Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Vật Lý Trường THPT Lương Thúc Kỳ

15/04/2022 - Lượt xem: 30
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 163140

Trong một dao động điều hòa có chu kì \(T\) thì thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có gia tốc đại đến vị trí có gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại có giá trị là

 • A. \(\frac{T}{12}\).   
 • B. \(\frac{T}{8}\).     
 • C. \(\frac{T}{6}\).       
 • D. \(\frac{T}{4}\).
Câu 2
Mã câu hỏi: 163141

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp \(A\) và \(B\) dao động với cùng tần số và cùng pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm trong khoảng \(AB\) là

 • A. số lẻ.
 • B. có thể chẵn hay lẻ tùy thuộc vào tần số của nguồn.
 • C. có thể chẵn hay lẻ tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai nguồn \(AB\).
 • D. số chẵn.
Câu 3
Mã câu hỏi: 163142

Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào ta có thể coi giống như một máy biến áp ?

 • A. Bộ kích điện ắc quy để sử dụng trong gia đình khi mất điện lưới.
 • B. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ.
 • C. Bộ lưu điện sử dụng cho máy vi tính.
 • D. Sạc pin điện thoại.
Câu 4
Mã câu hỏi: 163143

Sóng điện từ được dùng để truyền thông tin dưới nước là

 • A. sóng ngắn.         
 • B. sóng cực ngắn.       
 • C. sóng trung.    
 • D. sóng dài.
Câu 5
Mã câu hỏi: 163144

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ
 • B. Các vật ở nhiệt độ trên \({{2000}^{0}}\)C chỉ phát ra tia hồng ngoại
 • C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím
 • D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt
Câu 6
Mã câu hỏi: 163145

Động năng ban đầu cực đại của các quang êlêctrôn tách khỏi kim loại khi chiếu ánh sáng thích hợp không phụ thuộc vào

 • A. tần số của ánh sáng kích thích.        
 • B. bước sóng của ánh sáng kích thích.
 • C. bản chất kim loại dùng làm catốt.  
 • D. cường độ chùm sáng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 163146

Gọi \({{m}_{p}},{{m}_{n}},{{m}_{X}}\) lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân \({}_{Z}^{A}X\). Năng lượng liên kết của một hạt nhân \({}_{Z}^{A}X\) được xác định bởi công thức

 • A. \(W=\left( Z.{{m}_{p}}+\left( A-Z \right){{m}_{n}}-{{m}_{X}} \right){{c}^{2}}\).  
 • B. \(W=\left( Z.{{m}_{p}}+\left( A-Z \right){{m}_{n}}-{{m}_{X}} \right)\).
 • C. \(W=\left( Z.{{m}_{p}}+\left( A-Z \right){{m}_{n}}+{{m}_{X}} \right){{c}^{2}}\).   
 • D. \(W=\left( Z.{{m}_{p}}-\left( A+Z \right){{m}_{n}}-{{m}_{X}} \right){{c}^{2}}\).
Câu 8
Mã câu hỏi: 163147

Hồ quang điện được ứng dụng trong

 • A. quá trình mạ điện.           
 • B. quá trình hàn điện.
 • C. hệ thống đánh lửa của động cơ.       
 • D. lắp mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.
Câu 9
Mã câu hỏi: 163148

Suất điện động cảm ứng trong một khung dây phẳng có biểu thức \(e={{E}_{0}}\cos \left( \omega t+\varphi  \right)\). Khung dây gồm \(N\) vòng dây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là

 • A. \(\frac{N\omega }{{{E}_{0}}}\). 
 • B. \(N\omega E\).   
 • C. \(\frac{N{{E}_{0}}}{\omega }\).      
 • D. \(\frac{{{E}_{0}}}{N\omega }\).
Câu 10
Mã câu hỏi: 163149

Vật thật qua thấu kính phân kì

 • A. luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
 • B. có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tùy thuộc vào vị trí của vật.
 • C. luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
 • D. luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 11
Mã câu hỏi: 163150

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang có tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc có độ lớn 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là

 • A. 6 cm.             
 • B. \(6\sqrt{2}\)cm.       
 • C. 12 cm.           
 • D. \(12\sqrt{2}\)cm.
Câu 12
Mã câu hỏi: 163151

Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm \(L\) một điện áp \(u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\). Cách nào sau đây có thể làm tăng cảm kháng của cuộn cảm

 • A. giảm tần số \(\omega \) của điện áp.    
 • B. giảm điện áp hiệu dụng \(U\).
 • C. tăng điện áp hiệu dụng \(U\).           
 • D. tăng độ tự cảm \(L\) của cuộn cảm
Câu 13
Mã câu hỏi: 163152

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động tự do. Tại thời điểm \(t=0\), điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất \(\Delta t\) thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của dao động này là

 • A. \(3\Delta t\).      
 • B. \(4\Delta t\).           
 • C. \(6\Delta t\).    
 • D. \(8\Delta t\).
Câu 14
Mã câu hỏi: 163153

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda \). Nếu tại điểm \(M\) trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe \({{S}_{1}}\), \({{S}_{2}}\) đến \(M\) có độ lớn bằng

 • A. \(2\lambda \).           
 • B. \(1,5\lambda \).        
 • C. \(3\lambda \).           
 • D. \(2,5\lambda \).
Câu 15
Mã câu hỏi: 163154

Một đám nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlêctrôn chuyển động trên quỹ đạo dừng \(M\). Khi êlectrôn chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì số vạch quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó là

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 6
 • D. 4
Câu 16
Mã câu hỏi: 163155

Phóng xạ và hạt nhân

 • A. đều có sự hấp thụ nơtrôn chậm.       
 • B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
 • C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.         
 • D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Câu 17
Mã câu hỏi: 163156

Số nucleon có trong hạt nhân \({}_{11}^{23}Na\)là

 • A. 23.         
 • B. 11.        
 • C. 34.            
 • D. 12.
Câu 18
Mã câu hỏi: 163157

Hình vẽ bên mô tả hình ảnh đường sức điện của điện trường gây bởi hai điện tích điểm \(A\) và \(B\). Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A. \(A\) là điện tích dương, \(B\) là điện tích âm.
 • B. Cả \(A\) và \(B\) đều mang điện dương.
 • C. Cả \(A\) và \(B\) đều mang điện âm.
 • D. \(A\) là điện tích âm, \(B\) là điện tích dương.
Câu 19
Mã câu hỏi: 163158

Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động \(\xi \) và điện trở trong \(r\), mạch ngoài có một biến trở \(R\). Thay đổi giá trị của biến trở \(R\), khi đó đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn vào cường độ dòng điện trong mạch có dạng

 • A. một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ.   
 • B. một phần của đường parabol.
 • C. một phần của đường hypebol.    
 • D. một đoạn thẳng không đi qua gốc tọa độ.
Câu 20
Mã câu hỏi: 163159

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín khi

 • A. mạch kín đó di chuyển trong từ trường.       
 • B. hình dạng của mạch thay đổi.
 • C. từ thông qua mạch biến thiên.     
 • D. mạch kín đó quay đều trong từ trường.
Câu 21
Mã câu hỏi: 163160

Một con lắc đơn có chiều dài \(l\) được kích thích dao động bé với biên độ \({{\alpha }_{0}}\) tại nơi có gia tốc trọng trường \(g\). Lực kéo về tác dụng lên con lắc tại vị trí biên được xác định bởi

 • A. \(mgl\).    
 • B. \(mgl{{\alpha }_{0}}\).         
 • C. \(mg{{\alpha }_{0}}\).     
 • D. \(\frac{mg{{\alpha }_{0}}}{2}\).
Câu 22
Mã câu hỏi: 163161

Cho hai dao động điều hòa \({{x}_{1}}\) và \({{x}_{2}}\) cùng tần số và cùng vị trí cân bằng \(O\) trên trục \(Ox\). Đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của \({{x}_{1}}\) vào \({{x}_{2}}\) được cho như hình vẽ. Độ lệch pha giữa hai dao động này là

 • A. \(\frac{\pi }{3}\).    
 • B. \(\frac{\pi }{2}\).
 • C. \(\frac{\pi }{6}\).       
 • D. \(\frac{2\pi }{3}\).
Câu 23
Mã câu hỏi: 163162

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định. Biết \({{f}_{0}}=10\)Hz là tần số nhỏ nhất cho sóng dừng trên dây. Tần số nào sau đây không thể tạo được sóng dừng?

 • A. 20 Hz.       
 • B. 25 Hz.          
 • C. 30 Hz.   
 • D. 40 Hz.
Câu 24
Mã câu hỏi: 163163

Hai điểm \(M\), \(N\) ở môi trường đàn hồi có sóng âm phát ra từ nguồn \(S\) truyền qua. Biết \(S\), \(M\), \(N\)thẳng hàng và \(SN=2SM\). Ban đầu, mức cường độ âm tại \(M\) là \(L\) dB. Nếu công suất của nguồn phát tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm \(N\) bằng

 • A. \(L+14\) d          
 • B. \(L-14\) d             
 • C. \(\frac{L}{2}\) d     
 • D. \(L-20\)d  
Câu 25
Mã câu hỏi: 163164

Một máy biến áp lí tưởng với số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là \({{N}_{1}}=100\)V, \({{N}_{2}}=200\)V. Nếu đặt vào hai đầu sơ cấp một điện áp \(U\) thì điện áp đầu ra của thứ cấp là \({{U}_{2}}=200\)V. Tiếp tục quấn thêm vào thứ cấp \(n=50\) vòng dây nữa mà vẫn giữ nguyên các giá trị còn lại. Khi đó điện áp thứ cấp là

 • A. 200 V.    
 • B. 250 V.         
 • C. 100 V.                
 • D. 150 V.  
Câu 26
Mã câu hỏi: 163165

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch \(AB\) gồm điện trở thuần \(R=100\)Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L=\frac{41}{6\pi }\) H và tụ điện có điện dung \(C=\frac{{{10}^{-4}}}{3\pi }\) F ghép nối tiếp với nhau. Biết tốc độ quay rôto của máy có thể thay đổi được. Nhận thấy rằng, khi tốc độ rôto của máy là \(n\) hoặc \(3n\) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. \(n\) bằng

 • A. 5 vòng/s.        
 • B. 15 vòng/s.                 
 • C. 25 vòng/s.      
 • D. 10 vòng/s.
Câu 27
Mã câu hỏi: 163166

Với \({{e}_{1}}\), \({{e}_{2}}\) và \({{e}_{3}}\) lần lượt là suất điện động của các cuộn dây trong máy phát điện xoay chiều bap ha. Tại thời điểm \({{e}_{1}}={{e}_{2}}=60\)V thì \({{e}_{3}}\) bằng      

 • A. 120 V           
 • B. 60 V           
 • C. –120 V.          
 • D. 120 V.
Câu 28
Mã câu hỏi: 163167

Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn dây và dòng điện là \({{60}^{0}}\). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây bằng điện áp hiệu dung ở hai đầu đoạn mạch và bằng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

 • A. 110 V.                      
 • B. 220 V.             
 • C. 100 V.          
 • D. 200 V.
Câu 29
Mã câu hỏi: 163168

Một chùm sáng hẹp gồm các tia ba tia đơn sắc đỏ, cam và vàng được chiếu xiên góc từ nước ra không khí. Tại mặt phân cách giữa hai môi trường tia cam truyền là là mặt nước. Tia sáng đơn sắc truyền ra ngoài không khí là

 • A. đỏ.         
 • B. vàng.              
 • C. không tia nào.       
 • D. cả hai tia.
Câu 30
Mã câu hỏi: 163169

Chiếu xiên góc một tia sáng đơn sắc từ không khí vào nước dưới góc tới \(i={{40}^{0}}\). Biết chiết suất của nước với ánh sáng đơn sắc là \(n=\frac{4}{3}\). Góc khúc xạ của tia sáng khi vào môi trường nước là

 • A. \({{29}^{0}}\).        
 • B. \({{32}^{0}}\).          
 • C. \({{40}^{0}}\).     
 • D. \({{14}^{0}}\).
Câu 31
Mã câu hỏi: 163170

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, hai photon có năng lượng lần lượt là \({{\varepsilon }_{1}}\) và \({{\varepsilon }_{2}}\) (\({{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{1}}\))  có tần số hơn kém nhau một lượng

 • A. \(\Delta f=\frac{{{\varepsilon }_{2}}-{{\varepsilon }_{1}}}{h}\).    
 • B. \(\Delta f=\frac{{{\varepsilon }_{2}}-{{\varepsilon }_{1}}}{hc}\).    
 • C. \(\Delta f=\frac{{{\varepsilon }_{2}}-{{\varepsilon }_{1}}}{2h}\).        
 • D. \(\Delta f=\frac{{{\varepsilon }_{1}}-{{\varepsilon }_{2}}}{2hc}\).
Câu 32
Mã câu hỏi: 163171

Theo mẫu Bo của nguyên tử Hidro, năng lượng của nguyên tử ở trạng thái \(n\) được xác định bằng biểu thức \({{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}\)eV. Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử này từ trạng thái cơ bản là

 • A. 0 eV.             
 • B. 13,6 eV.            
 • C. 2,2 eV.           
 • D. 103 eV.
Câu 33
Mã câu hỏi: 163172

Người ta dùng một proton bắn phá hạt nhân \(X\) đang đứng yên tạo thành hai hạt \(\alpha \). Biết rằng các hạt \(\alpha \) bay ra với cùng tốc độ và các vectơ vận tốc của chúng hợp với nhau một góc \(\beta \). Cho rằng khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị \(u\) được lấy bằng số khối của chúng, phản ứng là tỏa năng lượng. Góc \(\beta \) có thể nhận giá trị bằng

 • A. \({{120}^{0}}\).   
 • B. \({{90}^{0}}\).       
 • C. \({{30}^{0}}\).  
 • D. \({{140}^{0}}\).
Câu 34
Mã câu hỏi: 163173

Tiến hành thí nghiệm Y– âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng \({{\lambda }_{1}}\) và \({{\lambda }_{2}}\) trên màn, trong khoảng giữa hai vị trí có vân sáng trùng nhau liên tiếp có tất cả \(N\) vị trí mà ở mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng. Biết \({{\lambda }_{1}}\) và \({{\lambda }_{2}}\)có giá trị nằm trong khoảng từ 400 nm đến 600 nm. \(N\) không thể nhận giá trị nào sau đây?

 • A. 9.           
 • B. 8.          
 • C. 11.        
 • D. 7.
Câu 35
Mã câu hỏi: 163174

Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng vị trí cân bằng \(O\) trên trục \(Ox\) với biên độ lần lượt là \({{A}_{1}}=4\) cm và .\({{A}_{2}}=8\).cm. Biết độ lệch pha giữa hai dao động này là \(\Delta \varphi ={{60}^{0}}\), khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là

 • A. 4 cm.         
 • B. 8 cm.                    
 • C. 12 cm.              
 • D. \(4\sqrt{3}\) cm.
Câu 36
Mã câu hỏi: 163175

Con lắc gồm vật nặng khối lượng \(m=100\)g, mang điện \(q={{10}^{-6}}\)C; lò xo có độ cứng \(k=100\)N/m được đặt trên một bề mặt nằm ngang có hệ số ma sát trượt \(\mu =0,1\). Ban đầu, kéo vật đến vị trí lò xo giãn một đoạn \(\Delta l=5\)cm, đồng thời thả nhẹ và làm xuất hiện trong không gian một điện trường với vecto cường độ điện trường xiên góc \(\alpha ={{60}^{0}}\) như hình vẽ, \(E={{10}^{6}}\)V/m. Lấy \(g={{\pi }^{2}}=10\)m/s2. Tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên gần nhất giá trị nào sau đây?

 • A. 120 cm/s.  
 • B. 130 cm/s.
 • C. 170 cm/s.      
 • D. 50 cm/s.
Câu 37
Mã câu hỏi: 163176

Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn \(A\), \(B\) dao động với theo trình \(u=a\cos \left( 2\pi t \right)\), cách nhau một khoảng \(8\lambda \) cm (với \(\lambda \) là bước sóng của sóng). Trên mặt nước, tia \(By\) vuông góc với \(AB\) tại \(B\). \(M\) và \(N\) là hai điểm nằm trên \(By\), \(M\) dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn, gần \(B\) nhất; \(N\)cũng là một đểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn nhưng xa \(B\) nhất. \(MN\) bằng

 • A. \(16\lambda \).   
 • B. \(20\lambda \).      
 • C. \(30,5\lambda \).  
 • D. \(14\lambda \).
Câu 38
Mã câu hỏi: 163177

Một sợi dây căng ngang với đầu \(B\) cố định, đầu \(A\) nối với nguồn sóng thì trên dây có sóng dừng. Biên độ của bụng sóng là 6 cm và khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là \(\Delta t=0,01\)s. Biết hình ảnh của sợi dây tại thời điểm \(t\) có dạng như hình vẽ. Vận tốc tương đối cực đại giữa hai điểm \(M\), \(N\) là

 • A. 380 cm/s.
 • B. 100 cm/s.
 • C. 200 cm/s.
 • D. 120 cm/s.
Câu 39
Mã câu hỏi: 163178

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 80%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 50% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó gần nhất giá trị nào sao đây?

 • A. 80%.              
 • B. 70%.          
 • C. 90%.         
 • D. 85%.
Câu 40
Mã câu hỏi: 163179

Poloni \({}_{84}^{210}Po\) là một chất phóng xạ phát ra một hạt \(\alpha \) và biến thành hạt nhân chì \({}_{82}^{206}Pb\). Cho rằng toàn bộ hạt nhân chì \({}_{82}^{206}Pb\) sinh ra đều có trong mẫu chất. Tại thời điểm \({{t}_{1}}\) tỉ số giữa hạt \({}_{84}^{210}Po\) và số hạt \({}_{82}^{206}Pb\)có trong mẫu là \(\frac{1}{7}\). Tại thời điểm \({{t}_{2}}={{t}_{1}}+\Delta t\) thì tỉ số đó là \(\frac{1}{31}\). Tại thời điểm \({{t}_{3}}={{t}_{1}}-\Delta t\) thì tỉ số giữa khối lượng của hạt \({}_{84}^{210}Po\) và \({}_{82}^{206}Pb\)có trong mẫu là

 • A. \(\frac{420}{103}\).       
 • B. \(\frac{105}{206}\).    
 • C. \(\frac{210}{103}\).    
 • D. \(\frac{105}{103}\).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ