Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Vật lý Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang lần 2

13/07/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 274194

Một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên, phát ra hạt α với vận tốc V. lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng số khối của chúng. Độ lớn vận tốc của  hạt nhân con là: 

 • A. V/(A-4)               
 • B. 4V/(A+4)                       
 • C.  V/(A+4)              
 • D. 4V/(A-4)
Câu 2
Mã câu hỏi: 274195

Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp A, B ngược pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn d1, d2 dao động với biên độ cực đại là 

 • A. d2 – d1 = (2k + 1)λ/2.                  
 • B. d2 – d1 = kλ/2          
 • C. d2 – d1 = kλ     
 • D. d2 – d1 = (2k + 1)λ/4.
Câu 3
Mã câu hỏi: 274196

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là 

 • A. 4,5%.                  
 • B. 3%     
 • C. 6%                               
 • D. 9%
Câu 4
Mã câu hỏi: 274197

Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương với phương trình lần lượt là x1 = 2cos(4πt + π/6) cm và x2 = 2sin(4πt - π/3). Kết luận nào dưới đây là đúng? 

 • A. Hai dao động ngược pha nhau.              
 • B. Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ hai góc π/6.     
 • C. Dao động thứ hai trễ pha hơn dao động thứ nhất góc π/3.       
 • D. Hai dao động vuông pha
Câu 5
Mã câu hỏi: 274198

Hạt nhân nguyên tử \(_Z^AX\) có cấu tạo gồm 

 • A.

  Z prôton và A nơtron          

 • B. Z nơtron và A prôton
 • C. Z prôton và (A – Z) nơtron                             
 • D. Z nơtron và (A + Z) prôton
Câu 6
Mã câu hỏi: 274199

Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần biến thiên điều hoà cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở trong trường hợp nào? 

 • A.

  Mạch chỉ chứa điện trở thuần R.          

 • B. Trong mọi trường hợp.
 • C. Mạch RLC không xảy ra cộng hưởng điện.         
 • D. Mạch RLC xảy ra cộng hưởng điện.
Câu 7
Mã câu hỏi: 274200

Chọn phát biểu sai khi nói về tia hồng ngoại? 

 • A.

  Tia hồng ngoại có màu hồng       

 • B. Cơ thể con người có thể phát ra tia hồng ngoại
 • C.

  Tia hồng ngoại được dùng để sấy khô một số loại nông sản 

 • D. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng nhìn thấy
Câu 8
Mã câu hỏi: 274201

Một trong các phản ứng xảy ra trong lò phản ứng là:  với m là số nơtron, m bằng: 

 • A. 10                   
 • B.            
 • C.                 
 • D. 6
Câu 9
Mã câu hỏi: 274202

Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây có một đầu cố định và một đầu tự do thì chiều dài của dây phải bằng 

 • A.

  một số nguyên lần phần tư bước sóng.    

 • B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
 • C. một số nguyên lần nửa bước sóng.                 
 • D. một số nguyên lần bước sóng.
Câu 10
Mã câu hỏi: 274203

Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng với tần số ƒ. Khi đó, mặt nướchình thành hệ sóng đồng tâm. Tại 2 điểm M, N cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số dao động của nguồn có giá trị Trong khoảng từ 46 đến 64 Hz. Tìm tần số dao động của nguồn? 

 • A. ƒ = 56 Hz.            
 • B. ƒ = 48 Hz.      
 • C. ƒ = 55 Hz.                 
 • D. ƒ = 50 Hz.
Câu 11
Mã câu hỏi: 274204

Một con lắc lò xo có m = 200 (g) dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓo = 30 cm. Lấy g =10 m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật là 

 • A.  E = 0,08 J               
 • B. E = 0,1 J       
 • C. E = 1,5 J                
 • D. E = 0,02 J
Câu 12
Mã câu hỏi: 274205

Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ. Biết điện dung của tụ điện bằng 100 µF. Biểu thức năng lượng điện trường trên tụ điện là Ed = 22,5cos(4000πt + 2π/3) + 22,5 (nJ). Biểu thức điện tích tức thời trên tụ là 

 • A.

  q = 3cos(2000πt + π/3) µC .        

 • B. q = 3cos(2000πt + 2π/3) µC .
 • C. q = 3cos(2000πt - π/3) µC .                      
 • D. q = 3cos(2000πt - 2π/3) µC .
Câu 13
Mã câu hỏi: 274206

Tụ điện có điện dung 2μF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm được tích điện với  nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ bằng: 

 • A. 2, 4V              
 • B. 24 000V/m     
 • C. 2400V/m               
 • D. 24V/m
Câu 14
Mã câu hỏi: 274207

Một ánh sáng đơn sắc màu đỏ có tần số 4,2. 1014 Hz được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,8 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có 

 • A.

   màu tím và tần số 7,56. 1014 Hz.     

 • B. màu đỏ và tần số 2,33. 1014 Hz.
 • C. màu đỏ và tần số 4,2. 1014 Hz.                     
 • D. màu vàng và tần số 4,2. 1014 Hz.
Câu 15
Mã câu hỏi: 274208

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100 (g) và lò xo có độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng. Vật dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là: 

 • A. Fmin = 1 N.                 
 • B. Fmin = 1,2 N.    
 • C.  Fmin = 0 N.             
 • D. Fmin = 0,2 N.
Câu 16
Mã câu hỏi: 274209

Cho biết công thoát electron của hiện tượng quang dẫn đối với chất quang dẫn PbSe là 4.10-20 J. Giới hạn quang dẫn của PbSe là 

 • A. 0,9 µm.                      
 • B. 5,65 µm.           
 • C. 4,97 µm.                
 • D. 0,82 µm.
Câu 17
Mã câu hỏi: 274210

Coi nguyên tử lượng của một nguyên tử tính theo đơn vị u đúng bằng số khối của nó. Biết 1u = 1,66055.10–27 kg. Số hạt proton và neutron có trong 50 g khí 4018Ar là 

 • A.

  1,135.1025 proton và 1,656.1025 neutron.     

 • B. 1,355.1025 proton và 1,266.1025 neutron.
 • C. 1,726.1025 proton và 1,438.1025 neutron.           
 • D.  1,355.1025 proton và 1,656.1025 neutron.
Câu 18
Mã câu hỏi: 274211

Hiệu điện thế giữa anôt và katôt của một ống rơnghen là 12kV, cường độ qua ống là 20mA . Có 90% của động năng êlectron biến thành nhiệt làm nóng anôt. Bỏ qua động năng của các êlectron khi bứt ra khỏi katôt. Lấy e = 1,6.10-16 C . Nhiệt lượng mà anôt nhận được trong thời gian 20 phút bằng: 

 • A. 12,96KJ                        
 • B. 265,1KJ          
 • C. 314,6KJ   
 • D. 259,2KJ   
Câu 19
Mã câu hỏi: 274212

Năng lượng tối thiểu để bứt êlectrôn ra khỏi một kim loại là 3,55 eV. Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e = - 1,6.10-19 C . Giới hạn quang điện của kim loại đó là: 

 • A. 0,35 μm                
 • B. 0,55 μm  
 • C. 0,3 μm                         
 • D.  0,5 μm
Câu 20
Mã câu hỏi: 274213

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung C . Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng)của mạch lúc này bằng: 

 • A. 2f.                      
 • B. f/4.           
 • C. 4f.                    
 • D. f/2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 274214

Một thanh thép AB mảnh, thẳng, dài 12 cm, đầu A bị kẹp chặt. Nếu giữ chặt đầu B và gõ vào thanh thép thì âm phát ra có tần số f1. Nếu thả đầu B tự do và gõ vào thanh thép thì âm phát ra có tần số f2 sai khác với f1 một khoảng bằng 320 Hz. Tốc độ truyền âm trên thanh thép bằng 

 • A. 189 m/s.        
 • B. 153,6 m/s.         
 • C. 151 m/s.               
 • D. 120 m/s.
Câu 22
Mã câu hỏi: 274215

Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB = 10cm, BC = 20cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dung lên khung bằng 0,02N.m, biết dòng điện chạy qua khung bằng 2A . Độ lớn cảm ứng từ là: 

 • A.  0,05T        
 • B. 0,2T       
 • C.  0,5T               
 • D. 5T
Câu 23
Mã câu hỏi: 274216

Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết các bước sóng dài nhất của các vạch trong dãy Laiman là λ1 và λ2 thì bước sóng của vạch Hα trong dãy Banme là: 

 • A.  λ1 - λ2             
 • B.  λ1λ2/(λ12)           
 • C. λ1 + λ2                      
 • D. λ1λ2/(λ12)
Câu 24
Mã câu hỏi: 274217

Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi được . Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V. Khi C = C0 thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là 

 • A. u= 120cos(100t) V                 
 • B.  u= 60√2cos(100t) V  
 • C. u= 60√2cos(100t + p/2) V  
 • D. u= 120cos(100t + p/2) V
Câu 25
Mã câu hỏi: 274218

Một quả cầu nhỏ mang điện tích q =10-9C đặt trong không khí . Cường độ điện trường tại một điểm cách quả cầu 3cm: 

 • A. 105 V/m      
 • B. 104 V/m    
 • C. 3. 104 V/m              
 • D.  5. 105 V/m
Câu 26
Mã câu hỏi: 274219

Ban đầu có 2 (g) Radon \({}_{86}^{222}Rn\) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày. Hỏi sau 19 ngày, lượng Radon đã bị phân rã là bao nhiêu gam ? 

 • A. 0,0625 (g).            
 • B. 1,6 (g).        
 • C.  0,4 (g).               
 • D. 1,9375 (g).
Câu 27
Mã câu hỏi: 274220

Trong thí nghiệm khe Y–âng về giao thoa ánh sáng với đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,60 μm, và λ3 = 0,675 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn bằng 2 m. Hai điểm M, N trên màn cách nhau 2,16 cm đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm. Nếu vân sáng của hai hoặc ba bức xạ đơn sắc trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng MN là 

 • A. 22.                  
 • B. 45.          
 • C. 42.                      
 • D.  43.
Câu 28
Mã câu hỏi: 274221

Đặt điện áp u = 120√2sinωt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi và r = 20 Ω, tụ C có dung kháng 50 Ω. Điều chỉnh L để ULmax, giá trị ULmax là 

 • A. 130 V.              
 • B.  80 V.            
 • C. 65 V.               
 • D. 92 V.
Câu 29
Mã câu hỏi: 274222

Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80 Ω cuộn dây có điện trở r = 20 Ω, độ tự cảm L = 0,318 (H), tụ điện có điện dung C = 15,9 (µF). Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f thay đổi được có điện áp hiệu dụng là 200 V. Khi cường độ dòng điện chạy qua mạch mạch đạt giá trị cực đại thì giá trị của f và I lần lượt là 

 • A.

  f = 31,48 Hz và I = 2A       

 • B. f = 444,7 Hz và I = 10A
 • C.  f = 70,78 Hz và I = 2,5A                   
 • D. f = 70,78 Hz và I = 2 A
Câu 30
Mã câu hỏi: 274223

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 100 W, tụ điện có điện dung C = \(\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\) (F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điên một điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V. Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch này có giá trị 

 • A. P = 100 W.         
 • B. P = 50 W.    
 • C. P = 400 W.            
 • D. P = 200 W.
Câu 31
Mã câu hỏi: 274224

Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần R = 220 Ω một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220√2cos(100πt - π/3) V. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R là 

 • A.

  i = 2cos(100πt - π/3) A       

 • B. i = √2cos(100πt - π/6) A
 • C.  i = √2cos(100πt - π/3) A .            
 • D.  i = 2cos(100πt + π/3) A
Câu 32
Mã câu hỏi: 274225

Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 (s). Thời gian ngắn nhất để con lắc dao động từ vị trí biên về vị trí có li độ bằng nửa biên độ là 

 • A. tmin = 1/12 (s).     
 • B. tmin = 1/3 (s).    
 • C. tmin = 1/6 (s).             
 • D. tmin = 1/2 (s).
Câu 33
Mã câu hỏi: 274226

Một tia sáng chiếu thẳng góc đến mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang A = 300. Góc lệch giữa tia ló và tia lới là D = 300. Chiết suất của chất làm lăng kính là 

 • A. n = 1,50.            
 • B. n = 1,82.      
 • C. n = 1,41.           
 • D. n = 1,73.
Câu 34
Mã câu hỏi: 274227

Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 50 cm2, có N = 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,1 (T). Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ. Biểu thức xác định từ thông qua khung dây là 

 • A.

  Φ = 0,05sin(100πt) Wb       

 • B. Φ = 500cos(100πt) Wb
 • C. Φ = 0,05cos(100πt) Wb    
 • D. Φ = 500sin(100πt) Wb
Câu 35
Mã câu hỏi: 274228

Đặt một điện áp xoay chiều u=UÖ2 coswt V trong đó U không đổi, ω thay đổi được vào một đoạn mạch gồm có điện trở thuần R, tụ điện và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L=1,6/p H mắc nối tiếp. Khi ω = ωo thì công suất trên đoạn mạch cực đại bằng 732 W. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì công suất trên đoạn mạch như nhau và bằng 300 W. Biết ω1 – ω2 = 120π rad/s. Giá trị của R bằng: 

 • A. 240 Ω.             
 • B. 160 Ω.      
 • C. 400 Ω.          
 • D.  133,3 Ω.
Câu 36
Mã câu hỏi: 274229

Bắn hạt nhân α có động năng 18 MeV vào hạt nhân 147N đứng yên ta có phản ứng α + 147N → 178O + p . Biết các hạt nhân sinh ra cùng véc tơ vận tốc . Cho mα= 4,0015u; mp = 1,0072u; mN= 13,9992u; mO=16,9947 u; cho u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt prôtôn sinh ra có giá trị là bao nhiêu? 

 • A. 41,13MeV.            
 • B. 12,27MeV.      
 • C. 23,32MeV.             
 • D. 0,9445MeV.
Câu 37
Mã câu hỏi: 274230

Một đèn nêon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực không nhỏ hơn 155 V. Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kỳ là 

 

 • A. 0,5 lần.               
 • B. 3 lần              
 • C.  lần.                
 • D. 2 lần.
Câu 38
Mã câu hỏi: 274231

Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn dây, Ud và dòng điện là π/3. Gọi điện áp giữa hai đầu tụ điện là UC, ta có UC = √3UD . Hệ số công suất của mạch điện là 

 • A. cosφ =√3/2       
 • B. cosφ =√2/2            
 • C. cosφ =1/4.         
 • D. cosφ = 0,5.
Câu 39
Mã câu hỏi: 274232

Một dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ tức thời là i = 10cos(100πt + π/3) A . Phát biểu nào sau đây không chính xác ? 

 • A.

  Biên độ dòng điện bằng 10A     

 • B. Tần số dòng điện bằng 50 Hz.
 • C. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 5A    
 • D. Chu kỳ của dòng điện bằng 0,02 (s).
Câu 40
Mã câu hỏi: 274233

Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,85 . Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 9 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là 

 • A. 87,5 %       
 • B. 92,5%              
 • C. 80%                  
 • D. 90,4%

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ