Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Vật Lý Trường THPT Chuyên Bạc Liêu

08/07/2022 - Lượt xem: 4
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 250614

Một vật nhỏ khối lượng 400 g dao động điều hòa có đồ thị động năng và thế năng phụ thuộc theo thời gian như hình vẽ. Lấy p2 = 10. Biên độ dao động của vật là

 • A. 5 cm.       
 • B. 10 cm.     
 • C. 4 cm.      
 • D. 8 cm
Câu 2
Mã câu hỏi: 250615

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha và cách nhau AB = 20 cm. Khoảng cách giữa điểm cực đại và cực tiểu liên tiếp trên đoạn nối hai nguồn là 1,5 cm. Gọi I là trung điểm của AB, vẽ đường tròn đường kính AI. Số điểm cực đại nằm trên đường tròn đó là

 • A. 7.   
 • B. 14.           
 • C. 6
 • D. 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 250616

Công thoát electron của một kim loại là A. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Giới hạn quang điện của kim loại này là

 • A. \(\frac{{hc}}{A}\)
 • B. \(\frac{{hc}}{{{A^2}}}\)
 • C. \(\frac{A}{{hc}}\)
 • D. \(\frac{{{A^2}}}{{hc}}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 250617

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

 • A. mức cường độ âm.            
 • B. tần số âm.     
 • C. biên độ sóng âm.    
 • D. cường độ âm.
Câu 5
Mã câu hỏi: 250618

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cosωt (cm). Quãng đường vật đi được trong 2 chu kỳ dao động là

 • A. 8cm        
 • B. 16cm        
 • C. 32cm        
 • D. 4cm        
Câu 6
Mã câu hỏi: 250619

Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần không đổi, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch    

 • A. giảm 4 lần
 • B. tăng 2 lần
 • C. tăng 4 lần            
 • D. giảm 2 lần
Câu 7
Mã câu hỏi: 250620

Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động với tần số f = 15Hz, ngược pha. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30m/s. Điểm nào sau đây dao động sẽ có biên độ cực đại? (d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm đang xét đến S1, S2)?

 • A. điểm M với d1 = 25m và d2 = 20m
 • B. điểm B với d1 = 27m và d2 = 21m
 • C. điểm O với d1 = 25m và d2 = 21m
 • D. điểm P với d1 = 26m và d2 = 26,5m
Câu 8
Mã câu hỏi: 250621

Một học sinh khảo sát dao động điều hòa của một chất điểm dọc theo trục Ox (gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng), kết quả thu được đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ x, vận tốc v, gia tốc a theo thời gian như hình vẽ. Đồ thị x(t), v(t) và a(t) theo thứ tự đó là các đường

 • A. (3) ; (2) ; (1)
 • B. (2); (3); (1)          
 • C. (1); (2); (3)
 • D. (2); (1); (3)
Câu 9
Mã câu hỏi: 250622

Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điệnt ừ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

 • A. sóng trung
 • B. sóng ngắn
 • C. sóng dài
 • D. sóng cực ngắn
Câu 10
Mã câu hỏi: 250623

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt thì dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt + π/6). Đoạn mạch điện này có

 • A. ZL < ZC
 • B. ZL = ZC
 • C. ZL = R
 • D. ZL > ZC
Câu 11
Mã câu hỏi: 250624

Con người phân biệt sóng siêu âm, hạ âm, âm thanh dựa vào

 • A. bản chất vật lí của chúng khác nhau
 • B. tốc độ truyền của chúng khác nhau
 • C. khả năng cảm thụ âm của tai người
 • D. biên độ dao động của chúng
Câu 12
Mã câu hỏi: 250625

Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng là để

 • A. Xác định tần số sóng
 • B. Xác định chu kỳ sóng
 • C. Xác định năng lượng sóng
 • D. Xác định tốc độ truyền sóng
Câu 13
Mã câu hỏi: 250626

Mạch dao động lí tưởng là một mạch kín chứa

 • A. một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần
 • B. một tụ điện và một cuộn cảm thuần
 • C. một tụ điện và một điện trở thuần
 • D. một nguồn điện và một tụ điện
Câu 14
Mã câu hỏi: 250627

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, cường độ hiệu dụng qua mạch bằng I, độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện là φ. Công suất trung bình mà mạch tiêu thụ không được tính bằng công thức nào dưới đây?

 • A. \(P=\frac{{{U}^{2}}}{R}\text{co}{{\text{s}}^{2}}\varphi \)
 • B. P = I2R   
 • C. P = UIcosφ
 • D. P = U2/R
Câu 15
Mã câu hỏi: 250628

Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của

 • A. Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của
 • B. hắc ín (nhựa đường)
 • C. sắt
 • D. thủy tinh
Câu 16
Mã câu hỏi: 250629

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rô to

 • A. luôn bằng tốc độ quay của từ trường
 • B. Nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
 • C. lớn hơn tốc độ quay của từ trường
 • D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải
Câu 17
Mã câu hỏi: 250630

Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyển điện, không có bộ phận

 • A. tách sóng
 • B. khuếch đại
 • C. phát dao động cao tần
 • D. biến điệu
Câu 18
Mã câu hỏi: 250631

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

 • A. \(\frac{u}{{{U}_{0}}}+\frac{i}{{{I}_{0}}}=\sqrt{2}\)
 • B. \(\frac{U}{{{U}_{0}}}-\frac{I}{{{I}_{0}}}=0\)
 • C. \(\frac{{{u}^{2}}}{U_{0}^{2}}+\frac{{{i}^{2}}}{I_{0}^{2}}=1\)
 • D. \(\frac{u}{U}-\frac{i}{I}=0\)
Câu 19
Mã câu hỏi: 250632

Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến hoạt động dựa trên hiện tượng

 • A. giao thoa sóng điện từ
 • B. phản xạ sóng điện từ
 • C. khúc xạ sóng điện từ      
 • D. khúc xạ sóng điện từ      
Câu 20
Mã câu hỏi: 250633

Khi truyền âm từ không khí vào nước, kết luận nào không đúng?

 • A. tốc độ âm tăng
 • B. tần số âm không đổi
 • C. tốc độ âm giảm
 • D. bước sóng thay đổi.
Câu 21
Mã câu hỏi: 250634

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha?

 • A. khi cường độ dòng điện trong một pha bằng 0 thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác 0
 • B. Chỉ có dòng điện xoay chiều 3 pha mới tạo ra từ trường quay
 • C. dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều 1 pha, lệch pha nhau góc π/3
 • D. khi cường độ dòng điện 1 pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu.
Câu 22
Mã câu hỏi: 250635

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m và vật nhỏ khối lượng m = 1kg được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Tại M lò xo nén 10cm, tại O lò xo không biến dạng. Vật được tích điện q = 2.10-5C đặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với chiều dương từ M đến O, độ lớn 5.104V/m. Ban đầu giữ vật M rồi buông nhẹ để con lắc dao động. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương là

 • A. 100cm/s
 • B. 40\(\sqrt{5}\) cm/s          
 • C. 20 \(\sqrt{5}\) cm/s
 • D. 80cm/s
Câu 23
Mã câu hỏi: 250636

Mạch điện một chiều gồm nguồn điện E = 12V, r = 0,1Ω. Mạch ngoài gồm R1 = 1,1Ω và biến trở R2 mắc nối tiếp. Điều chỉnh R2 để công suất tiêu thụ trên R2 đạt cực đại, khi đó điện trở R2 bằng

 • A. 4Ω          
 • B. 1,2Ω
 • C. 0,1Ω
 • D. 1,1Ω
Câu 24
Mã câu hỏi: 250637

Một con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ không dãn và một vật nhỏ khối lượng 100g, mang điện tích q. Ban đầu, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T0 tại một nơi rất gần mặt đất trong điện trường đều với vec tơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống và độ lớn 6000V/m. Bây giờ, đưa con lắc lên độ cao 1km so với mặt đất và ra khỏi điện trường thì thấy chu kỳ của con lắc vẫn là T0. Lấy bán kính Trái Đất là 6400km, gia tốc trọng trường tại mặt đất là 9,8m/s2 và coi nhiệt độ không đổi khi lên cao. Giá trị của q bằng

 • A. - 51µC
 • B. - 61µC
 • C. 61nC
 • D. 51nC
Câu 25
Mã câu hỏi: 250638

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của máy M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 13,75V. Khi nối hai đầu cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 55V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

 • A. 6
 • B. 15
 • C. 8
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 250639

Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 50N/m, dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật cách VTCB 4cm, nó có động năng

 • A. 0,009J
 • B. 0,0016J   
 • C. 0,041J
 • D. 0,0225J
Câu 27
Mã câu hỏi: 250640

Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình x1 = 4cos10t (cm) và x2 = 6cos10t (cm). Lực tác dụng cực đại gây ra dao động tổng hợp của vật là

 • A. 2N
 • B. 0,02N
 • C. 0,2N
 • D. 20N
Câu 28
Mã câu hỏi: 250641

Một khung dây dẫn có diện tích S và có N vòng dây. Cho khung quay đều với vận tốc góc ω trong một từ trường đều có cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\)  vuông góc với trục quay của khung. Tại thời điểm ban đầu, mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng ứng từ một góc π/3. Khi đó, suất điện động tức thời trong khung tại thời điểm t là

 • A. e = NBSωcos(ωt + π/6)
 • B. e = NBSωcos(ωt - π/3)
 • C. e = NBSωsinωt
 • D. e = - NBSωcosωt
Câu 29
Mã câu hỏi: 250642

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10cm, cùng dao động với tần số 80Hz và pha ban đầu bằng 0. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O của AB một đoạn

 • A. 1,14cm
 • B. 3,38cm
 • C. 4,58cm   
 • D. 2,29cm
Câu 30
Mã câu hỏi: 250643

M, N và P là 3 vị trí cân bằng liên tiếp trên một sợi dây đang có sóng dừng mà các phần tử tại đó dao động với cùng biên độ bằng \(\sqrt{3}\) cm. Biết vận tốc tức thời của hai phần tử N và P thỏa màn vN.vP > 0, MN = 40cm, NP = 20cm, tần số góc của sóng là 20rad/s. Tốc độ dao động của phần tử tại trung điểm của NP khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng bằng

 • A. 40\(\sqrt{3}\) m/s
 • B. 40m/s
 • C. 40cm/s    
 • D. 40\(\sqrt{3}\)cm/s
Câu 31
Mã câu hỏi: 250644

Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn \(A\) và \(B\) cách nhau \(20\,\,cm\) dao động cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số \(50\,\,Hz\). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là \(1,5\,\,m/s\). Xét trên đường thẳng \(xy\) vuông góc với \(AB\) cách trung trực của \(AB\) là \(7\,\,cm\), điểm dao động cực đại trên \(xy\) gần \(A\) nhất, cách \(A\) là

 • A. \(8,75\,\,cm\)
 • B. \(14,46\,\,cm\)
 • C. \(10,64\,\,cm\)
 • D. \(5,67\,\,cm\)
Câu 32
Mã câu hỏi: 250645

Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quanh trục Δ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay Δ. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng \(\frac{11\sqrt{2}}{6\pi }\text{Wb}\) . Tại thời điểm t, từ thông qua diện tích khung dây và suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn lần lượt là \(\phi =\frac{11\sqrt{6}}{12\pi }\text{W}b;e=110\sqrt{2}V\) . Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là

 • A. 60Hz
 • B. 100Hz
 • C. 50Hz
 • D. 120Hz
Câu 33
Mã câu hỏi: 250646

Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn cảm thuần, R là biến trở. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng U không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 người ta thấy công suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong hai trường hợp bằng nhau. Công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi bằng

 • A. \(\frac{{{U}^{2}}({{R}_{1}}+{{R}_{2}})}{4{{R}_{1}}{{R}_{2}}}\) 
 • B. \(\frac{{{U}^{2}}}{2\sqrt{{{R}_{1}}{{R}_{2}}}}\)
 • C. \(\frac{2{{U}^{2}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}}\)
 • D. \(\frac{{{U}^{2}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}}\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 250647

Cho 3 vật dao động điều hòa cùng biên độ A = 10cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ, vận tốc các vật liên hệ với nhau theo biểu thức \(\frac{{{x}_{1}}}{{{v}_{1}}}+\frac{{{x}_{2}}}{{{v}_{2}}}=\frac{{{x}_{3}}}{{{v}_{3}}}+2019(s)\) . Tại thời điểm t, các vật cách VTCB của chúng lần lượt là 6cm, 8cm và X3. X3 gần giá trị nào nhất sau đây?

 • A. 9cm
 • B. 8,5cm
 • C. 7,8cm
 • D. 8,7cm
Câu 35
Mã câu hỏi: 250648

Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số q1/q2 là

 • A. 2
 • B. 1,5
 • C. 0,5
 • D. 2,5
Câu 36
Mã câu hỏi: 250649

Đặt điện áp u = U\(\sqrt{2}\) cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm L, biến trở R và tụ điện C. Khi R = R1 thì dòng điện trễ pha một góc α (α >0) so với điện áp hai đầu đoạn mạch và công suất tiêu thụ là P1. Khi R = R2 thì dòng điện trễ pha 2α so với điện áp hai đầu đoạn mạch và công suất tiêu thụ của mạch là P1. Khi R = R0 thì dòng điện trễ pha φ0 so với điện áp hai đầu đoạn mạch và công suất mạch tiêu thụ là cực đại. Nếu P1 = P2 thì

 • A. α = π/3 và φ0 = π/4         
 • B. α = π/6 và φ0 = π/4     
 • C. α = π/6 và φ0 = π/4     
 • D. α = π/3 và φ0 = π/3
Câu 37
Mã câu hỏi: 250650

Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của con lắc được tính theo công thức

 • A. \(\sqrt {\frac{l}{g}} \)
 • B. \(\sqrt {\frac{g}{l}} \)
 • C. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)
 • D. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{l}{g}} \)
Câu 38
Mã câu hỏi: 250651

Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức \(e = 220\sqrt 2 \cos (100\pi t + 0,25\pi )(V)\). Giá trị cực đại của suất điện động này là

 • A. 220V
 • B. \(220\sqrt 2 \) V
 • C. 110V
 • D. \(110\sqrt 2 \) V
Câu 39
Mã câu hỏi: 250652

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Tên của quỹ đạo dừng là

 • A. N.       
 • B. L
 • C. M
 • D. O
Câu 40
Mã câu hỏi: 250653

Điểm M nằm trong vùng giao thoa của hai sóng kết hợp cùng pha, có bước sóng λ. Gọi  và  lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn sóng S1  và Sđến M. Lấy\(k = 0;\, \pm 1;\, \pm 2;\;...\). Điều kiện để M dao động với biên độ cực đại là

 • A. \({d_2} - {d_1} = \left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{4}\)
 • B. \({d_2} - {d_1} = \left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{2}\)
 • C. \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)
 • D. \({d_2} - {d_1} = k\frac{\lambda }{2}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ