bình đẳng ...........

 • A. trong quan hệ nhân thân.
 • B. trong quan hệ tài sản.
 • C. trong quan hệ việc làm.
 • D. trong quan hệ nhà ở.
Câu 9
Mã câu hỏi: 218365

Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm là thể hiện nội dung bình đẳng về nội dung nào?

 • A. quyền tự do lao động.
 • B. công bằng trong lao động.
 • C. hợp đồng lao động.
 • D. thực hiện quyền lao động.
Câu 10
Mã câu hỏi: 218366

Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong việc gì?

 • A. tìm kiếm việc làm.
 • B. tuyển dụng lao động.
 • C. lĩnh vực kinh doanh.
 • D. đào tạo nhân lực.
Câu 11
Mã câu hỏi: 218367

Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện nào?

 • A. truyền thông.
 • B. tín ngưỡng.
 • C. tôn giáo.
 • D. kinh tế.
Câu 12
Mã câu hỏi: 218368

Tự tiện khám chỗ ở của người khác là xâm phạm đến quyền cơ bản nào của công dân?

 • A. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe.
 • B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
 • C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
 • D. Bảo hộ về danh dự nhân phẩm.
Câu 13
Mã câu hỏi: 218369

Bịa đặt điều xấu để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nội dung nào?

 • A. tính mạng và sức khỏe.
 • B. nhân phẩm, danh dự.
 • C. tinh thần của công dân.
 • D. thể chất của công dân.
Câu 14
Mã câu hỏi: 218370

Công dân có thể viết bài gửi đăng báo, bày tỏ ý kiến của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước là thực hiện quyền tự do cơ bản nào dưới đây?

 • A. Quyền tố cáo.
 • B. Quyền tự do ngôn luận.
 • C. Quyền khiếu nại.
 • D. Quyền ứng cử, bầu cử.
Câu 15
Mã câu hỏi: 218371

Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

 • A. Được ủy quyền.
 • B. Bỏ phiếu kín.
 • C. Trung gian.
 • D. Gián tiếp.
Câu 16
Mã câu hỏi: 218372

Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào?

 • A. cả nước.
 • B. cơ sở.
 • C. lãnh thổ.
 • D. quốc gia.
Câu 17
Mã câu hỏi: 218373

Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của nội dung nào?

 • A. tố cáo.
 • B. khiếu nại.
 • C. đền bù thiệt hại.
 • D. chấp hành án.
Câu 18
Mã câu hỏi: 218374

Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền nào?

 • A. học không hạn chế.
 • B. học thường xuyên, học suốt đời.
 • C. học bất cứ nơi nào.
 • D. bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 19
Mã câu hỏi: 218375

Cá nhân chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 • A. Khiếu nại.
 • B. Được phát triển.
 • C. Tố cáo.
 • D. Quản trị truyền thông.
Câu 20
Mã câu hỏi: 218376

Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về nội dung nào?

 • A. lao động công vụ.
 • B. phát triển kinh tế.
 • C. quan hệ xã hội.
 • D. bảo vệ môi trường.
Câu 21
Mã câu hỏi: 218377

Tiền làm chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào?

 • A. Gửi tiền vào ngân hàng.
 • B. Mua bán xe mô tô.
 • C. Mua lương thực dùng dần.
 • D. Mua vàng cất vào két.
Câu 22
Mã câu hỏi: 218378

Cạnh tranh có vai trò nào sau đây trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?

 • A. Cơ sở sản xuất hàng hoá.
 • B. Triệt tiêu lợi nhuận đầu tư.
 • C. Nền tảng của sản xuất hàng hoá.
 • D. Một động lực kinh tế.
Câu 23
Mã câu hỏi: 218379

Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm kỷ luật?

 • A. Đề xuất hưởng phụ cấp độc hại.
 • B. Tìm hiểu các nghi lễ tôn giáo.
 • C. Nghỉ việc không có lí do chính đáng.
 • D. Từ bỏ mọi hủ tục vùng miền.
Câu 24
Mã câu hỏi: 218380

Công dân phải chịu trách nhiệm trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

 • A. Không chấp hành quy định phòng dịch.
 • B. Tổ chức đưa người vượt biên trái phép.
 • C. Làm giả con dấu để chiếm đoạt tài sản.
 • D. Đăng nhập tài khoản công trực tuyến.
Câu 25
Mã câu hỏi: 218381

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm nội dung nào dưới đây?

 • A. Bình đẳng về chính trị.
 • B. Bình đẳng về xã hội.
 • C. Bình đẳng về kinh tế.
 • D. Bình đẳng về văn hóa, giáo dục.
Câu 26
Mã câu hỏi: 218382

Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có ...........

 • A. người đang bị truy nã.
 • B. phương tiện gây án.
 • C. bạo lực gia đình.
 • D. tội phạm đang lẩn trốn.
Câu 27
Mã câu hỏi: 218383

Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Bắt cóc con tin.
 • B. Đe dọa giết người.
 • C. Khống chế tội phạm.
 • D. Theo dõi nạn nhân.
Câu 28
Mã câu hỏi: 218384

Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi nào?

 • A. độc lập lựa chọn ứng cử viên.
 • B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
 • C. đồng loạt sao chép phiếu bầu.
 • D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.
Câu 29
Mã câu hỏi: 218385

Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó đang .............

 • A. tổ chức truy bắt tội phạm.
 • B. kích động biểu tình trái phép.
 • C. tham gia hoạt động tôn giáo.
 • D. bí mật theo dõi nghi can.
Câu 30
Mã câu hỏi: 218386

Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

 • A. Giám sát quy hoạch đô thị.
 • B. Hợp lý hóa sản xuất.
 • C. Sử dụng dịch vụ truyền thông.
 • D. Kiểm tra sản phẩm.
Câu 31
Mã câu hỏi: 218387

Cục thông tin và truyền thông đã quyết định xử phạt việc chị T đã có hành vi đăng tải lên trang cá nhân những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức và hành vi của trẻ nhỏ. Việc làm của cục thông tin và truyền thông thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 • A. Tính chặt chẽ về hình thức.
 • B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
 • C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 • D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 32
Mã câu hỏi: 218388

Bạn L viết bài ca ngợi ý thức vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phòng chống dich của các bạn học sinh trong trường sau đó đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

 • A. Sử dụng pháp luật.
 • B. Áp dụng pháp luật.
 • C. Thi hành pháp luật. 
 • D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 33
Mã câu hỏi: 218389

Ông A là người dân tộc thiểu số, ông B là người Kinh. Đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, cả hai ông đều đi bầu cử. Điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực nào?

 • A. Kinh tế.
 • B. Chính trị.
 • C. Văn hóa.
 • D. Giáo dục.
Câu 34
Mã câu hỏi: 218390

D cùng các bạn đá bóng, không may quả bóng bay vào sân nhà anh M làm vỡ bể cá cảnh. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm, do chạy chậm nên D bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh hai ngày. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
 • B. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.
 • C. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.
 • D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 35
Mã câu hỏi: 218391

Công dân T tham gia thảo luận cho dự án định canh định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư của huyện Y và đưa ra những góp ý xác đáng cho dự án. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?

 • A. Được cung cấp thông tin nội bộ.
 • B. Đóng góp ý kiến.
 • C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • D. Tự do thảo luận.
Câu 36
Mã câu hỏi: 218392

Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung nào sau đây?

 • A. Quyền tác giả.
 • B. Chuyển giao kĩ thuật.
 • C. Nâng cấp sản phẩm.
 • D. Ứng dụng công nghệ.
Câu 37
Mã câu hỏi: 218393

Do cố tình né tránh chốt kiểm soát dịch bệnh nên xe gắn máy do anh K điều khiển đã va chạm vào ông L đang cùng cháu chơi dưới lòng đường khiến hai ông cháu bị ngã và thương nhẹ. Anh X là người bán vé số dưới vỉ hè cạnh đó thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào dùng gậy làm hỏng xe máy của anh K. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự?

 • A. Ông L và anh X.
 • B. Anh X, chị H và chị P.
 • C. Anh K và anh X, chị P.
 • D. Anh K và anh X.
Câu 38
Mã câu hỏi: 218394

Ông S là giám đốc, anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông S để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông S đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc của anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

 • A. Chị A và ông S.
 • B. Ông S và chị Q.
 • C. Ông S, chị A và chị Q.
 • D. Chị A, ông S và anh
Câu 39
Mã câu hỏi: 218395

Vì mâu thuẫn với chồng là anh M nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là nhân viên dưới quyền hai trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỉ luật vừa vi phạm hình sự?

 • A. Ông H và chị
 • B. Chị B, ông H và anh Q.
 • C. Ông H và anh Q.
 • D. Anh M, ông H, anh Q và anh K.
Câu 40
Mã câu hỏi: 218396

Anh B vào nhà ông T lấy trộm máy vi tính, bị anh C cùng anh H và anh M bắt quả tang. Thấy vậy, anh E là một trong những người đến xem sự việc, do có sẵn mâu thuẫn với anh B nên đã xúi giục mọi người đem anh B vào nhốt ở nhà kho của hợp tác xã. Nghe lời anh E, anh H và M đem nhốt anh B vào kho. Sáng hôm sau, anh B vì lạnh và đói đã ngất đi, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Ông T, anh H, anh M.
 • B. Anh E và anh M, anh
 • C. Anh M và anh H, anh
 • D. Anh H, anh E, anh M.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ