Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

13/07/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 272994

Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

 • A. 40 m/s. 
 • B. 80 m/s.  
 • C. 100 m/s.    
 • D. 60 m/s .
Câu 2
Mã câu hỏi: 272995

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

 • A. \({}_{84}^{210}Po\,\, \to \,\,{}_2^4He\,\, + \,\,{}_{82}^{204}Pb\)
 • B. \({}_7^{14}N\,\, + \,\,{}_2^4He\,\, \to \,\,{}_1^1H\,\, + \,\,{}_8^{17}O\)
 • C. \({}_1^1H\,\, + \,\,{}_1^2H\,\, \to \,\,{}_2^3He\)
 • D. \({}_0^1n\,\, + \,\,{}_{92}^{235}U\,\, \to \,\,{}_{58}^{140}Ce\,\, + \,\,{}_{40}^{94}Zr\,\, + \,\,2{}_0^1n\,\, + \,\,6{}_{ - 1}^0e\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 272996

Một sóng cơ học truyền qua một môi trường vật chất đàn hồi. Điều nào sau đây là sai?

 • A. Các phần tử vật chất dao động theo phương truyền sóng.
 • B. Các phân tử môi trường khi có sóng truyền qua cũng dao động tuần hoàn.
 • C. Vận tốc truyền sóng là vận tốc truyền pha dao động.
 • D.  Quá trình truyền sóng tuần hoàn theo không gian và thời gian.
Câu 4
Mã câu hỏi: 272997

Ban đầu có 260 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng

 • A. 32,5 gam. 
 • B. 277,5 gam
 • C. 195 gam.    
 • D. 65 gam.
Câu 5
Mã câu hỏi: 272998

Mạch điện như hình. Mỗi pin có suất điện động e = 10 V và điện trở trong r = 0,5 W; R1 = 24W; R2 = 12 W; R3 = 5,5 W. Tính công suất tiêu thụ trên R2.

 • A. 8/3W.            
 • B. 4/3W.     
 • C. 64/3 W .               
 • D. 8W.
Câu 6
Mã câu hỏi: 272999

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng kích thích có tần số f0  để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó

 • A. phát ra một photon khác có tần số nhỏ hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
 • B. giải phóng một electron tự do có tần số nhỏ hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
 • C. giải phóng một electron tự do có tần số lớn hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
 • D. phát ra một photon khác có tần số lớn hơn tần số f0 của ánh sáng kích thích.
Câu 7
Mã câu hỏi: 273000

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 40 nC và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Bước sóng do mạch phát ra là bao nhiêu? cho c = 3.108 m/s     

 • A. 12m.                           
 • B. 1500m
 • C. 1200m.            
 • D. 120m.
Câu 8
Mã câu hỏi: 273001

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại tùy thuộc vào

 • A. bản chất của kim  loại đó.       
 • B. cường độ chùm sáng chiếu vào.
 • C. điện thế của tấm kim loại đó.                         
 • D. bước sóng của ánh sáng chiếu vào.
Câu 9
Mã câu hỏi: 273002

Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí vân tối thứ ba (kể từ vân trung tâm) có giá trị:

 • A. 1,5 mm.            
 • B.  0,875 μm.
 • C. 1,25 μm.           
 • D. 1,5 mm.
Câu 10
Mã câu hỏi: 273003

Vật sáng AB đặt cách thấu kính 50cm qua thấu kính cho ảnh ảo sao cho AB = 2A'B'. Tính độ tụ của thấu kính này?

 • A. -2dp.                    
 • B. 2dp.       
 • C. 1dp.                     
 • D. -0,02dp.
Câu 11
Mã câu hỏi: 273004

Sóng điện từ truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây?

 • A. Chân không.              
 • B. Khí.       
 • C. Lỏng.                 
 • D. Rắn.
Câu 12
Mã câu hỏi: 273005

Phóng xạ β-

 • A. sự giải phóng electron từ lớp electron ngoài cùng của nguyên tử.
 • B. hạt nhân phóng ra electron âm với vận tốc 2.107 m/s, đi được vài m trong không khí.
 • C. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
 • D.  phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 273006

Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 3 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là 0,48 μm, 620 nm và 350 nm vào khe F của máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu kính buồng tối, mắt người sẽ quan sát thấy

 • A. 1 vạch màu hỗn hợp 3 bức xạ.            
 • B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt.
 • C. 1 vạch màu đơn sắc.        
 • D. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt.
Câu 14
Mã câu hỏi: 273007

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là ω. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là  

 • A.  -mωx                     
 • B.  ‒mω2x        
 • C.  ‒mωx2                    
 • D. 2
Câu 15
Mã câu hỏi: 273008

So với hạt nhân\({}_{14}^{29}Si\)  , hạt nhân \({}_{20}^{40}Ca\) có nhiều hơn

 • A. 5 notron và 6 proton.               
 • B. 6 notron và 5 proton.
 • C. 5 notron và 12 proton.                 
 • D. 11 notron và 6 proton.
Câu 16
Mã câu hỏi: 273009

Đặt một điện áp xoay chiều u = 220 \(\sqrt 2 \)cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 100\(\sqrt 3 \) Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2/π H và tụ điện có điện dung C = 10−4/π F . Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

 • A.  \(\sqrt 2 \)             
 • B. 1
 • C. 1,1\(\sqrt 2 \)               
 • D. 1,1A
Câu 17
Mã câu hỏi: 273010

Giả sử tại một nơi trên mặt đất có một từ trường đều mà vectơ cảm ứng từ có phương nằm ngang, hướng từ Nam ra Bắc. Một electron chuyển động theo phương ngang, hướng từ Tây sang Đông vào từ trường đều nói trên sẽ chịu tác dụng của lực từ có hướng

 • A. nằm ngang từ Bắc vào Nam.              
 • B. thẳng đứng từ trên xuống.
 • C. thẳng đứng từ dưới lên.                
 • D. nằm ngang từ Đông sang Tây.
Câu 18
Mã câu hỏi: 273011

Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 19
Mã câu hỏi: 273012

Khi nói về hệ số công suất cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì cosφ = 1.
 • B. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 0 < cosφ < 1.
 • C. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì cosφ = 0.
 • D. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cosφ = 0.
Câu 20
Mã câu hỏi: 273013

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng dùng để  

 • A. tách sóng điện từ tần số cao ra khỏi loa.
 • B. tách sóng điện từ tần số cao để đưa vào mạch khuếch đại.
 • C.  tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi loa .
 • D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao .
Câu 21
Mã câu hỏi: 273014

Dòng chuyển dời có hướng của ion dương, ion âm, electron tự do là dòng điện trong môi trường nào?

 • A. trong chất khí.         
 • B. trong bán dẫn. 
 • C. trong chất điện phân.   
 • D.  trong kim loại.
Câu 22
Mã câu hỏi: 273015

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,6 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

 • A. 5. 1014 Hz.         
 • B. 4,5. 1014 Hz.    
 • C. 5,5.1014 Hz.    
 • D. 7,5.1014 Hz.
Câu 23
Mã câu hỏi: 273016

Năng lượng của phôtôn tỷ lệ thuận với

 • A. vận tốc ánh sáng trong chân không.      
 • B. bước sóng của bức xạ.
 • C. hằng số Plăng.                              
 • D. tần số của bức xạ .
Câu 24
Mã câu hỏi: 273017

Sắp xếp nào sau đây là đúng về sự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí 

 • A. \(\gamma ,\,\alpha ,\,\beta .\)
 • B. \(\alpha ,\,\gamma ,\,\beta .\)
 • C. \(\alpha ,\,\beta ,\,\gamma .\)
 • D. \(\beta ,\alpha ,\gamma .\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 273018

Một vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đoạn nhỏ, thả nhẹ, vật chuyển động về vị trí cân bằng sau:

 • A. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}} \)
 • B. \(\frac{1}{{\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}} \)
 • C. \(\frac{2}{{\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}} \)
 • D. \(\frac{\pi }{2}\sqrt {\frac{m}{k}} \)
Câu 26
Mã câu hỏi: 273019

Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

 • A. độ cao của âm.            
 • B. độ to của âm.
 • C. mức cường độ âm.    
 • D. cường độ âm.
Câu 27
Mã câu hỏi: 273020

Trong nguyên tử hiđrô, ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10 m. Tính quãng đường mà electron đi được sau 1,25µs?

 • A. 1375000m.         
 • B. 1,37m
 • C. 3,42m.  
 • D. 1,1.106m.
Câu 28
Mã câu hỏi: 273021

Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

 • A. tia hồng ngoại.       
 • B.  tia Rơn-ghen.           
 • C.  tia tử ngoại.           
 • D. tia gamma.
Câu 29
Mã câu hỏi: 273022

Hai chất điểm (1) và (2) có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo. Đồ thị sự phụ thuộc của li độ vào  thời gian của hai chất điểm như hình bên. Tại thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ hai kể từ lúc ban đầu t = 0, tỉ số động năng của hai chất điểm \(\frac{{{W_{d1}}}}{{{W_{d2}}}}\) bằng

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1
Câu 30
Mã câu hỏi: 273023

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây tải một pha. Những ngày bình thường thì hiệu suất truyền tải là 90%. Nhưng vào ngày nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng thêm 64% so với ngày thường. Coi hao phí chỉ do toả nhiệt trên đường dây, hệ số công suất trong các trường đều hợp bằng 1. Giữ nguyên điện áp nơi phát thì công suất phát vào ngày nắng nóng đã tăng lên bao nhiêu lần so với ngày thường và hiệu suất truyền tải ngày nắng nóng bằng bao nhiêu 

 • A.  1,8 và 82%           
 • B. 1,6 và 84%         
 • C. 1,8 và 30%            
 • D. 1,6 và 80%
Câu 31
Mã câu hỏi: 273024

Một vật dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian t2 - t1 = T/3 thì tốc độ trung bình của vật là 20 m/s. Tốc độ trung bình của vật khi đi thêm một chu kỳ là 10 m/s. Hỏi tốc độ trung bình của vật khi đi thêm một chu kỳ tiếp nữa là bao nhiêu? 

 • A. 7/60 m/s.               
 • B. 60/7 m/s.   
 • C. 20/3m/s.    
 • D. 3/20 m/s.
Câu 32
Mã câu hỏi: 273025

Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 2,5 Hz và cách nhau 30 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trung điểm của OB. Xét tia My nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên My dao động với biên độ cực đại gần M nhất và xa M nhất cách nhau một khoảng   

 • A. 10,31 cm  .           
 • B. 43,42 cm .  
 • C. 53,73 cm.               
 • D. 34,03 cm .
Câu 33
Mã câu hỏi: 273026

Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với biên độ A = 4cm. Biết khối lượng của vật m = 100g và trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2N là 2T/3  (T là chu kì dao động). Lấy  =10. Chu kì dao động là 

 • A. 0,2s.          
 • B. 0,4s.              
 • C. 0,3s.                
 • D. 0,1s.
Câu 34
Mã câu hỏi: 273027

Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức \({E_n}\,\, = \,\, - \frac{{{E_o}}}{{{n^2}}}\) (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,...). Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần sốf1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 = 1,08f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa là 

 • A. 15 bức xạ.            
 • B. 10 bức xạ.                                        
 • C. 4 bức xạ.     
 • D. 6 bức xạ. 
Câu 35
Mã câu hỏi: 273028

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 =  \(\,50\sqrt 3 \Omega \) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  C =  \(\,\frac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }F\)  , đoạn mạch MB là một cuộn dây. Đặt điện áp xoay chiều u = 200\(\sqrt 2 \) cos(100 ) V  vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó điện áp trên đoạn mạch MB vuông pha với điện áp trên đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng UMB = 100 V . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là 

 • A. 180W.                     
 • B. 90W.    
 • C.  100\(\sqrt 3 \)  W.          
 • D. 100W.
Câu 36
Mã câu hỏi: 273029

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng chiếu vào khe F phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng 600 nm (bức xạ A) và λ. Trên màn quan sát, xét về một phía so với vân sáng trung tâm, trong khoảng từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 13 của bức xạ A có 3 vị trí mà vân sáng của hai bức xạ trên trùng nhau. Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 280 nm.
 • B. 520 nm.                 
 • C. 360 nm.          
 • D. 470 nm.
Câu 37
Mã câu hỏi: 273030

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn đồng bộ tại O1O2, có tần số 8Hz. Quan sát trên mặt nước thấy khoảng cách từ M là trung điểm O1O2  đến điểm không dao động thứ hai (trên đoạn O1O2) là 6cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước? 

 • A. 32 cm/s 
 • B. 64 cm/s.  
 • C. 96cm/s.       
 • D. 48 cm/s.
Câu 38
Mã câu hỏi: 273031

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc, ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong khoảng hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này bao nhiêu vân sáng đỏ? 

 • A. 5                     
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 4
Câu 39
Mã câu hỏi: 273032

Điện năng được truyền từ đường dây điện một pha có điện áp hiệu dụng ổn định 220V vào nhà một hộ dân bằng đường dây tải điện có chất lượng kém. Trong nhà của hộ dân này, dùng một máy biến áp lí tưởng để duy trì điện áp hiêu dụng ở đầu ra luôn là 220V ( gọi là máy ổn áp). Máy ổn áp này chỉ hoạt động khi điện áp hiệu dụng ở đầu vào lớn hơn 110V. Tính toán cho thấy, nếu công suất sử dụng điện trong là 1,1 kW thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở đầu ra và điện áp hiệu dụng ở đầu vào (tỉ số tăng áp) của máy ổn áp là 1,1. Coi điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 2,2 kW thì tỉ số tăng áp của máy ổn áp bằng. 

 • A. 1,26.               
 • B.  2.20.   
 • C.  1,62.    
 • D.  1,55.
Câu 40
Mã câu hỏi: 273033

Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R0, tụ điện có điện dung C biến đổi được và cuộn dây chỉ có độ tự cảm L mắc nối tiếp với nhau. Điện áp tức thời trong mạch là u = U0cos(100πt)(V). Ban đầu độ lệch pha giữa u và i là 600 thì công suất tiêu thụ của mạch là 50W. Thay đổi tụ C để uAB cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất 

 • A. 100W.              
 • B.  120W.   
 • C. 200W.                   
 • D. 50W

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ