Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Vật Lý - Trường THPT Tân Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 162900

Điện tích của một proton có giá trị là 

 • A. \(1,{{6.10}^{-19}}\)       
 • B. \(6,{{1.10}^{-19}}\) 
 • C. \(-1,{{6.10}^{-19}}\) 
 • D. 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 162901

Một điện trở \(R\) được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động \(\xi \), điện trở trong \(r\) thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là \(I\). Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn được xác định bởi

 • A. \({{U}_{N}}=\xi -Ir\).     
 • B. \({{U}_{N}}=\xi -IR\).     
 • C. \({{U}_{N}}=-\xi +Ir\). 
 • D. \({{U}_{N}}=-\xi +IR\).
Câu 3
Mã câu hỏi: 162902

Hạt tải điện kim loại là

 • A. lỗ trống.      
 • B. electron. 
 • C. ion dương.
 • D. ion âm.
Câu 4
Mã câu hỏi: 162903

Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra khi

 • A. Tần số của ngoại lực cưỡng bức gấp đôi tần số dao động riêng của hệ.
 • B. Hiệu số giữa tần số ngoại lực và tần số dao động riêng của hệ cực đại.
 • C. Hiệu số giữa tần số ngoại lực và tần số dao động riêng của hệ cực tiểu.
 • D. Hiệu số giữa tần số ngoại lực và tần số dao động riêng của hệ bằng 0.
Câu 5
Mã câu hỏi: 162904

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng \(k\) và vật nhỏ có khối lượng \(m.\) Trong dao động điều hòa, thời ngắn nhất để con lắc đi qua vị trí động năng bằng 3 lần thế năng 2 lần liên tiếp là

 • A. \(\Delta t=\frac{\pi }{3}\sqrt{\frac{m}{k}}\).       
 • B. \(\Delta t=\frac{\pi }{3}\sqrt{\frac{k}{m}}\). 
 • C. \(\Delta t=\sqrt{\frac{m}{k}}\).                
 • D. \(\Delta t=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{k}{m}}\).
Câu 6
Mã câu hỏi: 162905

Hai dao động điều hòa cùng tần số và vuông pha nhau thì có độ lệch pha bằng

 • A. \(\left( 2k+1 \right)\frac{\pi }{2}\) với \(k=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)    
 • B. \(2k\pi \) với \(k=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)
 • C. \(\left( 2k+0,5 \right)\pi \) với \(k=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)             
 • D. \(\left( k+0,25 \right)\pi \) với \(k=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 162906

Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục \(Ox.\) Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên \(Ox\) mà phần tử môi trường ở đó dao động vuông pha nhau là 

 • A. hai bước sóng.         
 • B. một bước sóng.
 • C. một phần tư bước sóng.           
 • D. một nửa bước sóng.
Câu 8
Mã câu hỏi: 162907

Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động ngược pha. Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng \(\lambda \). Cực đại giao thoa cách hai nguồn những đoạn \({{d}_{1}}\) và \({{d}_{2}}\) thỏa mãn 

 • A. \({{d}_{1}}-{{d}_{2}}=n\lambda \) với \(n=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)        
 • B. \({{d}_{1}}-{{d}_{2}}=\left( n+0,5 \right)\lambda \) với \(n=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)
 • C. \({{d}_{1}}-{{d}_{2}}=\left( n+0,25 \right)\lambda \) với \(n=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)      
 • D. \({{d}_{1}}-{{d}_{2}}=\left( 2n+0,75 \right)\lambda \) với \(n=0,\,\,\pm 1,\,\,\pm 2,...\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 162908

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng Vật Lý của âm? 

 • A. Tần số âm.        
 • B. Độ cao của âm.       
 • C. Mức cường độ âm.   
 • D. Đồ thị dao động âm.
Câu 10
Mã câu hỏi: 162909

Đặt điện áp xoay chiều \(u=U\sqrt{2}\cos \omega t\,\,\left( \omega >0 \right)\) vào hai đầu một tụ điện có điện dung \(C\) thì cường độ dòng điện qua mạch được xác định bằng biểu thức

 • A. \(i=\omega CU\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\).      
 • B. \(i=\omega CU\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{2} \right)\).       
 • C. \(i=\frac{U}{C\omega }\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\).        
 • D. \(i=\frac{U}{C\omega }\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{2} \right)\).
Câu 11
Mã câu hỏi: 162910

Đặt điện áp xoay chiều \(u={{U}_{0}}\cos \omega t\,\,\left( {{U}_{0}}>0 \right)\) vào hai đầu một đoạn mạch có \(R,\,\,L,\,\,C\) mắc nối tiếp thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Nếu ta tăng tần số góc của dòng điện, đồng thời giữ nguyên các thông số còn lại. Kết luận nào sau đây là sai?

 • A. Cảm kháng của cuộn dây tăng.        
 • B. Dung kháng của tụ điện giảm.
 • C. Tổng trở của mạch giảm.         
 • D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tăng.
Câu 12
Mã câu hỏi: 162911

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, trên mỗi cuộn dây của stato có suất điện động cực đại là \({{E}_{0}}\). Khi suất điện động tức thời ở cuộn dây thứ nhất triệt tiêu thì suất điện động tức thời trong cuộn dây thứ hai và cuộn dây thứ 3 tương ứng là \({{e}_{2}}\) và \({{e}_{3}}\) thỏa mãn hệ thức nào sau đây ?

 • A. \({{e}_{2}}.{{e}_{3}}=-\frac{E_{0}^{2}}{4}\).    
 • B. \({{e}_{2}}.{{e}_{3}}=\frac{E_{0}^{2}}{4}\).  
 • C. \({{e}_{2}}.{{e}_{3}}=\frac{3E_{0}^{2}}{4}\).    
 • D. \({{e}_{2}}.{{e}_{3}}=-\frac{3E_{0}^{2}}{4}\).
Câu 13
Mã câu hỏi: 162912

Trong không gian \(Oxyz\), tại một điểm \(M\) có sóng điện từ lan truyền qua như hình vẽ. Nếu vecto \(\overrightarrow{{{a}_{{}}}}\) biểu diễn phương chiều của \(\overrightarrow{{{v}_{{}}}}\) thì vecto \(\overrightarrow{{{b}_{{}}}}\) và \(\overrightarrow{{{c}_{{}}}}\) lần lượt biểu diễn

 • A. Cường độ điện trường \(\overrightarrow{{{E}_{{}}}}\) và cảm ứng từ \(\overrightarrow{{{B}_{{}}}}\).
 • B. Cường độ điện trường \(\overrightarrow{{{E}_{{}}}}\) và cường độ điện trường \(\overrightarrow{{{E}_{{}}}}\).
 • C. Cảm ứng từ \(\overrightarrow{{{B}_{{}}}}\) và cảm ứng từ \(\overrightarrow{{{B}_{{}}}}\).
 • D. Cảm ứng từ \(\overrightarrow{{{B}_{{}}}}\) và cường độ điện trường \(\overrightarrow{{{E}_{{}}}}\).
Câu 14
Mã câu hỏi: 162913

Chiếu một chùm sáng trắng vào khe hẹp \(F\) của một máy quang phổ lăng kính, trên kính ảnh của buồng tối ta thu được

 • A. một dãi sáng trắng.
 • B. một dãi có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
 • C. các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau.
 • D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
Câu 15
Mã câu hỏi: 162914

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
 • B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài xentimét.
 • C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí.
 • D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da.
Câu 16
Mã câu hỏi: 162915

Dùng thí nghiệm Y − âng về giao thoa ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe hẹp là \(a\) và khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là \(D.\) Nếu bước sóng dùng trong thí nghiệm là \(\lambda \), khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp là

 • A. \(\frac{D\lambda }{a}\).    
 • B. \(\frac{2D\lambda }{a}\).
 • C. \(\frac{D\lambda }{2a}\).  
 • D. \(\frac{D\lambda }{4a}\).
Câu 17
Mã câu hỏi: 162916

Hiện nay, điện năng có thể được sản xuất từ các “tấm pin năng lượng Mặt Trời”, pin này hoạt động dựa vào hiện tượng?

 • A. Quang điện ngoài.         
 • B. Cảm ứng điện từ.      
 • C. Quang điện trong.        
 • D. Tự cảm.
Câu 18
Mã câu hỏi: 162917

Xét một đám nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, \({{r}_{0}}\) là bán kính Bo. Ban đầu electron của chúng chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính \(16{{r}_{0}}\), khi đám nguyên từ này trở về các trạng thái có mức năng lượng thấp hơn thì số bức xạ tối đa mà đám nguyên tử này có thể phát ra là 

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 19
Mã câu hỏi: 162918

Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các hạt pozitron? 

 • A. Tia \(\alpha \).         
 • B. Tia \({{\beta }^{+}}\). 
 • C. Tia \({{\beta }^{-}}\).  
 • D. Tia \(\gamma \).
Câu 20
Mã câu hỏi: 162919

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_{Z}^{A}X\) được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Biết khối lượng của proton, notron và hạt nhân lần lượt là \({{m}_{p}},{{m}_{n}},{{m}_{X}}\).

 • A. \(\varepsilon =\frac{\left( {{m}_{p}}+{{m}_{n}}-{{m}_{X}} \right){{c}^{2}}}{A}\).    
 • B. \(\varepsilon =\frac{\left( Z{{m}_{p}}+\left( A-Z \right){{m}_{n}}-{{m}_{X}} \right){{c}^{2}}}{A}\).
 • C. \(\varepsilon =\frac{\left( Z{{m}_{p}}+\left( A-Z \right){{m}_{n}}-{{m}_{X}} \right){{c}^{2}}}{Z}\).   
 • D. \(\varepsilon =\frac{\left( Z{{m}_{p}}+\left( A-Z \right){{m}_{n}}-{{m}_{X}} \right){{c}^{2}}}{A-Z}\).
Câu 21
Mã câu hỏi: 162920

Tại nơi có gia tốc trọng trường \(g\), một con lắc đơn có chiều dài \(l\) dao động điều hòa. Chu kì biến đổi của động năng bằng

 • A. \(T=\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\).        
 • B. \(T=2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}\).   
 • C. \(T=\sqrt{\frac{g}{l}}\).     
 • D. \(T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\).
Câu 22
Mã câu hỏi: 162921

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở \(R=40\) mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm kháng \({{Z}_{L}}=30\)Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

 • A. 1.      
 • B. 0,5.            
 • C. 0,8.      
 • D. 0,6.
Câu 23
Mã câu hỏi: 162922

Một mạch kín \((C)\) đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng chứa \((C)\), chiều hướng ra ngoài như hình vẽ. Trong khoảng thời gian 0,1 s cảm ứng từ giảm đều theo thời gian làm từ thông biến thiên một lượng là 0,5 Wb. Suất điện động cảm ứng trong mạch

 • A. 0,1 V, cùng chiều kim đồng hồ.
 • B. 2,5 V, ngược chiều kim đồng hồ.
 • C. 5 V, ngược chiều kim đồng hồ.
 • D. 0,25 V, ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 24
Mã câu hỏi: 162923

Một con lắc đơn dao động theo phương trình \(s=4\cos \left( 2\pi t \right)\,\)cm (\(t\) tính bằng giây). Quãng đường mà con lắc này đi được trong khoản thời gian \(\Delta t=\frac{2}{3}\)s là

 • A. 10 cm.        
 • B. 8 cm.       
 • C. 20 cm.          
 • D. 14 cm.
Câu 25
Mã câu hỏi: 162924

Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có chu kì \(T=0,1\pi \)s, biên độ của bụng là 4 cm. Với hai bụng liên tiếp trên dây, vận tốc tương đối giữa chúng có độ lớn cực đại bằng 

 • A. 60 cm/s.            
 • B. 30 cm/s.          
 • C. 40 cm/s.       
 • D. 160 cm/s.
Câu 26
Mã câu hỏi: 162925

Điện năng được truyền từ trạm phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Nếu tăng điện áp truyền đi từ \(U\) lên \(U+100\)kV thì hao phí trên đường dây giảm 4 lần. Coi công suất điện truyền đi là không đổi và hệ số công suất luôn bằng 1. Nếu tăng điện áp truyền đi từ \(U\) lên \(U+200\) kV thì điện năng hao phí trên đường dây giảm

 • A. giảm 9 lần.         
 • B. giảm 16 lần.       
 • C. giảm 12 lần.        
 • D. giảm 8 lần.
Câu 27
Mã câu hỏi: 162926

Sóng điện từ của kênh VOV5 hệ phát thanh đối ngoại có tần số 105,5 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ \({{3.10}^{8}}\)m/s. Chu kì của sóng này là 

 • A. \({{25.10}^{-9}}\) s.  
 • B. \(9,{{5.10}^{-9}}\) s.  
 • C. \(2,{{8.10}^{-9}}\) s. 
 • D. \(9,{{1.10}^{-9}}\) s.
Câu 28
Mã câu hỏi: 162927

Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
 • B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
 • C. Tia \(X\) có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.
 • D. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.
Câu 29
Mã câu hỏi: 162928

Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Lấy \(h=6,{{625.10}^{-34}}\)J.s, \(c={{3.10}^{8}}\)m/s và \({{m}_{e}}=9,{{1.10}^{-31}}\) kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng

 • A. \(2,{{29.10}^{4}}\)m/s.     
 • B. \(9,{{24.10}^{3}}\) m/s.       
 • C. \(9,{{61.10}^{5}}\)m/s.       
 • D. \(1,{{34.10}^{6}}\)m/s.
Câu 30
Mã câu hỏi: 162929

Bắn một proton vào hạt nhân \({}_{3}^{7}Li\) đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân \(X\) giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của proton các góc bằng nhau là \({{60}^{0}}\). Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị \(u\) bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của proton và tốc độ của hạt nhân \(X\) là

 • A. 4.       
 • B. 0,25.              
 • C. 2.    
 • D. 0,5.
Câu 31
Mã câu hỏi: 162930

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường \(g\) bằng con lắc đơn, một nhóm học sinh tiến hành đo, xử lý số liệu và vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kì dao động điều hòa \(\left( {{T}^{2}} \right)\) theo chiều dài \(l\) của con lắc như hình bên. Lấy \(\pi =3,14\). Giá trị trung bình của \(g\) đo được trong thí nghiệm này là 

 • A. 9,96 m/s2.
 • B. 9,42 m/s2.
 • C. 9,58 m/s2.
 • D. 9,74 m/s2.
Câu 32
Mã câu hỏi: 162931

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn \(A\) và \(B\) cách nhau 8 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi \(\Delta \) là đường trung trực của đoạn \(AB\). Trên \(\Delta \), điểm \(M\) ở cách \(AB\) 3 cm; điểm \(N\) dao động ngược pha với x và gần nhất sẽ cách một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

 • A. 0,4 cm.             
 • B. 0,8 cm.           
 • C. 0,6 cm.            
 • D. 1,8 cm.
Câu 33
Mã câu hỏi: 162932

Đặt vào hai đầu đoạn mạch \(R\) mắc nối tiếp với \(C\) một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Khi điện áp tức thời hai đầu \(R\) có giá trị \(20\sqrt{7}\text{ V}\) thì cường độ dòng điện tức thời có giá trị \(\sqrt{7}\text{ A}\) và điện áp tức thời hai đầu tụ có giá trị 45 V. Khi điện áp hai đầu \(R\) có giá trị là \(40\sqrt{3}\text{ V}\) thì điện áp tức thời hai đầu tụ có giá trị là 30 V. Điện dung \(C\) của tụ điện có giá trị là

 • A. \(\frac{{{3.10}^{-3}}}{8\pi }\) F.             
 • B. \(\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }\) F.     
 • C. \(\frac{{{3.10}^{-4}}}{\pi }\) F.         
 • D. \(\frac{{{2.10}^{-3}}}{3\pi }\)F.
Câu 34
Mã câu hỏi: 162933

Đặt vào hai đầu đoạn mạch \(RLC\) như hình vẽ một điện áp xoay chiều \(u=200\cos \left( 100t+\frac{\pi }{2} \right)\)V (\(t\) được tính bằng giây), thì thấy rằng điện áp trên đoạn mạch \(MB\) luôn có giá trị bằng 0. Biết \(R=100\)Ω. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 35
Mã câu hỏi: 162934

Một mạch \(LC\) lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 4 V. Biết \(L=0,2\)mH; \(C=5\)nF. Khi cường độ dòng điện trong mạch là \(10\sqrt{2}\) mA thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn là

 • A. 2,8 V.               
 • B. 3,5 V.            
 • C. 1,8 V.       
 • D. 3,2 V.
Câu 36
Mã câu hỏi: 162935

Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm. Số phôtôn do nguồn sáng phát ra trong 1 giây là \(1,{{51.10}^{18}}\) hạt. Cho \(h=6,{{625.10}^{-34}}\)Js. \(c={{3.10}^{8}}\)m/s. Công suất phát xạ của nguồn sáng này là 

 • A. 0,5 W.           
 • B. 5 W.         
 • C. 0,43 W.       
 • D. 0,75 W.
Câu 37
Mã câu hỏi: 162936

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có \(g=10\,\,\text{m/}{{\text{s}}^{\text{2}}}\text{.}\) Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về \({F_{kv}}\) tác dụng lên vật và độ lớn lực đàn hồi \({{F}_{dh}}\) của lò xo theo thời gian \(t.\) Biết \({{t}_{2}}-{{t}_{1}}=\frac{\pi }{20}\,\)s. Tốc độ của vật tại thời điểm \(t={{t}_{3}}\) gần nhất giá trị nào sau đây?

 • A. 87 cm/s. 
 • B. 60 cm/s
 • C. 51 cm/s. 
 • D. 110 cm/s. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 162937

Trên một sợi dây có hai đầu cố định, đang có sóng dừng với biên độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Khoảng cách giữa hai đầu dây là 60 cm, sóng truyền trên dây có bước sóng là 30 cm. Gọi M và N là hai điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ lần lượt là \(2\sqrt{2}\) cm và \(2\sqrt{3}\) cm. Gọi \({{d}_{max}}\) là khoảng cách lớn nhất giữa M và N, \({{d}_{\min }}\) là khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N. Tỉ số \(\frac{{{d}_{max}}}{{{d}_{\min }}}\) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 1,01. 
 • B. 1,02.      
 • C. 1,03.         
 • D. 1,04.
Câu 39
Mã câu hỏi: 162938

Đặt điện áp \(u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t \right)\) vào hai đầu đoạn mạch \(AB\) như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L;\) tụ điện có điện dung \(C;\) \(X\) là đoạn mạch chứa các phần tử có \({{R}_{1}},\,\,{{L}_{1}},\,\,{{C}_{1}}\) mắc nối tiếp. Biết \(4{{\omega }^{2}}LC=1\), các điện áp hiệu dụng: \({{U}_{AN}}=120\)V; \({{U}_{MB}}=90\)V, góc lệch pha giữa \({{u}_{AN}}\) và \({{u}_{MB}}\) là \(\frac{5\pi }{12}\). Hệ số công suất của \(X\) là

 • A. 0,25.
 • B. 0,82.
 • C. 0,87.
 • D. 0,79.
Câu 40
Mã câu hỏi: 162939

Trong thí nghiệm Y − âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai bức xạ đơn sắc \({{\lambda }_{1}}\) và \({{\lambda }_{2}}\) có bước sóng lần lượt là 0,45 μm và 0,65 μm. Trên màn quan sát, hai vân tối trùng nhau gọi là một vạch tối. Trong khoảng giữa vân sáng trung tâm và vạch tối gần vân trung tâm nhất có \({{N}_{1}}\) vân sáng của \({{\lambda }_{1}}\) và \({{N}_{2}}\) vân sáng của \({{\lambda }_{2}}\) (không tính vân sáng trung tâm). Giá trị \({{N}_{1}}+{{N}_{2}}\) bằng 

 • A.
 • B. 8.   
 • C. 10.             
 • D. 3. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ