Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

15/04/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 217037

Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm X đã xả chất thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong trường hợp này trang trại X đã .........

 • A. không tuân thủ pháp luật.
 • B. không áp dụng pháp luật.
 • C. không sử dụng pháp luật.
 • D. không thi hành pháp luật.
Câu 2
Mã câu hỏi: 217038

Hành vi trái pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện?

 • A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh người bị thương nặng.
 • B. Chị C bị trầm cảm nên đã sát hại con đẻ của mình.
 • C. Em H bị tâm thần nên đã lấy đồ của cửa hàng mà ko trả tiền.
 • D. Anh C trong lúc lên cơn động kinh đã đập vỡ cửa kính nhà hàng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 217039

Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình ........

 • A. ở những nơi có người tụ tập.
 • B. trong các cuộc họp của cơ quan.
 • C. ở những nơi công cộng.
 • D. ở bất cứ nơi nào.
Câu 4
Mã câu hỏi: 217040

Cơ quan X bị mất một số tài sản do bảo vệ cơ quan quên không khóa cổng. Vậy bảo vệ cơ quan này phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

 • A. Hình sự.
 • B. Dân sự.
 • C. Hành chính.
 • D. Kỉ luật.
Câu 5
Mã câu hỏi: 217041

Ông A đã chủ động nộp tiền thuế sử dụng đất đai hàng năm. Ông A đã thực hiện hình thức pháp luật nào?

 • A. Tuân thủ pháp luật.
 • B. Thi hành pháp luật.
 • C. Sử dụng pháp luật.
 • D. Áp dụng pháp luật.
Câu 6
Mã câu hỏi: 217042

Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền gì?

 • A. kinh doanh không cần đăng kí.
 • B. miễn giảm thuế.
 • C. tự chủ đăng kí kinh doanh.
 • D. tự chủ tiến hành kinh doanh.
Câu 7
Mã câu hỏi: 217043

Bên bán hàng không giao hàng đầy đủ theo đúng thời hạn như đã thỏa thuận với bên mua hàng. Khi đó bên bán hàng đã vi phạm pháp luật nào?

 • A. kỷ luật
 • B. dân sự
 • C. hình sự
 • D. hành chính
Câu 8
Mã câu hỏi: 217044

Trong kì tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 bạn A đã lựa chọn đăng kí vào trường Đại học sư phạm Hà Nội vì đã từ lâu A mơ ước trở thành cô giáo. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của A?

 • A. Học không hạn chế.
 • B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
 • C. Học thường xuyên, học suốt đời.
 • D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 9
Mã câu hỏi: 217045

Nhà nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. A đã nhờ B bỏ phiếu hộ. A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào?

 • A. bình đẳng.
 • B. bỏ phiếu kín.
 • C. trực tiếp.
 • D. phổ thông.
Câu 10
Mã câu hỏi: 217046

Tháng 4 năm 2020 anh K, anh B đi tập thể dục buổi sáng cùng bạn gái anh N nhưng K, B không đeo khẩu trang. Thấy những người đi đường dùng điện thoại để quay video, anh K và B đã vội vàng bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

 • A. Anh K và anh
 • B. Anh K và bạn gái N.
 • C. Anh K, anh B và người bạn gái N.
 • D. Anh K, bạn gái N và người quay video.
Câu 11
Mã câu hỏi: 217047

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm những gì?

 • A. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
 • B. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.
 • C. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.
 • D. sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất.
Câu 12
Mã câu hỏi: 217048

Hàng hoá có những thuộc tính nào dưới đây?

 • A. Giá trị sử dụng và giá trị cá biệt.
 • B. Giá trị trao đổi và giá trị cá biệt.
 • C. Giá trị và giá trị sử dụng.
 • D. Giá trị và giá trị trao đổi.
Câu 13
Mã câu hỏi: 217049

Trường A đặc cách cho B vào lớp 1 vì em mới 5 tuổi mà đã biết đọc biết viết và làm phép tính thành thạo. Thấy vậy, phụ huynh học sinh D cùng lớp làm đơn tố cáo nhà trường. Trong trường hợp này phụ huynh học sinh D đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền học thường xuyên.
 • B. Quyền học không hạn chế.
 • C. Quyền được tự do cá nhân.
 • D. Quyền được phát triển.
Câu 14
Mã câu hỏi: 217050

Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định được gọi là gì?

 • A. cầu.
 • B. cung.
 • C. tổng cầu.
 • D. tiêu thụ.
Câu 15
Mã câu hỏi: 217051

Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi người được tự do làm gì?

 • A. kinh doanh khi có đủ các điều kiện vật chất.
 • B. kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
 • C. quyết định thực hiện kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào.
 • D. quyết định mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh.
Câu 16
Mã câu hỏi: 217052

Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền nào?

 • A. dân chủ của công dân.
 • B. sáng tạo của công dân.
 • C. phát triển của công dân.
 • D. học tập của công dân.
Câu 17
Mã câu hỏi: 217053

Các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm), làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức nào?

 • A. sử dụng pháp luật.
 • B. thi hành pháp luật.
 • C. tuân thủ pháp luật.
 • D. áp dụng pháp luật.
Câu 18
Mã câu hỏi: 217054

Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

 • A. Học tập suốt đời.
 • B. Tự do nghiên cứu khoa học.
 • C. Học bất cứ ngành nghề nào.
 • D. Học không hạn chế.
Câu 19
Mã câu hỏi: 217055

Dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước là nội dung hình thức dân chủ nào?

 • A. trực tiếp.
 • B. gián tiếp.
 • C. tập trung.
 • D. xã hội chủ nghĩa.
Câu 20
Mã câu hỏi: 217056

Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân?

 • A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.
 • B. Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân.
 • C. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.
 • D. Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội.
Câu 21
Mã câu hỏi: 217057

Quyền bầu cử và quyển ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân thể hiện trong lĩnh vực nào?

 • A. Trong lĩnh vực kinh tế.
 • B. Trong lĩnh vực chính trị.
 • C. Trong lĩnh vực văn hóa.
 • D. Trong lĩnh vực xã hội.
Câu 22
Mã câu hỏi: 217058

Để không phải chịu trách nhiệm pháp lí trước pháp luật, công dân cần làm gì?

 • A. làm những việc theo nghĩa vụ.
 • B. làm việc theo nhu cầu của mọi người.
 • C. làm những việc theo ý muốn chủ quan của mình.
 • D. sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Câu 23
Mã câu hỏi: 217059

Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật là thể hiện trách nhiệm của chủ thể nào?

 • A. công dân.
 • B. xã hội.
 • C. toàn dân.
 • D. nhà nước.
Câu 24
Mã câu hỏi: 217060

Ông A đã chủ động nộp tiền thuế sử dụng đất đai hàng năm. Ông A đã thực hiện hình thức pháp luật nào?

 • A. Tuân thủ pháp luật.
 • B. Thi hành pháp luật.
 • C. Sử dụng pháp luật.
 • D. Áp dụng pháp luật.
Câu 25
Mã câu hỏi: 217061

Tòa án nhân dân huyện X triệu tập A để xét xử vụ án li hôn giữa A và vợ. Vậy tòa án đang ..............

 • A. sử dụng pháp luật.
 • B. thi hành pháp luật.
 • C. tuân thủ pháp luật.
 • D. áp dụng pháp luật.
Câu 26
Mã câu hỏi: 217062

Không ai bị bắt nếu thuộc trong trường hợp nào?

 • A. không có sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • B. không có sự chứng kiến của đại diện gia đình bị can bị cáo.
 • C. không có phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.
 • D. không có sự đồng ý của các tổ chức xã hội.
Câu 27
Mã câu hỏi: 217063

Tự ý vào nhà người khác để tìm kiếm, đối tượng trộm cắp đã vi phạm quyền nào dưới đây?

 • A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
 • B. Bảo mật nơi cư trú hợp pháp.
 • C. Được bảo hộ về tài sản riêng.
 • D. Khai báo tạm trú, tạm vắng.
Câu 28
Mã câu hỏi: 217064

Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc làm trái pháp luật nào sau đây?

 • A. Đánh người gây thương tích.
 • B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.
 • C. Khám xét nhà khi không có lệnh.
 • D. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.
Câu 29
Mã câu hỏi: 217065

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa ...........

 • A. xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển loài người.
 • B. chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.
 • C. ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất của loài người.
 • D. ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử.
Câu 30
Mã câu hỏi: 217066

Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung nào?

 • A. quyền được phát triển của công dân.
 • B. quyền sáng tạo của công dân.
 • C. quyền tự do của công dân.
 • D. quyền học tập của công dân.
Câu 31
Mã câu hỏi: 217067

Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế là gì?

 • A. quyền dân chủ của công dân trong kinh doanh.
 • B. quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.
 • C. quyền bình đẳng trong hoạt động kinh doanh.
 • D. quyền tự do cơ bản của công dân trong sản xuất kinh doanh.
Câu 32
Mã câu hỏi: 217068

Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện quyền nào?

 • A. học tập của công dân.
 • B. sáng tạo của công dân.
 • C. dân chủ của công dân.
 • D. phát triển của công dân.
Câu 33
Mã câu hỏi: 217069

Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào?

 • A. nhân thân.
 • B. tài sản chung.
 • C. tài sản riêng.
 • D. tình cảm.
Câu 34
Mã câu hỏi: 217070

Sau khi cùng vợ nộp đơn thuận tình li hôn ra Tòa án, anh B bàn với chị K kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Được tin này, vốn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản của gia đình, lại được bà S, mẹ đẻ anh B đã nhiều lần xúi giục, nên con trai anh B đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục bố và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

 • A. Chị K và bố con anh
 • B. Bà S và con trai anh
 • C. Bà S và bố con anh
 • D. Anh B và chị K.
Câu 35
Mã câu hỏi: 217071

Sau khi đến cơ quan làm việc, L rủ H (cùng phòng) đi ăn sáng. Vừa ngồi xuống ghế ở quán của chị N, L đã cằn nhằn với H: Sáng ra đã bực mình, tôi vừa bị lão K (trưởng phòng) quát bà ạ. H nói: Dọa kỷ luật về vụ đi ăn sáng thế này chứ gì. Rồi hai người nhỏ to nói xấu ông K. Bất bình với thái độ của chị L, H nhưng lại sợ mất khách nên chị N không nói gì mà tối về lại chia sẻ câu chuyện đó lên fecbook và chê bai ý thức, thái độ của chị L, H. Hỏi: Ai là người vi phạm pháp luật?

 • A. Chỉ ông K.
 • B. Chị L, H.
 • C. Chị H, L, N.
 • D. Ông K, chị N.
Câu 36
Mã câu hỏi: 217072

Trong kì nghỉ tết nguyên đán, D đã rủ S, P, Q cùng xóm tham gia chơi bài ăn tiền. Biết được tin này, em trai của D là T đến cổ vũ. Bị thua khá nhiều, Q đã chơi gian lận nhưng bị T biết được nói cho D. Tức tối 2 anh em D và T lao vào đánh Q làm Q bị thương nặng, giám định thương tật là 12%. Những ai phải chịu trách nhiệm hình sự?

 • A. Anh D, T, S, P, Q.
 • B. Anh D, Q.
 • C. Anh em D và T.
 • D. Anh Q, D và T.
Câu 37
Mã câu hỏi: 217073

K và Q (học sinh lớp 12) cùng nhau đi xe máy điện đến trường. K vừa điều khiển xe vừa sử dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc, Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. K đã đâm vào anh B đi xe máy chở em X (13 tuổi) lao từ trong ngõ ra mà không quan sát. Cảnh sát giao thông yêu cầu cả bốn người dừng xe để xử lí vi phạm. Trong trường hợp này, những chủ thể nào dưới đây bị xử phạt vi phạm hành chính?

 • A. Anh B, K và Q.
 • B. Anh B, em X và Q.
 • C. Anh B và K.
 • D. K và Q.
Câu 38
Mã câu hỏi: 217074

Vì lý do sức khỏe, những người ốm đau không thể tự đi bỏ phiếu bầu cử thì dùng cách nào sau đây?

 • A. nhờ bất cứ ai đi bỏ phiếu hộ là được.
 • B. bầu thông qua cách thức là gửi thư.
 • C. tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nơi để người ốm trực tiếp bỏ phiếu.
 • D. nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ.
Câu 39
Mã câu hỏi: 217075

Ông A làm vườn và treo áo ở đầu hồi nhà. Làm xong, ông lục túi thì thấy mất 200.000 đồng. Nghi ngay cho V là đứa trẻ hàng xóm lấy trộm. Ông A bắt và trói tay V kéo về nhà mình để tra hỏi, bắt ép V nhận đã lấy tiền của mình mới thả trói. Hành vi của ông A không vi phạm quyền nào?

 • A. bảo hộ về tính mạng.
 • B. bảo hộ nhân phẩm, danh dự.
 • C. bất khả xâm phạm về thân thể.
 • D. bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 40
Mã câu hỏi: 217076

Do công việc làm ăn của D khó khăn, nên đã vay nóng của anh K với số tiền là 50 triệu đồng, theo lãi suất ngân hàng và trả lãi theo tháng. Nhưng tháng này D có việc nên không thể trả lãi đúng hạn, D có xin khất nhưng K không đồng ý. K tự ý lấy hình ảnh cá nhân của D đăng lên facebook cá nhân của K, bêu rếu D là trốn nợ, nhờ mọi người chia sẻ và gặp D ở đâu nhờ chỉ giùm và hậu tạ. Hành vi của K đã xâm phạm quyền nào của công dân?

 • A. Quyền tự do ngôn luận.
 • B. Quyền khiếu nại, tố cáo.
 • C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
 • D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ