Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra Chương 4 Hình học 9 năm 2019 Trường THCS Đồng Văn

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 60297

Một hình trụ và một hình nón có cùng chiều cao và đáy. Tỉ số thể tích giữa hình nón và hình trụ là:

 • A. 3
 • B. \(\frac{1}{3}\)
 • C. 2
 • D. \(\frac{1}{3}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 60298

Khi quay một tam giác vuông quanh một trong hai cạnh góc vuông ta được:

 • A. Một hình nón 
 • B. Một hình hộp chữ nhật
 • C. Một hình trụ  
 • D. Một hình nón cụt.
Câu 3
Mã câu hỏi: 60299

Một hình nón có độ dài đường sinh là 16cm và có diện tích xung quanh là 80π (cm2). Bán kính đáy của hình nón bằng:

 • A. 3cm
 • B. 4cm
 • C. 5cm
 • D. 6cm
Câu 4
Mã câu hỏi: 60300

Một hình nón có bán kính đáy bằng 6 cm và đường sinh bằng 10 cm. Thể tích hình nón bằng:

 • A.  288π cm3
 • B.  144π cm3
 • C.  120π cm3
 • D.  96π cm3
Câu 5
Mã câu hỏi: 60301

Cho hai hình cầu A và B lần lượt có bán kính là 3 cm và 6 cm. So sánh diện tích hai mặt cầu của hai hình cầu đó là:

 • A. SA = SB
 • B. SA = 2SB
 • C. \({S_A} = \frac{1}{2}{S_B}\)
 • D. \({S_A} = \frac{1}{4}{S_B}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 60302

Thể tích hình cầu có bán kính R là:

 • A. \(\frac{4}{3}\pi {R^3}\)
 • B. \(\frac{3}{4}\pi {R^3}\)
 • C. \(4\pi {R^3}\)
 • D. \(3\pi {R^3}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 60303

Một mặt cầu có diện tích 1256cm2 . Bán kính mặt cầu đó là:

 • A. 100cm
 • B. 50cm
 • C. 10cm
 • D. 20cm
Câu 8
Mã câu hỏi: 60304

Một hình nón có bán kính đáy 7cm, đường sinh 10cm. Diện tích toàn phần của hình nón là: (tính với  \(\pi  = \frac{{22}}{7}\) )

 • A. 374cm2
 • B. 220cm2
 • C. 154cm2
 • D. cả 3 kết quả đều sai
Câu 9
Mã câu hỏi: 60305

Một hình trụ và hình nón có cùng chiều cao và đáy. Tỷ số thể tích giữa hình nón và hình trụ là:           

 • A. 1/2
 • B. 1/3
 • C. 2/3
 • D. 2
Câu 10
Mã câu hỏi: 60306

Hai hình cầu A và B có các bán kính tương ứng là x và 2x. Tỷ số các thể tích hai hình cầu này là:

 • A. 1:2      
 • B. 1:4      
 • C. 1:8
 • D. 1:16
Câu 11
Mã câu hỏi: 60307

 Một hình cầu có thể tích bằng 972\(\pi \)cm3 thì bán kính của nó bằng:

 • A. 9cm
 • B. 18cm
 • C. 27cm
 • D. 36cm
Câu 12
Mã câu hỏi: 60308

Một ống cống hình trụ có chiều dài bằng a; diện tích đáy bằng S. Khi đó thể tích của ống cống này là:

 • A. a.S
 • B. \(\frac{S}{a}\)
 • C. S2.a
 • D. a + S

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ