Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Nguyễn Huệ

15/04/2022 - Lượt xem: 44
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 222447

Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm đến gì?

 • A. kỉ luật lao động.
 • B. quy tắc quản lí nhà nước.
 • C. kỉ luật tổ chức.
 • D. quy tắc quản lí hành chính.
Câu 2
Mã câu hỏi: 222448

Công ty M xả nước thải ra sông gây ô nhiễm môi trường bị phạt 15 triệu đồng. Công ty M đã vi phạm pháp luật gì?

 • A. kỉ luật.
 • B. dân sự.
 • C. hình sự.
 • D. hành chính.
Câu 3
Mã câu hỏi: 222449

Chọn cụm từ thích hợp hoàn thành câu sau: Mọi công dân đều có quyền học ............

 • A. chương trình liên kết.
 • B. theo chủ đề tự chọn.
 • C. giáo trình nâng cao.
 • D. không hạn chế.
Câu 4
Mã câu hỏi: 222450

Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương xe bị vỡ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

 • A. Anh H, bà S và ông K.
 • B. Bà S và ông K.
 • C. Anh H, bà S và chị M.
 • D. Anh H và ông K.
Câu 5
Mã câu hỏi: 222451

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường nào dưới đây?

 • A. Tự đề cử và tự ứng cử.
 • B. Được đề cử và được giớ thiệu ứng cử.
 • C. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
 • D. Tự giới thiệu và được giới thiệu ứng cử.
Câu 6
Mã câu hỏi: 222452

K và T cùng học một lớp. Nhưng vì K ghen ghét T, nên đã tung tin xấu về T có liên quan đến việc mất tiền của một bạn trong lớp. Vậy K đã xâm phạm đến gì?

 • A. danh dự và nhân phẩm của T.
 • B. tính mạng và sức khỏe của T.
 • C. đời sống riêng tư của T.
 • D. quyền tự do cá nhân của T.
Câu 7
Mã câu hỏi: 222453

Chị A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo.Vậy tiền đó thực hiện chức năng nào dưới đây?

 • A. Thước đo giá trị.
 • B. Phương tiện thanh toán.
 • C. Phương tiện giao dịch.
 • D. Phương tiện lưu thông.
Câu 8
Mã câu hỏi: 222454

Công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về nội dung nào dưới đây?

 • A. Vai trò của công dân.
 • B. Trách nhiệm của công dân.
 • C. Quyền và nghĩa vụ.
 • D. Quyền và nhiệm vụ.
Câu 9
Mã câu hỏi: 222455

Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín,điện thoại, điện tín?

 • A. Nhờ bạn viết thư hộ.
 • B. Cho bạn đọc tin nhắn của mình.
 • C. Cho bạn số điện thoại  người thân.
 • D. Đọc trộm tin nhắn của người khác.
Câu 10
Mã câu hỏi: 222456

Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, như vậy công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?

 • A. Phát biểu xây dựng tập thể.
 • B. Quản lí Nhà nước và xã hội.
 • C. Tự do ngôn luận.
 • D. Đóng góp ý kiến.
Câu 11
Mã câu hỏi: 222457

Sau khi sinh con, để thuận lợi cho công tác và chăm sóc con, chị H bàn với chồng chuyển đến nhà sống cùng bố mẹ đẻ, chồng chị đã vui vẻ đồng ý.Việc làm trên thể hiện bình đẳng trong nội dung nào?

 • A. trong quan hệ tài sản.
 • B. trong quan hệ nhân thân.
 • C. về quyền của công dân.
 • D. về trách nhiệm pháp lý.
Câu 12
Mã câu hỏi: 222458

Tại điểm bầu cử X, chị A đã giúp chồng là anh B bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện cụ H không biết chữ, nhân viên T của tổ bầu cử đã nhờ chị A viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ H bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

 • A. Chị A và anh
 • B. Chị A và anh B và nhân viên T.
 • C. Chị A và nhân viên T.
 • D. Chị A và nhân viên T và cụ H.
Câu 13
Mã câu hỏi: 222459

Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên trị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và nội dung nào sau đây?

 • A. chính sách và chỉ tiêu chính.
 • B. chi phí sản xuất xác định.
 • C. nhu cầu thị trường tiêu dùng.
 • D. giá cả và thu nhập xác định.
Câu 14
Mã câu hỏi: 222460

Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào gì?

 • A. nhu cầu, sở thích, cách sống của mỗi người.
 • B. khả năng, hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người.
 • C. quy định và cách xử lý của cơ quan nhà nước.
 • D. nhu cầu, thu nhập và quan hệ mỗi người.
Câu 15
Mã câu hỏi: 222461

Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm vào chổ ở khi tự ý vào nhà của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?

 • A. Tuyên truyền thông tin nội bộ.
 • B. Vận động tranh cử.
 • C. Tuyên truyền mua bảo hiểm.
 • D. Cấp cứu người khi cháy nhà.
Câu 16
Mã câu hỏi: 222462

Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm.Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?

 • A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
 • B. Quyền được sáng tạo trong lao động và học tập.
 • C. Quyền kết hợp lao động và học tập.
 • D. Quyền bình đẳng về học tập.
Câu 17
Mã câu hỏi: 222463

Quyền học tập của công dân được hiểu là mọi người có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với nội dung nào sau đây?

 • A. trào lưu của xã hội.
 • B. định hướng của nhà trường.
 • C. yêu cầu của gia đình.
 • D. khả năng của bản thân.
Câu 18
Mã câu hỏi: 222464

Để có đủ số hàng giao đúng hẹn cho công ty của anh A theo hợp đồng đã ký kết, ông B đã bất chấp điều khoản quy định về chất lượng sản phẩm trong hợp đồng đó bằng cách hợp tác với anh C làm hàng giả số lượng lớn nhằm thu lời bất chính. Biết được việc này, vợ anh C là chị D liền tìm cách can ngăn chồng chấm dứt làm hàng giả và dọa sẽ tố cáo ông B ra công an. Để bảo vệ công việc làm ăn của chồng mình, bà E đã thuê anh G và H chặn đánh và gây thương tích 11% cho chị D. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?

 • A. Vợ chồng ông B, C, G và H.
 • B. Vợ chồng ông B, A, G và H.
 • C. Anh C, G, H và chị
 • D. Bà E, chị D, G, và H.
Câu 19
Mã câu hỏi: 222465

Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ gì?

 • A. nhân thân và lao động.
 • B. nhân thân và tài sản.
 • C. dân sự và xã hội.
 • D. tài sản và sở hữu.
Câu 20
Mã câu hỏi: 222466

Hoàn thành câu sau: Sử dụng pháp luật là các cá nhân,tổ chức  sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật .......

 • A. quy định phải làm.
 • B. cho phép làm.
 • C. không cho phép làm.
 • D. quy định cấm làm.
Câu 21
Mã câu hỏi: 222467

Công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về gì?

 • A. trách nhiệm của công dân.
 • B. vai trò của công dân.
 • C. nghĩa vụ và nhiệm vụ.
 • D. quyền và nghĩa vụ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 222468

Vai trò sản xuất của cải vật chất là gì?

 • A. cơ sở cho sự tồn tại của Nhà nước.
 • B. nền tảng của xã hội loài người.
 • C. cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.
 • D. động lực thúc đẩy xã hội phát triển.
Câu 23
Mã câu hỏi: 222469

Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Hai học sinh gây mất trật tự trong lớp học.
 • B. Hai nhà hàng xóm to tiếng với nhau.
 • C. Tung tin, bịa đặt nói xấu người khác.
 • D. Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe máy.
Câu 24
Mã câu hỏi: 222470

Cho rằng bác sĩ S đã bỏ mặc con mình trong lúc nguy cấp, T đã làm đơn tố cáo S với lý do bịa đặt, rằng S đã nhận nhiều tiền hối lộ của mình. Thấy vậy, bạn của S là G và X đã nhờ A đến dàn xếp với T nhưng không được.  Do thiếu kiềm chế nên A đã đánh T bị thương phải nhập viện, chứng kiến cảnh lúc xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng với nội dung bác sĩ S thuê người đánh chồng mình nhằm hạ uy tín của S. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?

 • A. Vợ chồng T và Q.
 • B. X, S, L và G.
 • C. S, G, L và
 • D. Chỉ mình chị Q.
Câu 25
Mã câu hỏi: 222471

Việc chuyển đổi từ sản xuất mũ vải sang sản xuất mũ bảo hiểm chịu tác động của quy luật giá trị nào dưới đây?

 • A. Điều tiết trong lưu thông.
 • B. Tự phát từ quy luật giá trị.
 • C. Điều tiết sản xuất.
 • D. Tỷ suất lợi nhuận cao.
Câu 26
Mã câu hỏi: 222472

Chị G bị chồng là anh D bắt theo tôn giáo của gia đình nhưng G không chấp thuận. Bố mẹ D là ông bà S ép G phải bỏ việc để ở nhà chăm lo gia đình. Mặt khác, D còn tự ý bán xe máy riêng của G vốn đã có từ trước khi hai người kết hôn khiến G càng bế tắc. Thấy con gái mình bị nhà chồng đối xử không tốt nên bà H đã chửi bới bố mẹ D đồng thời nhờ Y đăng bài nói xấu, bịa đặt để hạ uy tín của ông bà S trên mạng. Ai dưới đây đã vi phạm nội dung bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng?

 • A. Ông bà S, bà H và Y.
 • B. Chỉ có anh
 • C. Bà H, anh D và Y.
 • D. Anh D và Y.
Câu 27
Mã câu hỏi: 222473

Ông H mua hàng của ông T nhưng không trả tiền đầy đủ, đúng thời hạn  như đã thỏa thuận với ông T. Ông H đã vi phạm loại pháp luật nào dưới đây?

 • A. Hình sự.
 • B. Kỉ luật.
 • C. Dân sự.
 • D. Hành chính.
Câu 28
Mã câu hỏi: 222474

Quyền tự do ngôn luận là gì?

 • A. quyền công bằng của công dân.
 • B. quyền bình đẳng của công dân.
 • C. quyền dân chủ cơ bản của công dân.
 • D. quyền tự do cơ bản của mỗi công dân.
Câu 29
Mã câu hỏi: 222475

Mọi người chủ động đi đến cơ quan chức năng để đăng ký tạm trú, tạm vắng thuộc hình thức nào sau đây?

 • A. Sử dụng pháp luật.
 • B. Thi hành pháp luật.
 • C. Áp dụng pháp luật.
 • D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 30
Mã câu hỏi: 222476

Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là biểu hiện của quyền nào sau đây?

 • A. dân chủ.
 • B. tác giả.
 • C. phát triển.
 • D. sáng tạo.
Câu 31
Mã câu hỏi: 222477

Tại điểm bầu cử X, chị A đã giúp chồng là anh B bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện cụ H không biết chữ, nhân viên T của tổ bầu cử đã nhờ chị A viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ H bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

 • A. Chị A và anh
 • B. Chị A và nhân viên T.
 • C. Chị A và anh B và nhân viên T.
 • D. Chị A và nhân viên T và cụ H.
Câu 32
Mã câu hỏi: 222478

Quyền sáng tác văn học nghệ thuật thuộc nội dung của quyền nào dưới đây?

 • A. Quyền sở hữu.
 • B. Quyền sáng tạo.
 • C. Quyền tự do ngôn luận.
 • D. Quyền phát triển.
Câu 33
Mã câu hỏi: 222479

Anh A và chị B vào làm việc tại công ty X cùng một thời điểm. Anh A được trả lương cao hơn chị B. Trong trường hợp này giám đốc công ty căn cứ vào tiêu chuẩn nào dưới đây để trả lương?

 • A. Trình độ chuyên môn.
 • B. Dân tộc.
 • C. Giới tính.
 • D. Nguồn gốc gia đình.
Câu 34
Mã câu hỏi: 222480

Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?

 • A. Tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
 • B. Tự do ngôn luận.
 • C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
 • D. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 35
Mã câu hỏi: 222481

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào dưới đây?

 • A. Dân chủ, bình đẳng.
 • B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
 • C. Trách nhiệm, tự nguyện, bình đẳng.
 • D. Công bằng, tự nguyện.
Câu 36
Mã câu hỏi: 222482

Chủ thể thực hiện quyền khiếu nại là gì?

 • A. cán bộ, công chức.
 • B. tổ chức.
 • C. cá nhân, tổ chức.
 • D. cá nhân.
Câu 37
Mã câu hỏi: 222483

Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan gây khó khăn nên anh P chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc ông M sử dụng ngân sách của đơn vị sai mục đích. Ông M nhờ chị T là chủ tịch công đoàn khuyên vợ chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế ông M không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

 • A. Anh P, ông M và chị T.
 • B. Anh P và ông M.
 • C. Anh P, ông M và chị H.
 • D. Ông M và chị H.
Câu 38
Mã câu hỏi: 222484

Năm nay A 15 tuổi lên lớp 10. Để động viên con, bố A đã mua xe máy cúp 50 cho A. Nhưng A đã nói với bố: Con cảm ơn bố, sang năm con sẽ đi học bằng xe này ạ. Bạn A đã thực hiện đúng hình thức thực hiện pháp luật nào?

 • A. Áp dụng pháp luật.
 • B. Tuân thủ pháp luật.
 • C. Thi hành pháp luật.
 • D. Sử dụng pháp luật.
Câu 39
Mã câu hỏi: 222485

Nhận được tin báo của ông A nghi ngờ nhà bà X chứa tội phạm truy nã, ông C là công an xã xông vào nhà bà X để khám xét. Cháu nội bà X hoảng sợ  bỏ chạy sang nhà ông T. Vốn có mâu thuẫn với ông C nên ông T đã giấu cháu bé vào nhà kho. Sau  năm giờ tìm không thấy cháu mình, bà X đến nhà ông C đập phá đồ đạc. Nếu chứng kiến sự việc trên, em sẽ tố cáo hành vi của những ai dưới đây?

 • A. Ông A, ông C và bà X.
 • B. Ông A và ông T.
 • C. Ông A và bà X.
 • D. Ông C, ông T và bà X.
Câu 40
Mã câu hỏi: 222486

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

 • A. riêng cán bộ kiểm lâm.
 • B. cá nhân trong xã hội.
 • C. mọi tổ chức, cá nhân.
 • D. cán bộ công chức nhà nước.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ