Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Lê Văn Tám

15/04/2022 - Lượt xem: 40
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 221397

Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 • A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
 • B. Tính quy phạm phổ biến
 • C. Tính phù hợp về mặt nội dung.
 • D. Tính bắt buộc chung.
Câu 2
Mã câu hỏi: 221398

Hệ thống quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội được gọi là gì?

 • A. Chính sách
 • B. Pháp luật
 • C. Chủ trương
 • D. Văn bản
Câu 3
Mã câu hỏi: 221399

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Pháp luật mang giai cấp vì pháp luật do ...........

 • A. Nhân dân ban hành
 • B. Nhà nước ban hành
 • C. Chính quyền các cấp ban hành
 • D. Các tổ chức xã hội ban hành
Câu 4
Mã câu hỏi: 221400

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và ..........

 • A. Tổ chức thực hiện pháp luật
 • B. Xây dựng chủ trương, chính sách
 • C. Xây dựng kế hoạch phát triển đất nước
 • D. Tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
Câu 5
Mã câu hỏi: 221401

Ông K kinh doanh có hiệu quả nhưng kẻ khai lợi nhuận trước thuế thiếu trung thực để giảm bớt tiền thuế phải nộp làm thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Trên cơ sở pháp luật, Tòa án đã xử phạt và Nhà nước thu được số tiền thuế phải nộp từ ông K. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò gì dưới đây?

 • A. Là phương tiện để Nhà nước thu thuế của người vi phạm
 • B. Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội
 • C. Là công cụ phát triển kinh tế - xã hội
 • D. Là công cụ để Tòa án xử phạt người vi phạm
Câu 6
Mã câu hỏi: 221402

Thực hiện pháp luật là hành vi gì?

 • A. Thiện chí của cá nhân, tổ chức
 • B. Hợp pháp của cá nhân, tổ chức
 • C. Tự nguyện của mọi người
 • D. Dân chủ trong xã hội
Câu 7
Mã câu hỏi: 221403

Vi phạm pháp luật là hành vi gì?

 • A. Trái thuần phong mĩ tục
 • B. Trái pháp luật
 • C. Trái đạo đức xã hội
 • D. Trái nội quy của tập thể
Câu 8
Mã câu hỏi: 221404

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho ...........

 • A. Các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ
 • B. Các quan hệ chính trị của Nhà nước
 • C. Lợi ích của tổ chức, cá nhân
 • D. Các hoạt động của tổ chức, cá nhân
Câu 9
Mã câu hỏi: 221405

Trách nhiệm pháp lí và nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi nào dưới đây của mình?

 • A. Không cẩn thận
 • B. Vi phạm pháp luật
 • C. Thiếu suy nghĩ
 • D. Thiếu kế hoạch
Câu 10
Mã câu hỏi: 221406

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Năng lực pháp lí là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể ..........

 • A. Nhận thức và điều khiển được hành vi của mình
 • B. Hiểu được hành vi của mình
 • C. Nhận thức và đồng ý với hành vi của mình
 • D. Có kiến thức về lĩnh vực mình làm
Câu 11
Mã câu hỏi: 221407

Anh A báo cho cơ quan chức năng biết về việc người hàng xóm thường xuyên tổ chức đánh bạc ăn tiền tại nhà riêng. Việc làm này của anh A là hình thức thể hiện pháp luật nào dưới đây?

 • A. Tuân thủ pháp luật
 • B. Thi hành pháp luật
 • C. Sử dụng pháp luật
 • D. Áp dụng pháp luật
Câu 12
Mã câu hỏi: 221408

A vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại và đâm vào xe máy của B làm B bị ngã, xe bị hỏng nhiều chỗ. A đã bị Cảnh sát giao thông phạt tiền và đền bù cho B một số tiền. Trong trường hợp này, A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

 • A. Hình sự và dân sự
 • B. Dân sự và kỉ luật
 • C. Kỉ luật và hành chính
 • D. Hành chính và dân sự
Câu 13
Mã câu hỏi: 221409

Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc nào sau đây?

 • A. Thực hiện nghĩa vụ
 • B. Thực hiện trách nhiệm
 • C. Thực hiện công việc chung
 • D. Thực hiện nhu cầu riêng
Câu 14
Mã câu hỏi: 221410

Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

 • A. Bình đẳng giữa những người trong họ hàng
 • B. Bình đẳng giữa vợ và chồng
 • C. Bình đẳng giữa cha mẹ và con
 • D. Bình đẳng giữa anh, chị, em
Câu 15
Mã câu hỏi: 221411

Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

 • A. Bình đẳng trong kinh doanh
 • B. Bình đẳng trong quan hệ thị trường
 • C. Bình đẳng trong tìm kiếm khách hàng
 • D. Bình đẳng trong quản lí kinh doanh
Câu 16
Mã câu hỏi: 221412

Hoàn thành nội dung phát biểu sau: Vợ chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là thể hiện sự bình đẳng trong .............

 • A. Quan hệ tài sản
 • B. Quan hệ nhân thân
 • C. Quan hệ chính trị
 • D. Quan hệ xã hội
Câu 17
Mã câu hỏi: 221413

Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là biểu hiện bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

 • A. Quyền bình đẳng trong lĩnh vực xã hội
 • B. Quyền bình đẳng trong kinh doanh
 • C. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
 • D. Quyền bình đẳng trong lao động
Câu 18
Mã câu hỏi: 221414

Anh A và anh B giao kết hợp đồng lao động về việc trồng cây cần sa trong nhà. Việc giao kết này đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

 • A. Tự do, tự nguyện
 • B. Bình đẳng
 • C. Không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể
 • D. Giao kết trực tiếp
Câu 19
Mã câu hỏi: 221415

Trong gia đình bác A, mọi người đều thực hiện nghĩa vụ cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình. Điều này thể hiện gì?

 • A. Bình đẳng giữa các thế hệ trong gia đình
 • B. Nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
 • C. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình
 • D. Trách nhiệm của cha mẹ và các con
Câu 20
Mã câu hỏi: 221416

Nhà nước quan tâm hơn đến phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là biểu hiện?

 • A. Sự quan tâm giữa các vùng miền
 • B. Bình đẳng giữa các dân tộc về phát triển xã hội
 • C. Bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế
 • D. Bình đẳng giữa các thành phần dân cư.
Câu 21
Mã câu hỏi: 221417

Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây?

 • A. Bình đẳng giữa các dân tộc
 • B. Bình đẳng giữa các địa phương
 • C. Bình đẳng giữa các thành phần dân cư
 • D. Bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội
Câu 22
Mã câu hỏi: 221418

Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
 • B. Quyền được bảo đảm an toàn trong cuộc sống
 • C. Quyền tự do cá nhân
 • D. Quyền được đảm bảo tính mạng
Câu 23
Mã câu hỏi: 221419

Cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp nào dưới đây?

 • A. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết
 • B. Bắt người bị nghi ngờ phạm tội
 • C. Bắt người đang có kế hoạch thực hiện tội phạm
 • D. Bắt người đang trong thời gian thi hành án
Câu 24
Mã câu hỏi: 221420

Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm mục đích nào dưới đây?

 • A. Bảo đảm an toàn về thân thể cho công dân
 • B. Ngăn chặn mọi hành vi bắt giữ người tùy tiện
 • C. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
 • D. Bảo đảm quyền tự do đi lại của công dân
Câu 25
Mã câu hỏi: 221421

Khi nào thì được xem tin nhắn trên điện thoại của bạn thân?

 • A. Đã là bạn thân thì có thể tự ý xem
 • B. Chỉ được xem nếu bạn đồng ý
 • C. Khi người lớn đồng ý thì có quyền xem
 • D. Bạn đã đồng ý thì mình có thể xem hết cả các tin nhắn khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 221422

Vì mâu thuẫn với nhau, N đã tung tin nói xấu về M lên facebook. Hành vi này của N vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền bí mật đời tư
 • B. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín
 • C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm
 • D. Quyền được bảo đảm an toàn Facebook.
Câu 27
Mã câu hỏi: 221423

Nếu nhìn thấy một người trộm xe máy của người khác, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào dưới đây cho đúng với quy định của pháp luật?

 • A.  Lờ đi, coi như không biết
 • B. Báo cho Ủy ban nhân dân
 • C. Báo cơ quan công an
 • D. Hô to lên để người khác biết và đến bắt
Câu 28
Mã câu hỏi: 221424

Công dân có thể phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học ở nơi nào dưới đây?

 • A. Ở bất cứ nơi nào
 • B. Trong các cuộc họp của cơ quan, trường học
 • C. Ở nhà riêng của mình
 • D. Ở nơi tụ tập đông người
Câu 29
Mã câu hỏi: 221425

Người nào dưới đây không có quyền bầu cử?

 • A. Người đang phải chấp hành hình phạt tù
 • B. Người được giới thiệu ứng cử
 • C. Người đang đi công tác xa
 • D. Người đang điều trị ở bệnh viện
Câu 30
Mã câu hỏi: 221426

Mỗi cử tri đều tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

 • A. Bỏ phiếu kín
 • B. Phổ thông
 • C. Gián tiếp
 • D. Tự nguyện
Câu 31
Mã câu hỏi: 221427

Công dân tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở địa phương và cả nước là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền tự do cá nhân
 • B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
 • C. Quyền tham gia xây dựng nhà nước
 • D. Quyền được phát biểu ý kiến
Câu 32
Mã câu hỏi: 221428

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây?

 • A. Luật doanh nghiệp
 • B. Hiến pháp
 • C. Luật hôn nhân và gia đình
 • D. Luật bảo vệ môi trường
Câu 33
Mã câu hỏi: 221429

M ở gần nhà mẫu giáo, thường xuyên chứng kiến bảo mẫu đánh các em nhỏ. Theo em M cần làm gì để thực hiện quyền tố cáo của công dân?

 • A. Báo ngay cô giáo mình
 • B. Báo cho bạn bè cùng biết
 • C. Báo ngay cho Tòa án nhân dân huyện
 • D. Báo ngay cho Ủy ban nhân dân xã mình
Câu 34
Mã câu hỏi: 221430

Những người học giỏi có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học là thể hiện?

 • A. Quyền được phát triển của công dân
 • B. Quyền học tập của công dân
 • C. Quyền của học sinh giỏi
 • D. Quyền của học sinh phổ thông
Câu 35
Mã câu hỏi: 221431

Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đoạt giải trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền được khuyến khích
 • B. Quyền học tập
 • C. Quyền được phát triển
 • D. Quyền được ưu tiên
Câu 36
Mã câu hỏi: 221432

Công dân có quyền học ở các bậc học khác nhau từ thấp đến cao là biểu hiện của quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền học không hạn chế
 • B. Quyền học suốt đời
 • C. Quyền học ở mọi nơi
 • D. Quyền học ở mọi lứa tuổi
Câu 37
Mã câu hỏi: 221433

Để thực hiện xóa đói giảm nghèo, Nhà nước áp dụng một trong những biện pháp nào dưới đây?

 • A. Cho người nghèo vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh
 • B. Cho người nghèo mua thực phẩm với giá ưu đãi.
 • C. Tặng quà cho đối tượng này trong dịp lễ tết.
 • D. Yêu cầu các gia đình giàu giúp dỡ các gia đình nghèo.
Câu 38
Mã câu hỏi: 221434

Pháp luật nước ta quy định mọi người có quyền kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, là quy định về quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền tự chủ trong nền kinh tế thị trường
 • B. Quyền tự do kinh doanh
 • C. Quyền lao động
 • D. Quyền tự do tìm kiếm việc làm
Câu 39
Mã câu hỏi: 221435

Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội không quy định về nội dung nào dưới đây?

 • A. Ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội
 • B. Phòng, chống mại dâm
 • C. Phòng, chống nạn tảo hôn
 • D. Phòng, chống ma túy
Câu 40
Mã câu hỏi: 221436

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh H xin mở cửa hàng kinh doanh hàng may mặc. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

 • A. Anh H chưa đủ điều kiện xin mở cửa hàng vì chưa đủ 20 tuổi
 • B. Anh H đã có thể mở cửa hàng mà không cần đăng kí
 • C. Anh H đã có đủ điều kiện đăng kí mở cửa hàng kinh doanh
 • D. Anh H cần học xong đại học mới được kinh doanh

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ