Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Tân Hưng

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 218997

Hoàn thành nội dung sau: Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật ........

 • A. công khai.
 • B. quy định phải làm.
 • C. cho phép làm.
 • D. không cấm.
Câu 2
Mã câu hỏi: 218998

Các cá nhân, tổ chức phải gánh hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là chịu trách nhiệm gì?

 • A. đạo đức. 
 • B. cộng đồng.
 • C. pháp lí.
 • D. gia tộc.
Câu 3
Mã câu hỏi: 218999

Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt theo quyết định của ai?

 • A. Công an.
 • B. Hội đồng nhân dân.
 • C. Ủy ban nhân dân.
 • D. Tòa án.
Câu 4
Mã câu hỏi: 219000

Một trong những nội dung cơ bản của bình đẳng trước pháp luật là công dân bình đẳng về điều khoản nào?

 • A. giám sát ngân sách.
 • B. nộp thuế doanh nhiệp.
 • C. phê duyệt quy hoạch.
 • D. trách nhiệm pháp lí.
Câu 5
Mã câu hỏi: 219001

Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

 • A. Đại diện.
 • B. Ủy nhiệm.
 • C. Trung gian.
 • D. Trực tiếp.
Câu 6
Mã câu hỏi: 219002

Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện thông qua nội dung nào?

 • A. hợp đồng lao động. 
 • B. dịch vụ truyền thông.
 • C. văn bản dự thảo.
 • D. thỏa thuận mua bán.
Câu 7
Mã câu hỏi: 219003

Quyền bình đẳng trong kinh doanh thể hiện ở việc các doanh nghiệp đều được ....

 • A. khuyến khích phát triển lâu dài. 
 • B. chia đều các nguồn thu nhập.
 • C. sử dụng mọi loại cạnh tranh.
 • D. thay đổi kiến trúc thượng tầng.
Câu 8
Mã câu hỏi: 219004

Bắt người trái pháp luật là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nội dung nào?

 • A. thân thể của công dân.
 • B. bảo hộ về tính mạng.
 • C. chỗ ở của công dân.
 • D. sức khỏe của công dân.
Câu 9
Mã câu hỏi: 219005

Theo quy định của pháp luật, hành vi tự tiện bắt người là hành vi trái pháp luật, phải bị xử lí nghiêm minh theo quy định của chủ thể nào?

 • A. cơ sở.
 • B. tòa án.
 • C. địa phương.
 • D. pháp luật.
Câu 10
Mã câu hỏi: 219006

Công dân có thể viết bài gửi đăng báo về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền nào?

 • A. điều tra xã hội học.
 • B. tự do ngôn luận.
 • C. chia sẻ mọi thông tin.
 • D. xây dựng quy chế.
Câu 11
Mã câu hỏi: 219007

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hình thức nào?

 • A. tìm hiểu thông tin bầu cử.
 • B. chia sẻ công tác bầu cử.
 • C. tự mình ứng cử.
 • D. vận động công khai.
Câu 12
Mã câu hỏi: 219008

Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào?

 • A. cả nước.
 • B. vùng miền.
 • C. cơ sở.
 • D. lãnh thổ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 219009

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ nào?

 • A. trực tiếp.
 • B. gián tiếp.
 • C. tập trung.
 • D. chỉ định.
Câu 14
Mã câu hỏi: 219010

Quyền nào sau đây quy định trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu?

 • A. Tự phán quyết.
 • B. Được phát triển.
 • C. Lựa chọn dịch vụ. 
 • D. Định hướng truyền thông.
Câu 15
Mã câu hỏi: 219011

Công dân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào?

 • A. phán quyết
 • B. thẩm định.
 • C. sáng tạo.
 • D. phản biện.
Câu 16
Mã câu hỏi: 219012

Nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để xóa đói, giảm nghèo là thực hiện nội dung của pháp luật về phát triển về nội dung nào?

 • A. chiều cao giống nòi. 
 • B. các lĩnh vực xã hội.
 • C. nhân cách con người.
 • D. trình độ ngành y tế.
Câu 17
Mã câu hỏi: 219013

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là gì?

 • A. đối tượng lao động.
 • B. sức lao động.
 • C. phương tiện lao động.
 • D. tư liệu lao động.
Câu 18
Mã câu hỏi: 219014

Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng của thị trường là gì?

 • A. thừa nhận giá trị hàng hóa.
 • B. thước đo giá trị.
 • C. phương tiện cất trữ.
 • D. phương tiện thanh toán.
Câu 19
Mã câu hỏi: 219015

Hoàn thành nội dung sau: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích ....

 • A. lực lượng sản xuất phát triển.
 • B. tốc độ phân hóa giàu nghèo.
 • C. quá trình đầu cơ tích trữ.
 • D. hiện tượng khủng hoảng kinh tế.
Câu 20
Mã câu hỏi: 219016

Đối với người sản xuất kinh doanh, khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị để phù hợp với quy luật cung cầu, họ sẽ làm gì?

 • A. mở rộng sản xuất, kinh doanh. 
 • B. bỏ mặc sản xuất, kinh doanh.
 • C. dừng ngay sản xuất, kinh doanh.
 • D. thu hẹp sản xuất, kinh doanh.
Câu 21
Mã câu hỏi: 219017

Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối làm gì?

 • A. thay đổi quyền nhân thân.
 • B. sử dụng công nghệ lạc hậu.
 • C. nhận tiền đền bù.
 • D. kinh doanh ngoại tệ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 219018

Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

 • A. Bí mật giải cứu con tin.
 • B. Giúp tội phạm bỏ trốn.
 • C. Gửi đơn tố cáo nặc danh.
 • D. Truy tìm chứng cứ vụ án.
Câu 23
Mã câu hỏi: 219019

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm hành chính?

 • A. Giao hàng không đúng hợp đồng.
 • B. Buôn bán hàng hóa lấn chiếm lề đường.
 • C. Từ chối nhận di sản thừa kế.
 • D. Tham dự hội nghị tri ân khách hàng.
Câu 24
Mã câu hỏi: 219020

Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được có lợi ích gì?

 • A. bảo hộ danh dự, nhân phẩm.
 • B. đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài.
 • C. chuyển giao mọi bí quyết kinh doanh.
 • D. thông báo chủ thể tố cáo.
Câu 25
Mã câu hỏi: 219021

Bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân không được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

 • A. Tạo điều kiện cho nhau phát triển. 
 • B. Cùng bàn bạc, lựa chọn nơi cư trú.
 • C. Vợ, chồng cùng chăm sóc con.
 • D. Cấm lựa chọn tôn giáo của nhau.
Câu 26
Mã câu hỏi: 219022

Hoàn thành nội dung sau: Theo quy định của pháp luật, việc khám chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi phát hiện ở đó có ..............

 • A. người chưa thi hành án. 
 • B. công cụ để gây án.
 • C. dấu hiệu vi phạm dân chủ. 
 • D. mẫu vật di chỉ khảo cổ.
Câu 27
Mã câu hỏi: 219023

Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi nào?

 • A. điều tra thông tin nhân khẩu.
 • B. thay đổi phương thức vận chuyển.
 • C. cần chứng cứ để điều tra vụ án
 • D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
Câu 28
Mã câu hỏi: 219024

Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

 • A. Trực tiếp. 
 • B. Bỏ phiếu kín.
 • C.  Bình đẳng.
 • D. Phổ thông.
Câu 29
Mã câu hỏi: 219025

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây?

 • A. Bị xử phạt khi vi phạm hành chính.
 • B. Nhận quyết định sa thải thiếu căn cứ.
 • C. Tham gia tuyên truyền phòng chống covid. 
 • D. Chứng kiến hành vi đưa, nhận hối lộ.
Câu 30
Mã câu hỏi: 219026

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học bằng nhiều loại hình trường, lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

 • A. Tự nghiên cứu.
 • B. Được ưu đãi.
 • C. Luôn sáng tạo.
 • D. Học suốt đời.
Câu 31
Mã câu hỏi: 219027

Bà H chủ động làm thủ tục sang tên khi mua lại xe ô tô đã qua sử dụng của người khác là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

 • A. Sử dụng pháp luật. 
 • B. Tuân thủ quy định. 
 • C. Thi hành pháp luật.
 • D. Áp dụng Nghị định.
Câu 32
Mã câu hỏi: 219028

Cán bộ huyện X là chị V nhận 50 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông A được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị V đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

 • A. Hình sự và hành chính.
 • B. Dân sự và hành chính.
 • C. Kỉ luật và dân sự.
 • D. Hình sự và kỉ luật.
Câu 33
Mã câu hỏi: 219029

Sau khi thuê nhà trọ, phát hiện bể nước của ông H chủ nhà bị rò rỉ, anh M đã phá bỏ và xây lại bể nước mới để dùng. Phát hiện sự việc, ông H cùng với con trai là anh V đánh anh M gãy tay. Anh M vi phạm pháp luật nào sau đây?

 • A. Hành chính.
 • B. Hình sự.
 • C. Kỉ luật.
 • D. Dân sự.
Câu 34
Mã câu hỏi: 219030

Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

 • A. Giao kết hợp đồng lao động.
 • B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.
 • C. Xác lập quy trình quản lí.
 • D. Áp dụng chế độ ưu tiên.
Câu 35
Mã câu hỏi: 219031

Anh T cho bà con trong khu dân cư nơi mình ở mượn lâu dài ngôi nhà anh được thừa kế riêng làm điểm sinh hoạt văn hóa mà không hỏi ý kiến vợ. Anh T không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

 • A. Hợp đồng.
 • B. Tình cảm.
 • C. Việc làm.
 • D. Tài sản.
Câu 36
Mã câu hỏi: 219032

Cho rằng, ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con trai ông A bắt, giam trong nhà kho hai ngày. Con trai ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
 • B. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.
 • C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư. 
 • D. Bất khả xâm phạm về danh tính.
Câu 37
Mã câu hỏi: 219033

Chị V kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị V nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho Trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị V. Khi chị V đến nhà chị H để đòi lại tiền thì giữa hai chị đã xảy ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, Trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị V về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?

 • A. Ông D, ông Q và chị H.
 • B. Ông D và ông Q.
 • C. Ông D, ông Q và chị V.
 • D. Ông Q và chị V.
Câu 38
Mã câu hỏi: 219034

Ông T tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông T, do tranh cãi về mức tiền bồi thường, anh M chồng chị N đập vỡ lọ hoa của ông T nên bị anh Q con trai ông T đuổi đánh. Anh M lái xe mô tô vượt đèn đỏ bỏ chạy nên bị cảnh sát giao thông xử phạt. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

 • A. Anh M và chị N. 
 • B. Ông T, anh M và chị N.
 • C. Ông T và anh M.
 • D. Ông T, anh M và anh Q.
Câu 39
Mã câu hỏi: 219035

Do có thông tin ông D Giám đốc có tình cảm với chị T nên đã chuyển chị T từ phòng hành chính lên làm thư ký riêng, bà V vợ ông D đã bàn với anh K là con rể tìm hiểu thông tin này. Sau đó, giữa anh K và chị T nảy sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng khiến chồng chị T viết đơn ly hôn. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

 • A. Bà V và chị T.
 • B. Ông D, chị T và anh K.
 • C. Anh K và chị T.
 • D. Ông D, bà V và anh K.
Câu 40
Mã câu hỏi: 219036

Bắt quả tang chị H lấy trộm điện thoại của mình tại phòng khách gia đình, anh K cùng vợ là chị V bắt, giam chị H vào nhà kho gia đình. Hai ngày sau, khi đi làm về ông N là bố của anh K chửi bới, xúc phạm chị H. Biết chuyện, chồng của chị H là anh T cầm theo hung khí đến nhà anh K đe dọa thì mới được anh K thả chị H về. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Anh K và chị V.
 • B. Ông N, anh K và chị V.
 • C. Anh V và anh T. 
 • D. Anh K, anh T và chị V.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ