Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Vật Lý - Trường THPT Đào Duy Từ

15/04/2022 - Lượt xem: 16
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 163740

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

 • A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
 • B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
 • C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
 • D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 2
Mã câu hỏi: 163741

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

 • A. độ lớn cảm ứng từ.  
 • B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.
 • C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện.    
 • D. điện trở dây dẫn.
Câu 3
Mã câu hỏi: 163742

Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là  f1 và f2. Độ dài quang học của kính là d. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là D. Số bộ giác G của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính bằng biểu thức nào sau đây?

 • A. \(G=\frac{\delta {{f}_{2}}}{D{{f}_{1}}}\)
 • B. \(G=\frac{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}{\delta D}\)       
 • C. \({{k}_{2}}=3.5=15\)         
 • D. \(G=\frac{\delta D}{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 163743

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(ωt+\(\varphi \)) thì có vận tốc tức thời:

 • A. v = -Aωsin(ωt+\(\varphi \))
 • B. v = Aωcos(ωt+\(\varphi \))
 • C. v = Aω2sin (ωt+\(\varphi \))    
 • D. v = -Aωcos(ωt+\(\varphi \))
Câu 5
Mã câu hỏi: 163744

Cường độ dòng điện không đổi được tính bởi công thức:

 • A. \(I = qt\)
 • B. \(I = {q^2}t\)
 • C. \(I = \frac{q}{t}\)
 • D. \(I = \frac{{{q^2}}}{t}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 163745

Biểu thức tính cơ năng của một vật dao động điều hoà:

 • A. E = mω2      
 • B. E = m2ω.         
 • C. \(E=m{{\omega }^{2}}\frac{{{A}^{2}}}{2}\)   
 • D. \(E=m\omega \frac{{{A}^{2}}}{2}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 163746

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của

 • A. hai sóng  xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ.
 • B. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi.
 • C. hai dao động cùng chiều, cùng pha.    
 • D. hai sóng chuyển động ngược chiều nhau.
Câu 8
Mã câu hỏi: 163747

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng

 • A. \(\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}}.\)   
 • B. A1 + A2 .       
 • C. 2A1.       
 • D. 2A2.
Câu 9
Mã câu hỏi: 163748

Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường và phương truyền sóng hợp với nhau 1 góc

 • A. \({{0}^{0}}\)     
 • B. \({{90}^{0}}\)    
 • C. \({{180}^{0}}\)      
 • D. \({{45}^{0}}\).
Câu 10
Mã câu hỏi: 163749

Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?

 • A. Lực kéo về; vận tốc; năng lượng toàn phần.     
 • B. Biên độ; tần số; năng lượng toàn phần.  
 • C. Động năng; tần số; lực kéo về.
 • D. Biên độ; tần số; gia tốc.
Câu 11
Mã câu hỏi: 163750

Điều kiện để có thể hình thành sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định có chiều dài l là:

 • A. l = kλ.    
 • B. l = \(\frac{k\lambda }{2}\).         
 • C. l = (2k + 1)λ.  
 • D. l = \(\frac{(2k+1)\lambda }{2}.\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 163751

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là

 • A. \(\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}\)= \(\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}.\)  
 • B. \(\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}\)= \(\frac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}.\)
 • C. \(\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}\)= \(\frac{{{N}_{1}}+{{N}_{2}}}{{{N}_{2}}}.\)   
 • D. \(\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}\)= \(\frac{{{N}_{1}}+{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 163752

Âm do một chiếc đàn bầu phát ra

 • A. nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn.
 • B. có độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước hộp cộng hưởng
 • C. nghe càng trầm khi biên độ âm càng nhỏ và tần số âm càng lớn.
 • D. có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm.
Câu 14
Mã câu hỏi: 163753

Một cái loa có công suất 1 W khi mở hết công suất, lấy π = 3,14. Cường độ âm tại điểm cách nó 400 cm có giá trị là

 • A. 5. 10–5 W/m2.       
 • B. 5 W/m2.           
 • C. 5. 10–4 W/m2.     
 • D. 5 mW/m2.
Câu 15
Mã câu hỏi: 163754

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là

 • A. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải.     
 • B. chọn dây có điện trở suất nhỏ.
 • C. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải.     
 • D. tăng tiết diện dây dẫn.
Câu 16
Mã câu hỏi: 163755

Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ vào

 • A. pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức.     
 • B. hệ số ma sát giữa vật và môi trường.
 • C. biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
 • D. độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức với tần số dao động riêng của hệ.
Câu 17
Mã câu hỏi: 163756

Công suất tỏa nhiệt của một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

 • A. Điện trở thuần của mạch   
 • B. Cảm kháng của mạch
 • C. Dung khang của mạch  
 • D. Tổng trở của mạch
Câu 18
Mã câu hỏi: 163757

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có

 • A. cùng khối lượng, khác số nơtron.    
 • B. cùng số nơtron, khác số prôtôn.
 • C. cùng số prôtôn, khác số nơtron.   
 • D. cùng số nuclôn, khác số prôtôn.
Câu 19
Mã câu hỏi: 163758

Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.
 • B. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
 • C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.
 • D. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.
Câu 20
Mã câu hỏi: 163759

Trong máy quang phổ lăng kính, chùm sáng sau khi đi qua ống chuẩn trực của máy là chùm sáng

 • A. phân kì.   
 • B. song song.  
 • C. song song hoặc hội tụ. 
 • D. hội tụ.
Câu 21
Mã câu hỏi: 163760

Tia tử ngoại có bước sóng:

 • A. không thể đo được.           
 • B. nhỏ hơn bước sóng của tia X.
 • C. nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.     
 • D. lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 163761

Tất cả các phôtôn truyền trong chân không có cùng

 • A. tần số.     
 • B. bước sóng.       
 • C. tốc độ.      
 • D. năng lượng.
Câu 23
Mã câu hỏi: 163762

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

 • A. tính cho một nuclôn.  
 • B. tính riêng cho hạt nhân ấy.
 • C. của một cặp prôtôn-prôtôn.   
 • D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron).
Câu 24
Mã câu hỏi: 163763

Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng ULo = \(\frac{1}{2}\)UCo. So với dòng điện, hiệu điện thế tại hai đầu đoạn mạch sẽ:

 • A. Cùng pha.   
 • B. Sớm pha.       
 • C. Trễ pha.    
 • D. Vuông pha.
Câu 25
Mã câu hỏi: 163764

Đặt điện áp u=U0cos(100πt−π/12) V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là i=I0cos(100πt+π/12) A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

 • A. 0,50        
 • B. 0,87         
 • C. 1,00        
 • D. 0,71
Câu 26
Mã câu hỏi: 163765

Nguyên tắc của việc thu sóng điện từ dựa vào:

 • A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC
 • B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở
 • C. hiện tượng giao thoa sóng điện từ
 • D. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường
Câu 27
Mã câu hỏi: 163766

Trong mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện, bộ cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi từ 1mH đến 25mH. Để mạch chỉ bắt được các sóng điện từ có bước sóng từ 120m đến 1200m thì bộ tụ điện phải có điện dung biến đổi từ

 • A. 16pF đến 160nF.    
 • B. 4pF đến 16pF.     
 • C. 4pF đến 400pF.        
 • D. 400pF đến 160nF.
Câu 28
Mã câu hỏi: 163767

Một mạch LC dao động điều hòa với phương trình \(q={{10}^{-6}}\cos \left( {{2.10}^{7}}t+\frac{\pi }{2} \right)\text{ C}\text{.}\) Biết L = 1mH. Hãy xác định độ lớn điện dung của tụ điện. Cho \({{\pi }^{2}}=10.\)

 • A. 2,5 pF    
 • B. 2,5 nH  
 • C. \(1\text{ }\mu \text{F}\)          
 • D. 1 pF
Câu 29
Mã câu hỏi: 163768

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ (cm) là:

 • A. x=5cos(2πt−π/2)   
 • B. x=5cos(2πt+π/2)   
 • C. x=5cos(πt+π/2)     
 • D. x=5cosπt 
Câu 30
Mã câu hỏi: 163769

Đặt điện áp xoay chiều u=200\(\sqrt 2 \)cos100πt V vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C = \(\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\)F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

 • A. 2   
 • B. 1,5   
 • C. 0,75   
 • D. 2\(\sqrt 2 \) 
Câu 31
Mã câu hỏi: 163770

Dải quang phổ liên tục thu được trong thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng có được là do

 • A. lăng kính đã tách các màu sẵn có trong ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc.
 • B. hiện tượng giao thoa của các thành phần đơn sắc khi ra khỏi lăng kính.
 • C. thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng.
 • D. ánh sáng bị nhiễu xạ khi truyền qua lăng kính.
Câu 32
Mã câu hỏi: 163771

Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ \(0,38\mu m\)đến \(0,76\mu m\). Với hai khe có khoảng cách là 2mm và \(D=2m\). Hãy xác định bề rộng quang phổ bậc 3?

 • A. 1,14mm         
 • B. 2,28mm       
 • C. 0,38mm     
 • D. Đáp án khác
Câu 33
Mã câu hỏi: 163772

Truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là

 • A. 55Ω      
 • B. 49Ω       
 • C. 38Ω          
 • D. 52Ω
Câu 34
Mã câu hỏi: 163773

Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: \({{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}\); n=1,2,3,... Hỏi khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một phôtôn có bước sóng là bao nhiêu?

 • A. \(0,2228\text{ }\mu \text{m}\)  
 • B. \(0,2818\text{ }\mu \text{m}\)    
 • C. \(0,1281\text{ }\mu \text{m}\)  
 • D. \(0,1218\text{ }\mu \text{m}\)
Câu 35
Mã câu hỏi: 163774

Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát 3,45 eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ điện từ có λ1 = 0,25μm, λ2 = 0,4μm, λ3 = 0,56μm; λ4 = 0,2μm thì bức xạ nào xảy ra hiện tượng quang điện

 • A. λ3, λ2        
 • B. λ1, λ4        
 • C. λ1, λ2, λ4       
 • D. cả 4 bức xạ trên.
Câu 36
Mã câu hỏi: 163775

\(^{210}Po\) có chu kì bán rã 138 ngày, ban đầu có 20g. Hỏi sau 100 ngày còn lại bao nhiêu hạt?

 • A. 10g           
 • B. 12,1g         
 • C. 11,2g   
 • D. 5g
Câu 37
Mã câu hỏi: 163776

Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương trình u = acos(ωt) trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng l = 3 cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là

 • A. 12cm         
 • B. 10cm             
 • C. 13.5cm      
 • D. 15cm      
Câu 38
Mã câu hỏi: 163777

Trong thí nghiệm giao với khe Y-âng. Nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: màu tím \({{\lambda }_{1}}=0,42\mu m\); màu lục \({{\lambda }_{2}}=0,56\mu m\); màu đỏ \({{\lambda }_{3}}=0,70\mu m\). Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là:

 • A. 15 vân lục, 20 vân tím  
 • B. 14 vân lục, 19 vân tím
 • C. 14 vân lục, 20 vân tím  
 • D. 13 vân lục, 18 vân tím
Câu 39
Mã câu hỏi: 163778

Một máy biến áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có X vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt; vì vậy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2,5. Để xác định X người ta quấn thêm vào cuộn thứ cấp 135 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 1,6, số vòng dây bị nối tắt là:

 • A. x = 40 vòng      
 • B. x = 60 vòng     
 • C. x = 80 vòng           
 • D. x = 50 vòng
Câu 40
Mã câu hỏi: 163779

Một chất điểm M có khối ượng m = 20g dao động điều hòa, một phần đồ thị của lực kéo về theo thời gian có dạng như hình vẽ, lấy \({{\pi }^{2}}\approx 10\). Dựa vào đồ thị suy ra phương trình dao động của chất điểm là

 • A. \(x=5\cos \left( 2\pi t-\frac{3\pi }{4} \right)cm\).        
 • B. \(x=10\cos \left( 4\pi t-\frac{\pi }{4} \right)cm\).
 • C. \(x=5\cos \left( 2\pi t+\frac{3\pi }{4} \right)cm\).     
 • D. \(x=10\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{4} \right)cm\).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ