Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Vật lý THPT Nguyễn Tất Thành lần 1

13/07/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 275434

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có 

 • A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên. 
 • B.  độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. 
 • D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 275435

Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì 

 • A. Lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 
 • B. Lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
 • C. Từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 
 • D. Vì lực hướng tâm do Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
Câu 3
Mã câu hỏi: 275436

Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φu) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch i = I0cos(ωt + φi). Khi ω2LC = 1 thì 

 • A. φu < φi.              
 • B. I0R < U0.     
 • C. φu > φi.             
 • D. I0R = U0.
Câu 4
Mã câu hỏi: 275437

Khi có sóng dừng trên dây khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là: 

 • A. một bước sóng.                       
 • B. một phần ba bước sóng.
 • C. một nửa bước sóng.                                   
 • D. một phần tư bước sóng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 275438

Muối ăn (NaCl) kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng. 

 • A. Trong muối ăn kết tinh có nhiều ion dương tự do 
 • B. Trong muối ăn kết tinh có nhiều ion âm tự do.
 • C. Trong muối ăn kết tinh có nhiều electron tự do. 
 • D. Trong muối ăn kết tinh hầu như không có ion và electron tự do.
Câu 6
Mã câu hỏi: 275439

Tích điện cho tụ C0 trong mạch điện như hình vẽ. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào? 

Tích điện cho tụ C0 trong mạch điện

 • A. Chốt 1.                      
 • B. Chốt 2.            
 • C. Chốt 3.                
 • D. Chốt 4.
Câu 7
Mã câu hỏi: 275440

Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng 

 • A. tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 
 • B. tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện.
 • C. tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện. 
 • D. làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.
Câu 8
Mã câu hỏi: 275441

Trong quang phổ vạch phát xạ của hidro ở vùng nhìn thấy không có vạch 

 • A. màu da cam.        
 • B. màu đỏ.           
 • C. màu chàm.            
 • D. màu tím.
Câu 9
Mã câu hỏi: 275442

Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật chuyển động với tốc độ v và khối lượng nghỉ m0 của nó là

 • A. \({m_0}\left( {\frac{{\sqrt {{c^2} - {v^2}} }}{c} + 1} \right)\)
 • B. \({m_0}\left( {\frac{c}{{\sqrt {{c^2} - {v^2}} }} + 1} \right)\)
 • C. \({m_0}\left( {\frac{c}{{\sqrt {{c^2} - {v^2}} }} - 1} \right)\)
 • D. \({m_0}\left( {\frac{{\sqrt {{c^2} - {v^2}} }}{c} - 1} \right)\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 275443

Hiện tượng nào cần điều kiện nhiệt độ cao? 

 • A. phóng xạ.            
 • B.  phân hạch.      
 • C. nhiệt hạch.            
 • D. quang hóa.
Câu 11
Mã câu hỏi: 275444

Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5T là 

 • A.  10 cm.      
 • B. 50 cm.   
 • C. 45 cm.            
 • D. 25 cm.
Câu 12
Mã câu hỏi: 275445

Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2= 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng 

 • A. 0,25π.                  
 • B. 1,25π.               
 • C.  0,50π.                  
 • D.  0,75π.
Câu 13
Mã câu hỏi: 275446

Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc 

 • A. π/2.                
 • B. π.                    
 • C. 2π.                      
 • D.  π/3.
Câu 14
Mã câu hỏi: 275447

Ở mặt nước, có hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là 

 • A. 4 mm.             
 • B. 2 mm.          
 • C. 1 mm.           
 • D. 0 mm.
Câu 15
Mã câu hỏi: 275448

Đặt điện áp u = U \(\sqrt 2 \)cos2πft (trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở thuần. Khi f = f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng P. Khi f = f2 với f2 = 2f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng 

 • A. 3P.
 • B. P/2.                        
 • C. P.                        
 • D. 2P.
Câu 16
Mã câu hỏi: 275449

Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/2) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt + 2π/3). Biết U0, I0 và w không đổi. Hệ thức đúng là 

 • A. R = 3ωL.              
 • B. ωL = 3R.         
 • C. R =\(\sqrt 3 \) ωL.           
 • D. ωL = \(\sqrt 3 \)R.
Câu 17
Mã câu hỏi: 275450

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là 

 • A. 1 – (1 – H)k2.         
 • B.  1 – (1 – H)k.    
 • C. 1 – (1 – H)/k.     
 • D.  1 – (1 – H)/k2.
Câu 18
Mã câu hỏi: 275451

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là 

 • A. 6i.                    
 • B. 3i.             
 • C. 5i.       
 • D. 4i.
Câu 19
Mã câu hỏi: 275452

Trong các tia sau, tia nào được ứng dụng để chụp ảnh Trái Đất từ vệ tinh? 

 • A.  tia hồng ngoại.       
 • B. tia X.    
 • C.  tia tử ngoại.          
 • D. tia gama.
Câu 20
Mã câu hỏi: 275453

Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Nếu tàn số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của êlectron quang điện đó là 

 • A. K –                
 • B. K +           
 • C. 2K –                  
 • D. 2K +
Câu 21
Mã câu hỏi: 275454

Hiện tượng phóng xạ  

 • A. có thể điều khiển được. 
 • B. là hiện tượng các hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau.
 • C. là hiện tượng các hạt nhân nặng hấp thụ nơtron để phân rã thành các hạt khác. 
 • D. là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 275455

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì T mà đồ thị x1 và x2 phụ thuộc thời gian biểu diễn trên hình vẽ. Biết x2 = v1T, tốc độ cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị T gần giá trị nào nhất sau đây? 

 • A. 2,56 s.             
 • B. 2,99 s.      
 • C.  2,75 s.                    
 • D. 2,64 s.
Câu 23
Mã câu hỏi: 275456

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc nối tiếp với một tụ xoay C. Tụ xoay có điện dung thay đổi từ 1/23 (pF) đến 0,5 (pF). Nhờ vậy mạch thu có thể thu được các sóng có bước sóng từ λ đến 2,5λ. Xác định C0

 • A. 0,25 (pF).    
 • B. 0,5 (pF).          
 • C. 10 (pF).                
 • D.  0,3 (pF).
Câu 24
Mã câu hỏi: 275457

Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với ba bức xạ đơn sắc thì khoảng vân lần lượt là: 0,48 (mm); 0,54 (mm) và 0,64 (mm). Bề rộng trường giao thoa trên màn là 35 mm. Số vạch sáng cùng màu với vạch sáng trung tâm (kể cả vạch sáng trung tâm) là 

 • A. 3                
 • B. 4               
 • C.  5                           
 • D. 6
Câu 25
Mã câu hỏi: 275458

Dùng chùm tia laze có công suất P = 10 W để nấu chảy khối thép có khối lượng 1 kg. Nhiệt độ ban đầu của khối thép t0 = 300, nhiệt dung riêng của thép c = 448J/kg.độ, nhiệt nóng chảy của thép L = 270 kJ/kg, điểm nóng chảy của thép Tc = 15350C. Coi rằng không bị mất nhiệt lượng ra môi trường. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là 

 • A. 26 h.                
 • B. 0,94 h.              
 • C. 100 h.                        
 • D. 94 h.
Câu 26
Mã câu hỏi: 275459

Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 11 là 

 • A.  1,75 s.               
 • B. 2,25 s.             
 • C. 1,06 s.            
 • D. 2,96 s.
Câu 27
Mã câu hỏi: 275460

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,56 μm, λ2 = 154/225 μm và λ3 = 0,72 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân tối liên tiếp, số vạch sáng quan sát được là 

 • A. 237.                        
 • B. 257.         
 • C.  143.                      
 • D. 123.
Câu 28
Mã câu hỏi: 275461

Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa với li độ lần lượt là x1 = A1cos(ω1t + φ1) và x2 = A2cos(ω2t + φ2). Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 của M1 và vận tốc v2 của M2 theo thời gian t. Giá trị của sin(φ1 - φ2) gần giá trị nào nhất sau đây? 

 • A.  -0,71.                       
 • B.  -0,49.                
 • C. 0,87.                       
 • D. 0,49.
Câu 29
Mã câu hỏi: 275462

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4 \(\sqrt 2 \)μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 \(\sqrt 2 \)π  A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

 • A. 4/3 μs.             
 • B. 16/3 μs. 
 • C. 2/3 μs.                  
 • D. 8/3 μs.
Câu 30
Mã câu hỏi: 275463

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra hai ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,64 μm (màu đỏ), λ2 = 0,48 μm (màu lam) thì tại M, N và P trên màn là ba vị trí liên tiếp trên màn có vạch sáng cùng màu với màu của vân trung tâm. Nếu giao thoa thực hiện lần lượt với các ánh sáng λ1, λ2 thì số vân sáng trên đoạn MP lần lượt là x và y. Chọn đáp số đúng. 

 • A. x = 9 và y = 7.     
 • B.  x = 7 và y = 9. 
 • C.  x = 10 và y = 13.       
 • D.  x = 13 và y = 9.
Câu 31
Mã câu hỏi: 275464

Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 0,6 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 2,05 cm, tại A là một bụng sóng. Số nút sóng trên đoạn dây AB là 

 • A.  8                      
 • B. 7               
 • C. 6                         
 • D.  4
Câu 32
Mã câu hỏi: 275465

Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 (Ω), độ tự cảm L = 0,7/π (H), tụ điện có điện dung 0,1/π (mF) và một biến trở R. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 120 V – 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại là 

 • A. 160 (W).                
 • B. 144 (W).         
 • C. 80 (W).                      
 • D. 103 (W).
Câu 33
Mã câu hỏi: 275466

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng 0,5 kg, độ cứng của lò xo 100 N/m. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật có li độ + 2 cm, lực tác dụng của lò xo vào điểm treo có độ lớn 

 • A. 3 N và hướng xuống.            
 • B. 3 N và hướng lên.
 • C. 7 N và hướng lên.                         
 • D. 7 N và hướng xuống.
Câu 34
Mã câu hỏi: 275467

Hai nguồn phát sóng đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10,4 cm (nguồn A sớm pha hơn nguồn B là π/2), cùng tần số là 20 Hz cùng biên độ là 5  cm với bước sóng 2 cm. Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là 

 • A. 19                   
 • B. 21          
 • C. 22            
 • D.  20
Câu 35
Mã câu hỏi: 275468

Bắn một hạt α có động năng 4,21 MeV vào hạt nhân nito đang đứng yên gây ra phản ứng: 7N14 + α → 8O17 + p. Biết phản ứng này thu năng lượng là 1,21 MeV và động năng của hạt O gấp 2 lần động năng hạt p. Động năng của hạt nhân p là 

 • A. 1,0 MeV.         
 • B. 3,6 MeV.    
 • C. 1,8 MeV.             
 • D. 2,0 MeV.
Câu 36
Mã câu hỏi: 275469

Cho cơ hệ như hình vẽ. Vật m có khối lượng 400 g được đặt trên tấm ván M dài có khối lượng 200 g. Ván nằm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn và được nối với giá bằng 1 lò xo có độ cứng 20 N/m. Hệ số ma sát giữa m và M là 0,4. Ban đầu hệ đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Kéo m bằng 1 lực theo phương ngang để nó chạy đều với tốc độ u = 50 cm/s. M đi được quãng đường bao nhiêu cho đến khi nó tạm dừng lần đầu? Biết ván đủ dài. Lấy g = 10 m/s2

 • A. 13 cm.                      
 • B. 10 cm.             
 • C. 16 cm.        
 • D. 8,0 cm.
Câu 37
Mã câu hỏi: 275470

Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là Δt  = 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi Δt << T) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 4 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như lần đầu? 

 • A. 40 phút.                 
 • B. 24,2 phút.      
 • C. 20 phút.             
 • D. 33,6 phút.
Câu 38
Mã câu hỏi: 275471

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên RL và điện áp hiệu dụng trên R theo giá trị tần số góc ω. Nếu x = 1,038y thì y gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 140 V.                   
 • B. 141 V.     
 • C.  145 V.             
 • D. 138 V.
Câu 39
Mã câu hỏi: 275472

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (U0 không đổi còn ω thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện C. Lần lượt cho ω = ω1 và ω = ω1 – 40 rad/s thì UAN đạt cực đại UMB đạt cực đại. Biết khi đó hệ số công suất của mạch khi ω = ω1 – 40 rad/s bằng \(\frac{{2\sqrt 2 }}{3}\) . Chọn phương án đúng. 

 • A. ω1 = 60 rad/s.          
 • B. ω1 = 76 rad/s. 
 • C. ω1 = 80 rad/s.      
 • D.  ω1 = 120 rad/s.
Câu 40
Mã câu hỏi: 275473

Hệ tọa độ Đề-các vuông góc Oxyz, trong mặt phẳng Oxy, nằm ngang, ba dòng điện thẳng dài cùng song song với trục Oy, I­1 = I2 = 10 A chạy theo chiều âm của trục Oy, I3 = 30 A chạy theo chiều ngược lại như hình vẽ. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm có tọa độ x = 2,5 cm; y = 0; z = \(2,5\sqrt 3 \) cm bằng 

 • A. 4.10-5 T.              
 • B.  \(4\sqrt 3 \) .10-5 T.    
 • C. 2.10-5 T.            
 • D. \(2\sqrt 3 \) .10-5 T.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ