Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra Chương 3 Hình học 9 năm 2019 Trường THCS Điện Biên

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 60321

Chọn phát biểu đúng

Trong một đường tròn:

 • A. Các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn một cung
 • B. Số đo của góc ở tâm bằng số đo của góc nội tiếp cùng chắn một cung
 • C. Góc có 2 cạnh chứa 2 dây của đường tròn là góc nội tiếp.
 • D. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông
Câu 2
Mã câu hỏi: 60322

Biết diện tích hình tròn là 64π (cm2) . Chu vi hình tròn này bằng:

 • A. 12π (cm)
 • B. 16π (cm)
 • C. 15π (cm)
 • D. 20π (cm)
Câu 3
Mã câu hỏi: 60323

Cho đường tròn O và góc nội tiếp góc BAC = 50o. Số đo độ của cung nhỏ BC bằng:

 • A. 50o
 • B. 60o
 • C. 70o
 • D. 100o
Câu 4
Mã câu hỏi: 60324

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Các tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn.

 • A. AEHF  
 • B. BFEC
 • C. AEDB 
 • D. Cả A, B,
Câu 5
Mã câu hỏi: 60325

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Hai cạnh đối AB và CD cắt nhau tại một điểm M ở ngoài (O), biết ∠BAD = 600 thì góc BMC bằng:

 • A. 1200 
 • B. 600 
 • C. 900 
 • D. 300 
Câu 6
Mã câu hỏi: 60326

Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc 1200 là:

 • A. Một đường tròn đi qua hai điểm A, B
 • B. Một đường thẳng song song với AB
 • C. Một cung chứa góc 1200 dựng trên hai điểm A, B
 • D. Hai cung chứa góc 1200 (đối xứng nhau) dựng trên hai điểm A, B
Câu 7
Mã câu hỏi: 60327

Cho hình vẽ, biết \(\widehat {EQM}\) = 350 ; \(\widehat {FNE}\) = 400 . Tính số đo \(\widehat {NFQ}\)

 • A. 500
 • B. 800
 • C. 1000
 • D. 1200
Câu 8
Mã câu hỏi: 60328

Độ dài của cung 450 của đường tròn có bán kính là 5 cm

 • A. \(\frac{{3\pi }}{8}cm\)
 • B. \(\frac{{5\pi }}{8}cm\)
 • C. \(\frac{{\pi }}{8}cm\)
 • D. \(\frac{{7\pi }}{8}cm\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 60329

Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là :

 • A. 1200    
 • B. 900    
 • C. 300    
 • D. 600    
Câu 10
Mã câu hỏi: 60330

Độ dài đường tròn tâm O ; bán kính R được tính bởi công thức.

 • A. \(\pi \)R2      
 • B. 2\(\pi \)R
 • C. \(\frac{{R\pi }}{2}\)
 • D. 2\(\pi \)R2      
Câu 11
Mã câu hỏi: 60331

Độ dài cung tròn \({\alpha ^0}\), tâm O, bán kính R :

 • A. \(\frac{{\pi R{n^2}}}{{180}}\)
 • B. \(\frac{{\pi {R^2}n}}{{180}}\)
 • C. \(\frac{{\pi R\alpha }}{{180}}\)
 • D. \(\frac{{\pi R\alpha }}{{360}}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 60332

Diện tích hình tròn tâm O, bán kính R là 

 • A. \(\pi \)R2
 • B. \(\pi \)2R
 • C. \(\frac{{\pi R}}{2}\)
 • D. \(\frac{{\pi {R^2}}}{2}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ