Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Vật lý Sở GD&ĐT Đồng Tháp

13/07/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 272834

Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là   

 • A. 55 nm.        
 • B. 0,55 μm.   
 • C. 0,55 nm.             
 • D. 0,55 mm.
Câu 2
Mã câu hỏi: 272835

Xét ba loại êlectrôn trong một tấm kim loại:  

+ Loại 1 là các êlectrôn tự do nằm ngay trên bề mặt tấm kim loại.

+ Loại 2 là các êlectrôn nằm sâu bên trong tấm kim loại. 

+ Loại 3 là các êlectrôn liên kết ở các nút mạng kim loại.

 Những phôtôn nào có năng lượng đúng bằng công thoát của êlectrôn khỏi kim loại nói trên sẽ có khả năng giải phóng các loại êlectrôn nào khỏi tấm kim loại? 

 • A. Các êlectrôn loại 1.        
 • B. Các êlectrôn loại 2.
 • C. Các êlectrôn loại 3.           
 • D. Các êlectrôn thuộc cả ba loại.
Câu 3
Mã câu hỏi: 272836

Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?  

 • A. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.  
 • B. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.
 • C. Tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn. 
 • D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn
Câu 4
Mã câu hỏi: 272837

Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?  

 • A. Tia γ.       
 • B. Tia α.      
 • C.  Tia β+.              
 • D. Tia β.
Câu 5
Mã câu hỏi: 272838

Phản ứng hạt nhân nào dưới đây không phải là phản ứng nhiệt hạch? 

 • A. \(_1^2H + _1^3H \to _2^4He\)
 • B. \(_1^2H + _1^2H \to _2^4He\)
 • C. \(_1^2H + _3^6Li \to 2_2^4He\)
 • D. \(_2^4He + _7^{14}N \to _8^{17}O + _1^1H\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 272839

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?  

 • A. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 
 • B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
 • C. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 
 • D. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.
Câu 7
Mã câu hỏi: 272840

Vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là  

 • A. biên độ và gia tốc.           
 • B.  li độ và tốc độ.
 • C. biên độ và năng lượng.               
 • D. biên độ và tốc độ.
Câu 8
Mã câu hỏi: 272841

Trong miền giao thoa của hai sóng kết hợp của hai nguồn kết hợp cùng pha cùng biên độ, có hai điểm M và N tương ứng nằm trên đường dao động cực đại và cực tiểu. Nếu giảm biên độ của một nguồn kết hợp còn một nửa thì biên độ dao động tại M  

 • A. tăng lên và biên độ tại N giảm.           
 • B. và N đều tăng lên.
 • C. giảm xuống và biên độ tại N tăng lên. 
 • D. và N đều giảm xuống.
Câu 9
Mã câu hỏi: 272842

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

 • A. Độ đàn hồi của âm.        
 • B. Biên độ dao động của nguồn âm.
 • C. Tần số của nguồn âm.      
 • D. Đồ thị dao động của nguồn âm.
Câu 10
Mã câu hỏi: 272843

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng 

 • A. một bước sóng.      
 • B. hai bước sóng.
 • C. một phần tư bước sóng.            
 • D. một nửa bước sóng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 272844

Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2. Cho biết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần?  

 • A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách.  
 • B. Góc tới i thoả mãn điều kiện sini > n1/n2.
 • C. Góc tới i thoả mãn điều kiện sini < n1/n2
 • D. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
Câu 12
Mã câu hỏi: 272845

Con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo, đúng lúc vật đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo thì vật 

 • A. vật không dao động nữa. 
 • B. vật dao động xung quanh vị trí cân bằng mới khác vị trí cân bằng cũ.
 • C. vật dao động với động năng cực đại tăng. 
 • D. dao động với biên độ giảm.
Câu 13
Mã câu hỏi: 272846

Hiện tượng quang điện là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 

 • A. là sóng siêu âm.  
 • B. có tính chất sóng.
 • C.  là sóng dọc.       
 • D. có tính chất hạt.
Câu 14
Mã câu hỏi: 272847

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10πt (cm) và x2 = 4cos(10πt + 0,5π) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là  

 • A. 1 cm.               
 • B. 3 cm.         
 • C. 5 cm.    
 • D.  7 cm.
Câu 15
Mã câu hỏi: 272848

Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều nhưng biến đổi theo thời gian, các đường sức từ nằm trong mặt phẳng của khung. Trong 0,1 s đầu cảm ứng từ tăng từ 10–5 T đến 2.10–5 T; 0,1 s tiếp theo cảm ứng từ tăng từ 2.10–5 T đến 5.10–5 T. Gọi e1 và e2 là suất điện động cảm ứng trong khung dây ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì 

 • A. e1 = 2e2.        
 • B.  e1 = 3e2.       
 • C. e1 = 4e2.             
 • D. e1 = e2/3.
Câu 16
Mã câu hỏi: 272849

Mạch chọn sóng có điện trở thuần 0,65 (mΩ). Nếu khi bắt được sóng điện từ mà suất điện động hiệu dụng trong khung là 1,3 (μV) thì dòng điện hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu? 

 • A. 0,4        
 • B. 0,002 A
 • C. 0,2                
 • D. 0,001
Câu 17
Mã câu hỏi: 272850

Xác định độ lớn điện tích nguyên tố e bằng cách dựa vào định luật II Fa–ra–đây về điện phân. Biết số Fa–ra–đây F = 96500 C/mol, số Avo–ga–dro NA = 6,023.1023

 • A. 1,606.10–19     
 • B. 1,601.10–19     
 • C. 1,605.10–19      
 • D. 1,602.10–19 
Câu 18
Mã câu hỏi: 272851

Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 100 cm2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng vòng dây), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Biết từ thông cực đại qua vòng dây là 0,004Wb Độ lớn cảm ứng từ là 

 • A. 0,2 T.              
 • B. 0,8 T.         
 • C. 0,4 T.             
 • D. 0,6 T.
Câu 19
Mã câu hỏi: 272852

Chiếu tia sáng trắng từ không khí vào một bản thuỷ tinh có bề dày 10 cm dưới góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,547; 1,562. Tính khoảng cách giữa hai tia ló đỏ và tím. 

 • A. 0,83 cm.       
 • B. 0,35 cm. 
 • C. 0,99 cm.              
 • D.  0,047 cm.
Câu 20
Mã câu hỏi: 272853

Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của roto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng roto có nhiều cặp cực. Roto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của roto là: 

 • A. 2.                     
 • B. 1
 • C. 6.                     
 • D.  4.
Câu 21
Mã câu hỏi: 272854

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + π/4) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì  

 • A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 
 • B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.
 • C. chu kì dao động là 4s. 
 • D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.
Câu 22
Mã câu hỏi: 272855

Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 10 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 5,4 N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng 5,625 N. Tính số electron đã trao đổi sau khi cho tiếp xúc với nhau. 

 • A. 2,1875.1013.   
 • B. 2,1875.1012.  
 • C.  2,25.1013.                
 • D. 2,25.1012.
Câu 23
Mã câu hỏi: 272856

Hai hạt nhân \(_1^3T\)  và \(_2^3He\)  có cùng

 • A. số nơtron.        
 • B. số nuclôn.   
 • C. điện tích.  
 • D. số prôtôn.
Câu 24
Mã câu hỏi: 272857

Khi nung nóng một chất khí ở áp suất cao đến nhiệt độ cao nhất định thì nó sẽ phát quang phổ

 • A.  liên tục.          
 • B. vạch phát xạ. 
 • C. hấp thụ vạch. 
 • D. hấp thụ đám.
Câu 25
Mã câu hỏi: 272858

Tua giấy nhiễm điện dương q và tua giấy khác nhiễm điện âm q’. Một thước nhựa K hút được cả q lẫn q’. Hỏi K nhiễm điện thế nào?

 • A. K nhiễm điện dương.                      
 • B. K nhiễm điện âm.
 • C. K không nhiễm điện.                      
 • D. không thể xảy ra hiện tượng này.
Câu 26
Mã câu hỏi: 272859

Hạt nhân nào dưới đây không chứa nơtron?

 • A. Hiđrô thường.   
 • B. Đơteri.  
 • C. Triti.        
 • D. Heli.
Câu 27
Mã câu hỏi: 272860

Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt tải điện trong chất điện phân là

 • A. do sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai điện cực.   
 • B. do sự phân li của các chất tan trong dung môi.
 • C. do sự trao đổi electron với các điện cực.
 • D. do nhiệt độ của bình điện phân giảm khi có dòng điện chạy qua
Câu 28
Mã câu hỏi: 272861

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ lớn nhất tác dụng lên đoạn dây dẫn khi đoạn dây dẫn đặt

 • A. song song với các đường sức từ.     
 • B.  vuông góc với các đường sức từ.
 • C. hợp với các đường sức từ góc 450.   
 • D. hợp với các đường sức từ góc 600.
Câu 29
Mã câu hỏi: 272862

Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn và góc tới lớn hơn góc giới hạn là điều kiện để có

 • A. phản xạ thông thường.          
 • B. khúc xạ.
 • C. phản xạ toàn phần.           
 • D. tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ
Câu 30
Mã câu hỏi: 272863

Sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đồng nhất qua điểm A rồi đến điểm B thì

 • A. chu kì dao động tại A khác chu kì dao động tại
 • B. dao động tại A trễ pha hơn tại
 • C. biên độ dao động tại A lớn hơn tại
 • D. tốc độ truyền sóng tại A lớn hơn tại
Câu 31
Mã câu hỏi: 272864

Khi chiếu bức xạ điện từ thích hợp vào chất bán dẫn thì giải phóng ra các electron dẫn và để lại các lỗ trống. Chọn phát biểu đúng.

 • A. Chỉ các lỗ trống đóng vai trò là các hạt tải điện.
 • B. Chỉ các electron đóng vai trò là các hạt tải điện.
 • C. Cả các lỗ trống và các electron đóng vai trò là các hạt tải điện.
 • D. Cả các lỗ trống và các electron đều không phải là các hạt tải điện.
Câu 32
Mã câu hỏi: 272865

Một máy phát điện xoay chiều một pha nam châm gồm 5 cặp cực, rôto quay với tốc độ góc ω. Nối hai cực của máy phát điện đó với động cơ không đồng bộ một pha thì tốc độ góc của động cơ không thể là

 • A. 2ω.                  
 • B. 6ω.              
 • C. 3ω.                   
 • D. 4ω.
Câu 33
Mã câu hỏi: 272866

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2ℓ dao động điều hòa với chu kì là

 • A. 2 s.                    
 • B.  \(2\sqrt 2 \) s    
 • C.  \(\sqrt 2 \) s                  
 • D. 4 s
Câu 34
Mã câu hỏi: 272867

Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 12 V – 1,25 A. Kết luận nào dưới đây là sai?

 • A. Bóng đèn này luôn có công suất là 15 W khi hoạt động.
 • B. Bóng đèn này chỉ có công suất 15 W khi mắc nó vào hiệu điện thế 12 V
 • C. Bóng đèn này tiêu thụ điện năng 15 J trong 1 giây khi hoạt động bình thường.
 • D. Bóng đèn này có điện trở 9,6 Ω khi hoạt động bình thường.
Câu 35
Mã câu hỏi: 272868

Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là 0,5 A, điện trở của khung là R = 2 Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là

 • A. 200 (T/s).       
 • B. 180 (T/s).    
 • C. 100 (T/s).          
 • D. 80 (T/s).
Câu 36
Mã câu hỏi: 272869

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là  \(40\sqrt 3 \)cm/s. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là

 • A. x = 6cos(20t – π/6) (cm).          
 • B. x = 4cos(20t + π/3) (cm).
 • C. x = 4cos(20t – π/3) (cm).            
 • D. x = 6cos(20t + π/6) (cm).
Câu 37
Mã câu hỏi: 272870

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Khi vật có khối lượng m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4 cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc đó là bao nhiêu?

 • A. 8 J.         
 • B. 0,08 J.    
 • C.  –0,08 J.       
 • D. –8 J.
Câu 38
Mã câu hỏi: 272871

Đầu A của một sợi dây AB được nối với nguồn dao động nhỏ để tạo ra sóng dừng trên dây với A xem là nút. Khi thay đổi tần số của nguồn, thấy rằng tần số nhỏ nhất để tạo sóng dừng là 100 Hz, tần số liền kề để vẫn tạo sóng dừng là 200 Hz. Chọn câu đúng.

 • A. Đầu B cố định.             
 • B. Đầu B tự do.
 • C. Đề bài đưa ra không thể xẩy ra.         
 • D. Đề bài chưa đủ dữ kiện để kết luận.
Câu 39
Mã câu hỏi: 272872

Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 90 dB và 40 dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường  độ âm tại A lớn gấp bao nhiêu lần so với cường độ âm tại B?

 • A. 2,25 lần.        
 • B. 3600 lần.
 • C. 1000 lần.   
 • D. 100000 lần.
Câu 40
Mã câu hỏi: 272873

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

 • A. 2.105 rad/s.     
 • B.  105 rad/s.               
 • C. 3.105 rad/s.             
 • D. 4.105 rad/s.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ