Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 9 năm 2018-2019 Trường THCS Chu Văn An

15/04/2022 - Lượt xem: 43
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 60381

Góc nội tiếp là góc có :

 • A. Đỉnh nằm trên đường tròn 
 • B. Hai cạnh chứa hai dây của đường tròn
 • C. Đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây của đường tròn
 • D. Đỉnh nằm trên đường tròn một cạnh là tia tiếp tuyến của đường tròn
Câu 2
Mã câu hỏi: 60382

Các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:

 • A. Góc nhọn
 • B. Góc vuông
 • C. Góc tù
 • D. Góc bẹt
Câu 3
Mã câu hỏi: 60383

Trong một đường tròn hai góc nội tiếp bằng nhau thì

 • A. Cùng chắn một cung
 • B. Cùng chắn hai cung bằng nhau;
 • C. Cùng bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó
 • D. Có số đo bằng số đo của cung bị chắn.
Câu 4
Mã câu hỏi: 60384

Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng :

 • A. Tổng số đo hai cung bị chắn
 • B. Nửa hiệu số đo hai cung bị chắn
 • C. Nửa tổng số đo hai cung bị chắn
 • D. Bằng số đo của góc ở tâm cùng chắn cung đó.
Câu 5
Mã câu hỏi: 60385

Trong một đường tròn, số đo của góc có đỉnh nằm bên ngoài và số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn cùng chắn hai cung  thì:

 • A. Hai góc bằng nhau, 
 • B. Góc có đỉnh ở bên ngoài lớn hơn góc có đỉnh ở bên trong ,
 • C. Góc có đỉnh ở bên trong lớn hơn góc có đỉnh ở bên ngoài
 • D. Không so sánh được
Câu 6
Mã câu hỏi: 60386

Tứ giác nội tiếp là tứ giác có :

 • A. Bốn cạnh cách đều một điểm cho trước;
 • B. Tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 ;
 • C. Tổng số đo hai góc kề nhau bằng 1800;
 • D. Hai đường chéo bằng nhau.
Câu 7
Mã câu hỏi: 60387

Hình thoi nội tiếp được trong một đường tròn  khi và chỉ khi hình thoi là:

 • A. Hình vuông
 • B. Hình chữ nhật, 
 • C. Hình thang cân,  
 • D. Hình bình hành
Câu 8
Mã câu hỏi: 60388

Trong các hình sau hình nào có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp

 • A. Hình chữ nhật 
 • B. Hình thang cân, 
 • C. Hình vuông
 • D. Hình bình hành
Câu 9
Mã câu hỏi: 60389

Diện tích hình quạt tròn cung n0 được tính theo công thức :

 • A. S = \(\frac{1}{2}\pi .{R^2}\)
 • B. S = \(\frac{{\pi {R^2}n}}{{180}}\)
 • C. S = \(\frac{{\pi .{R^2}n}}{{360}}\), 
 • D. S = \(\frac{1}{2}\ell .{R^2}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 60390

Hình tròn có diện tích là 25\(\pi \)  (cm2),  thì chu vi sẽ là :

 • A. 5\(\pi \) (cm) 
 • B. 10\(\pi \) (cm)
 • C. 20\(\pi \) (cm)
 • D. 25\(\pi \) (cm)
Câu 11
Mã câu hỏi: 60391

Cho tam giác ABCvuông tại A (AB < AC), đường cao AH nội tiếp đường tròn (O). M là điểm chính giữa cung AC. Tia BM cắt AC tại E cắt tiếp tuyến tại C của (O) tại F. OM cắt AC tại K,

a) Chứng minh tứ giác AHOK nội tiếp.

b) Chứng minh tam giác CEF cân

c) Chứng minh OM tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB

d) Biết AB =  3cm, góc ABC = 600. Tính diện tích phần hình tròn nằm ngoài tam giác ABC

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ