Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Nguyễn Hiền

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 222807

Đối tượng lao động của người thợ mộc là gì?

 • A. gỗ.
 • B. máy cưa.
 • C. đục, bào.
 • D. bàn ghế.
Câu 2
Mã câu hỏi: 222808

Giả sử, trên thị trường, hàng hóa A đang bán với giá cả lớn hơn giá trị. Nếu là người sản xuất, để lãi nhiều, em sẽ làm gì?

 • A. thu hẹp sản xuất.
 • B. mở rộng sản xuất.
 • C. bỏ sản xuất.
 • D. giữ nguyên quy mô sản xuất.
Câu 3
Mã câu hỏi: 222809

Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?

 • A. 3 giờ.
 • B. 4 giờ.
 • C. 5 giờ.
 • D. 6 giờ.
Câu 4
Mã câu hỏi: 222810

Công ty A và công ty B cùng sản xuất 1 loại hàng hóa. Để hạn chế chi phí và thu được nhiều lợi nhuận hơn, công ty A đã xả trực tiếp chất thải chưa xử lý xuống sông. Là người biết việc làm trên của công ty A, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

 • A. Lờ đi vì không liên quan đến mình.
 • B. Quay clip để tung lên mạng xã hội.
 • C. Báo cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương biết. 
 • D. Viết bài nói xấu công ty A trên Facebook.
Câu 5
Mã câu hỏi: 222811

Vào mùa lũ, rau của nhiều nhà vườn hỏng bị úng ngập dẫn đến giá rau tăng cao. Nếu là người bán rau, em sẽ làm gì để có lợi nhất?

 • A. Giảm giá
 • B. Tăng giá
 • C. Giữ giá
 • D. Không bán nữa
Câu 6
Mã câu hỏi: 222812

Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Z dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ xin làm công nhân của một doanh nghiệp gần nhà và khi có điều kiện sẽ đi học tiếp để nâng cao trình độ. Biết dự định của Z, B khuyên Z nên đi học đại học, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nếu là bạn của Z, em sẽ chọn phương án nào sau đây để khuyên bạn cho phù hợp?

 • A. Quyết tâm thực hiện dự định của mình.
 • B. Đi học đại học theo lời khuyên của B dù gia đình rất khó khăn.
 • C. Hỏi ý kiến của bạn khác và quyết định theo số đông.
 • D. Đi xem bói và lựa chọn theo ý kiến đó.
Câu 7
Mã câu hỏi: 222813

Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào nội dung nào?

 • A. Nội dung của từng thành phần kinh tế.
 • B. Hình thức sở hữu.
 • C. Vai trò của các thành phần kinh tế.
 • D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế.
Câu 8
Mã câu hỏi: 222814

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực.
 • B. nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.
 • C. nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực.
 • D. nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực.
Câu 9
Mã câu hỏi: 222815

Những tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của tự nhiên gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng là gì?

 • A. sự cố môi trường.
 • B. ô nhiễm sinh thái. 
 • C. ô nhiễm môi trường. 
 • D. suy thoái môi trường.
Câu 10
Mã câu hỏi: 222816

Nhà nước thành lập cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học và sau đại học, tăng số lượng các trường nghề là thực hiện phương hướng nào sau đây?

 • A. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.
 • B. Mở rộng quy mô giáo dục.
 • C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
 • D. Thực hiện công bằng trong giáo dục.
Câu 11
Mã câu hỏi: 222817

Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới là gì?

 • A. sức mạnh dân tộc.
 • B. sức mạnh thời đại.
 • C. sức mạnh tinh thần.
 • D. sức mạnh thể chất.
Câu 12
Mã câu hỏi: 222818

Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta?

 • A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác.
 • B. Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.
 • C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại để phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.
 • D. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.  
Câu 13
Mã câu hỏi: 222819

Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 • A. tính quyền lực  bắt buộc chung
 • B. tính quy phạm phổ biến
 • C. tính cưỡng chế
 • D. tính xác định chặt chẽ về hình thức
Câu 14
Mã câu hỏi: 222820

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức?

 • A. đạo đức tiến bộ sẽ tác động tích cực đến pháp luật.
 • B. pháp luật tiến bộ sẽ tác động tích cực đến đạo đức.
 • C. pháp luật tiến bộ thì đạo đức xuống cấp.
 • D. một số quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đạo đức.
Câu 15
Mã câu hỏi: 222821

Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở hành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức là gì?

 • A. thực hiện pháp luật.
 • B. thi hành pháp luật.
 • C. tuân thủ pháp luật.
 • D. áp dụng pháp luật.
Câu 16
Mã câu hỏi: 222822

Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức thi hành pháp luật?

 • A. Cơ quan, công chức nhà nước thực hiện nghĩa vụ.
 • B. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.
 • C. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.
 • D. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.
Câu 17
Mã câu hỏi: 222823

Ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn, ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra toà. Vậy chị H đã sử dụng hình thức nào dưới đây?

 • A. Sử dụng pháp luật.
 • B. Thi hành pháp luật.
 • C. Tuân thủ pháp luật.
 • D. Áp dụng pháp luật.
Câu 18
Mã câu hỏi: 222824

Anh M thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lí do. Trong trường hợp này, anh M đã vi phạm gì?

 • A. kỉ luật.
 • B. dân sự.
 • C. hành chính.
 • D. hình sự.
Câu 19
Mã câu hỏi: 222825

Công dân bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật là bình đẳng về gì?

 • A. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
 • B. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
 • C. bình đẳng về kinh tế.
 • D. bình đẳng về chính trị.
Câu 20
Mã câu hỏi: 222826

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật là nội dung thuộc quyền nào sau đây?

 • A. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.
 • B. Quyền bình đẳng trong lao động.
 • C. Quyền bình đẳng trong sản xuất.
 • D. Quyền bình đẳng trong mua bán.
Câu 21
Mã câu hỏi: 222827

Bình bẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?

 • A. Quan hệ vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
 • B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.
 • C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
 • D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống.
Câu 22
Mã câu hỏi: 222828

Chủ thể của hợp đồng lao động là ai?

 • A. người lao động và đại diện của  người lao động.
 • B. người lao động và người sử dụng lao động.
 • C. đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.
 • D. người lao động và đại diện của người sử dụng lao động.
Câu 23
Mã câu hỏi: 222829

Sau khi nộp đơn thuận tình li hôn ra tòa án, anh H bàn với chị U kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Được tin này, vốn đã nghi ngờ chị U có ý đồ chiếm đoạt tài sản gia đình, lại được bà nội tên là G đã nhiều lần xúi giục nên con trai anh H đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục anh H và chị U. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

 • A. Bà G và bố con anh H.
 • B. Chị U và bố con anh H.
 • C. Bà G và con trai anh H.
 • D. Anh H và chị U.
Câu 24
Mã câu hỏi: 222830

Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ là nội dung thuộc quyền bình đẳng giữa các đối tượng nào?

 • A. cá nhân.
 • B. tổ chức.
 • C. tôn giáo.
 • D. dân tộc.
Câu 25
Mã câu hỏi: 222831

Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở gì?

 • A. để đảm bảo trật tự xã hội và an toàn xã hội.
 • B. thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
 • C. tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • D. nguyên tắc để chống diễn biến hòa bình.
Câu 26
Mã câu hỏi: 222832

Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện quyền nào?

 • A. bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
 • B. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
 • C. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
 • D. bắt người hợp pháp của công dân.
Câu 27
Mã câu hỏi: 222833

Không ai được tự ý vào vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp được chủ thể nào dưới đây cho phép?

 • A. Toà án.
 • B. Pháp luật.
 • C. Cảnh sát.
 • D. Công an.
Câu 28
Mã câu hỏi: 222834

Chị Y bị anh T ăn cắp mật khẩu mail. Sau đó, anh T vào đọc thông tin cá nhân của chị Y và thêm thắt nội dung  truyền ra ngoài những thông tin ảnh hưởng đến danh dự của chị Y. Biết chuyện, bạn trai của chị Y là anh H đã nhờ Q và X đánh anh T phải nhập viện. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

 • A. Anh T.
 • B. Anh T, anh H.
 • C. Anh H, anh Q và X.
 • D. Anh T, anh H, anh Q và X.
Câu 29
Mã câu hỏi: 222835

Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

 • A. Bất kỳ ai cũng có quyền khám xét chỗ ở của người khác.
 • B. Cơ quan điều tra muốn thì khám xét chỗ ở của công dân.
 • C. Thủ trưởng cơ quan khám xét chỗ ở của nhân viên.
 • D. Công an khám nhà của công dân khi có lệnh.
Câu 30
Mã câu hỏi: 222836

Không ai được đánh người, nghiêm cấm các hành vi hung hãn côn đồ, đánh người gây thương tích là nội dung của quyền nào sau đây?

 • A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
 • B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
 • C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân.
 • D. Quyền bất khả xâm phạm về tự do ngôn luận của công dân.
Câu 31
Mã câu hỏi: 222837

Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

 • A. Tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
 • B. Phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
 • C. Tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
 • D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Câu 32
Mã câu hỏi: 222838

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để làm gì?

 • A. thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 • B. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.
 • C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.
 • D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước.
Câu 33
Mã câu hỏi: 222839

Ở phạm vi cơ sở, dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, phường là gì?

 • A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
 • B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
 • C. Những việc dân được tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.
 • D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
Câu 34
Mã câu hỏi: 222840

Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?

 • A. Quyền tố cáo.
 • B. Quyền ứng cử.
 • C. Quyền bầu cử.
 • D. Quyền khiếu nại.
Câu 35
Mã câu hỏi: 222841

Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai ngân sách thu chi của xã nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được trực tiếp chất vấn kế toán nhưng bị chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

 • A. Người dân xã X và ông K.
 • B. Người dân xã X, kế toán M và ông K.
 • C. Chủ tịch và người dân xã X.
 • D. Chủ tịch xã và ông K.
Câu 36
Mã câu hỏi: 222842

Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào trong thực hiện quyền học tập của A?

 • A. Học không hạn chế.
 • B. Học bất cứ ngành nghề nào.
 • C. Học thường xuyên, học suốt đời.
 • D. Bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 37
Mã câu hỏi: 222843

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?

 • A. Công dân được sống trong môi trường xã hội lành mạnh.
 • B. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên có lợi.
 • C. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên, xã hội lành mạnh.
 • D. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên và xã hội có lợi.
Câu 38
Mã câu hỏi: 222844

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

 • A. Tự do nghiên cứu khoa học. 
 • B. Kiến nghị với các cơ quan, trường học.
 • C. Đưa ra các phát minh sáng chế.
 • D. Sáng tác văn học nghệ thuật.
Câu 39
Mã câu hỏi: 222845

Hoạt động nào sau đây không cần đăng kí kinh doanh?

 • A. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
 • B. Doanh nghiệp tư nhân.
 • C. Hợp tác xã sản xuất rau sạch.
 • D. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
Câu 40
Mã câu hỏi: 222846

Theo luật nghĩa vụ quân sự 2015 ( bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2016) thanh niên đã bị phạt tiền trốn tránh nghĩa vụ quân sự mà còn tái phạm sẽ bị gì?

 • A. phạt hành chính.
 • B. xử phạt hình sự.
 • C. xử phạt dân sự.
 • D. xử phạt kỉ luật.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ