Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 10 năm 2018 - 2019 Trường THPT Nguyễn Du - TPHCM

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 81794

Giải hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} + x - 2 < 0\\
{x^2} + 4x + 3 > 0
\end{array} \right.\)

Câu 2
Mã câu hỏi: 81795

Tìm tham số m để hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + 2\left( {m - 2} \right)x + m - 2 \ge 0,\forall x \in R\)

Câu 3
Mã câu hỏi: 81796

Cho \(\sin \alpha  = \frac{3}{5}\) với \(\frac{\pi }{2} < \alpha  < \pi \). Tính \(\cos \alpha \) và \(\cos 2\alpha \)

Câu 4
Mã câu hỏi: 81797

Chứng minh rằng: \(\frac{{1 + {{\cos }^2}x}}{{1 - {{\cos }^2}x}} = 1 + 2{\cot ^2}x\) (với mọi giá trị của x làm cho biểu thức đã cho có nghĩa).

Câu 5
Mã câu hỏi: 81798

Giải bất phương trình: \(\sqrt {{x^2} - 7x + 6}  \le x - 6\)

Câu 6
Mã câu hỏi: 81799

Trong hệ trục tọa độOxy , viết phương trình đường thẳng d qua điểm M(- 3;4) và song song với đường thẳng \(\Delta :x - y + 2019 = 0\)

Câu 7
Mã câu hỏi: 81800

Chứng minh rằng: \(\frac{{\cos 4a - \cos 2a}}{{\sin 4a + \sin 2a}} =  - \tan a\) (với mọi giá trị của a làm cho biểu thức đã cho có nghĩa).

Câu 8
Mã câu hỏi: 81801

Trong hệ trục tọa độOxy , cho elip \(\left( E \right):\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\). Xác định độ dài trục lớn, tiêu cự và tâm sai của elip (E).

Câu 9
Mã câu hỏi: 81802

Trong hệ trục tọa độ Oxy, viết phương trình đường tròn đường kính AB, biết tọa độ điểm A(1;- 3) và B(3;5)

Câu 10
Mã câu hỏi: 81803

Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 8x + 4y - 5 = 0\)

a) Xác định tọa độ tâm I và độ dài bán kính R của đường tròn (C)

b) Gọi d là đường thẳng vuông góc với đường thẳng \(\Delta :3x - 4y + 1 = 0\) và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A và B sao cho độ dài dây cung AB = 8. Viết phương trình đường thẳng d.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ