Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Vật Lý - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

08/07/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 251214

Khi từ thông qua một mạch kín biến thiên thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có độ lớn được xác định theo công thức

 • A. \({e_c} = - \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\)
 • B. \({e_c} = - \left| {\frac{{\Delta t}}{{\Delta \Phi }}} \right|\)
 • C. \({e_c} = \left| {\Delta \Phi .\Delta t} \right|\)
 • D. \({e_c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 251215

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

 • A. cùng tần số, cùng phương.
 • B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
 • C. cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
 • D. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 3
Mã câu hỏi: 251216

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng \(\lambda \). Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi Δd của hai sóng từ nguồn truyền tới đó thỏa mãn điều kiện

 • A. \(\Delta d = k\lambda ;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} k = 0, \pm 1, \pm 2,...\)
 • B. \(\Delta d = k\frac{\lambda }{2};{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} k = 0, \pm 1, \pm 2,...\)
 • C. \(\Delta d = \left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{2};{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} k = 0, \pm 1, \pm 2,...\)
 • D. \(\Delta d = \left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{4};{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} k = 0, \pm 1, \pm 2,...\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 251217

Trên hình vẽ, xy là trục chính và O là quang tâm của một thấu kính, S là một nguồn sáng điểm và S là ảnh của S qua thấu kính. Xác định tính chất của ảnh và loại thấu kính?

 • A. Ảnh thật – thấu kính phân kì 
 • B. Ảnh thật – thấu kính hội tụ
 • C. Ảnh ảo – thấu kính phân kì     
 • D. Ảnh ảo – thấu kính hội tụ
Câu 5
Mã câu hỏi: 251218

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Chu kì dao động của con lắc là:

 • A. \(2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)
 • B. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{l}{g}} \)
 • C. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)
 • D. \(2\pi \sqrt {\frac{g}{l}} \)
Câu 6
Mã câu hỏi: 251219

Đối với vật dao động điều hoà, tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian? 

 • A. Tần số, biên độ, động năng. 
 • B. Chu kì, biên độ, cơ năng.
 • C. Tần số, động năng, vận tốc. 
 • D. Chu kì, tần số, thế năng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 251220

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 10\cos \left( {15\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\). Mốc thời gian được chọn lúc vật có li độ

 • A. \(5\sqrt 3 cm\) và đang chuyển động theo chiều dương.
 • B. 5cm và đang chuyển động theo chiều âm.
 • C. 5cm và đang chuyển động theo chiều dương.
 • D. \(5\sqrt 3 cm\) và đang chuyển động theo chiều dương.
Câu 8
Mã câu hỏi: 251221

Một sóng cơ lan truyền với tốc độ v = 20m/s, có bước sóng \(\lambda  = 0,4m\). Chu kì dao động của sóng là

 • A. T = 1,25s
 • B. T = 50s
 • C. T = 0,02s
 • D. T = 0,2s
Câu 9
Mã câu hỏi: 251222

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng 

 • A. giao thoa.    
 • B. cộng hưởng điện. 
 • C. cảm ứng điện từ.      
 • D. phát xạ nhiệt.
Câu 10
Mã câu hỏi: 251223

Hai điện tích điểm \({q_1}\) và \({q_2}\) đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi là ε thì tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn:

 • A. \(F = k.\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon r}}\)
 • B. \(F = k.\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)
 • C. \(F = k.\frac{{{q_1}{q_2}}}{{\varepsilon {r^2}}}\)
 • D. \(F = k\varepsilon .\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 251224

Điều kiện để có sóng dừng trên dây có hai đầu cố định là chiều dài l của dây phải thỏa mãn:

 • A. \(l = k.\lambda \)
 • B. \(l = \frac{{k\lambda }}{2}\)
 • C. \(l = \left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{2}\)
 • D. \(l = \left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{4}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 251225

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất điện hao phí trên đường dây tải điện

 • A. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện
 • B. tỉ lệ thuận với bình phương hệ số công suất của mạch điện
 • C. tỉ lệ nghịch với bình phương diện tích tiết diện của dây tải điện
 • D. tỉ lệ thuận với công suất điện truyền đi
Câu 13
Mã câu hỏi: 251226

Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos \omega t\) vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp. Điều chỉnh để \(\omega  = {\omega _0}\) thì trong mạch có cộng hưởng điện, \({\omega _0}\) được tính theo công thức

 • A. \(2\sqrt {\frac{L}{C}} \)
 • B. \(\frac{2}{{\sqrt {LC} }}\)
 • C. \(2\sqrt {LC} \)
 • D. \(\frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 251227

Một vật dao động điều hoà theo phương trình \(x = 4\cos \left( {5\pi t + \pi } \right)\left( {cm} \right)\). Biên độ dao động của vật

 • A. 4cm         
 • B. \(5\pi {\mkern 1mu} cm\)
 • C. 5cm 
 • D. \(\pi {\mkern 1mu} cm\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 251228

Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần trong các môi trường

 • A. lỏng, khí, rắn.   
 • B. khí, lỏng, rắn.   
 • C. rắn, lỏng, khí.     
 • D. rắn, khí, lỏng.
Câu 16
Mã câu hỏi: 251229

Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của

 • A. lực từ.      
 • B. lực lạ.     
 • C. lực hấp dẫn.     
 • D. lực điện trường.
Câu 17
Mã câu hỏi: 251230

Đặt điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 \cos 100\pi t\left( V \right)\) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \frac{1}{\pi }H\). Cảm kháng của cuộn cảm là

 • A. 10Ω     
 • B. 0,1Ω         
 • C. 100Ω          
 • D. 1000Ω
Câu 18
Mã câu hỏi: 251231

Máy biến áp là thiết bị dùng để 

 • A. biến đổi điện áp một chiều   
 • B. biến đổi tần số dòng điện
 • C. biến đổi công suất dòng điện 
 • D. biến đổi điện áp xoay chiều
Câu 19
Mã câu hỏi: 251232

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, khối lượng m = 100g dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc lò xo là:

 • A. \(\frac{\pi }{{10}}{\mkern 1mu} \left( s \right)\)
 • B. \(40\pi {\mkern 1mu} \left( s \right)\)
 • C. 9,93s
 • D. 20s
Câu 20
Mã câu hỏi: 251233

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

 • A. tần số của âm.         
 • B. cường độ âm.     
 • C. đồ thị dao động âm. 
 • D. mức cường độ âm.
Câu 21
Mã câu hỏi: 251234

Khi điện áp giữa hai cực của một vôn kế nhiệt là \(u = 100\sqrt 2 .\cos 100\pi t{\mkern 1mu} \left( V \right)\) thì số chỉ của vôn kế này là:

 • A. 141V      
 • B. 70V             
 • C. 50V         
 • D. 100V
Câu 22
Mã câu hỏi: 251235

Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch sẽ:

 • A. sớm pha \(\frac{\pi }{4}\) 
 • B. trễ pha \(\frac{\pi }{4}\)
 • C. sớm pha \(\frac{\pi }{2}\)
 • D. trễ pha \(\frac{\pi }{2}\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 251236

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

 • A. với tần số bằng tần số dao động riêng.      
 • B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
 • C. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 
 • D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
Câu 24
Mã câu hỏi: 251237

Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

 • A. \(\frac{{\omega L}}{R}\)
 • B. \(\frac{{\omega L}}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {\omega L} \right)}^2}} }}\)
 • C. \(\frac{R}{{\omega L}}\)
 • D. \(\frac{R}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {\omega L} \right)}^2}} }}\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 251238

Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có 1000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 1500 vòng dây. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

 • A. 110V
 • B. 147V
 • C. 330V
 • D. 200V
Câu 26
Mã câu hỏi: 251239

Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều \(u = 200\sqrt 2 \cos \left( {100\pi  - \frac{\pi }{3}} \right)\left( V \right)\), cường độ dòng điện qua đoạn mạch là \(i = \sqrt 2 \cos 100\pi t\left( A \right)\). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

 • A. 100W     
 • B. 150W       
 • C. 200W       
 • D. 50W 
Câu 27
Mã câu hỏi: 251240

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là 

 • A. 1,5m
 • B. 1,0m
 • C. 0,5m
 • D. 2,0m
Câu 28
Mã câu hỏi: 251241

Một nguồn điện có suất điện động là 6V và điện trở trong là 1Ω được mắc với mạch ngoài có điện trở \(R = 2\Omega \) để tạo thành mạch kín. Hiệu điện thế ở hai đầu mạch ngoài là

 • A. 4V
 • B. 2V        
 • C. 6V           
 • D. 3V
Câu 29
Mã câu hỏi: 251242

Cho dòng điện không đổi I = 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10cm có độ lớn là:

 • A. \({2.10^{ - 6}}T\)
 • B. \({4.10^{ - 7}}T\)
 • C. \({2.10^{ - 8}}T\)
 • D. \({4.10^{ - 6}}T\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 251243

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính trước một thấu kính cho ảnh ảo \({A_1}{B_1}\) cao gấp 3 lần vật. Dịch vật dọc theo trục chính 5cm ta thu được ảnh ảo \({A_2}{B_2}\) cao gấp 2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

 • A. -25cm
 • B. 30cm
 • C. -30cm
 • D. 25cm
Câu 31
Mã câu hỏi: 251244

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\cos \left( {5t} \right)\) (x đo bằng cm, t đo bằng s). Tốc độ cực đại mà chất điểm đạt được trong quá trình dao động là

 • A. 20cm/s.        
 • B. 16cm/s.   
 • C. 5cm/s.      
 • D. 4cm/s.
Câu 32
Mã câu hỏi: 251245

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng \(0,6\sqrt 2 m/s\). Biên độ dao động của con lắc là

 • A. 12cm
 • B. \(12\sqrt 2 cm\)
 • C. 6cm
 • D. \(6\sqrt 2 cm\)
Câu 33
Mã câu hỏi: 251246

Một vật dao động điều hoà, tại một thời điểm  vật có động năng bằng 1/3 thế năng và động năng đang giảm dần thì 0,5s ngay sau đó động năng lại gấp 3 lần thế năng. Tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + \Delta t\) thì động năng của vật có giá trị cực đại. Giá trị nhỏ nhất của \(\Delta t\) là

 • A. 2s
 • B. \(\frac{3}{4}s\)
 • C. \(\frac{2}{3}s\)
 • D. 1s
Câu 34
Mã câu hỏi: 251247

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số f (6Hz đến 12Hz). Tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Biết rằng các phần tử mặt nước ở cách A là 13cm và cách B là 17cm dao động với biên độ cực tiểu. Giá trị của tần số f là

 • A. 8Hz       
 • B. 6Hz      
 • C. 7,5Hz             
 • D. 12Hz
Câu 35
Mã câu hỏi: 251248

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết \(L = \frac{1}{\pi }\left( H \right),C = \frac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }\left( F \right),{u_{AB}} = 200\cos 100\pi t\left( V \right)\). R phải có giá trị bằng bao nhiêu để công suất tỏa nhiệt trên R là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó?

 • A. \(50\Omega ;100W\)
 • B. \(100\Omega ;100W\)
 • C. \(100\Omega ;200W\)
 • D. \(50\Omega ;200W\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 251249

Đặt một điện áp \(u = {U_0}\cos \omega t\left( V \right)\), trong đó \({U_0}\) không đổi nhưng ω thay đổi được, vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \frac{{\sqrt 3 }}{{4\pi }}H\) và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi \(\omega  = {\omega _1}\) hoặc \(\omega  = {\omega _2}\) thì hệ số công suất trong mạch điện bằng nhau và bằng 0,5. Biết \({\omega _1} - {\omega _2} = 200\pi {\mkern 1mu} \left( {rad/s} \right)\). Giá trị của R bằng

 • A. \(50\Omega \)
 • B. \(100\Omega \)
 • C. \(150\Omega \)
 • D. \(200\Omega \)
Câu 37
Mã câu hỏi: 251250

Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc \(\omega  = 20rad/s\). Trên dây A là một nút sóng, điểm B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng cách \(AB = 9cm\) và AB = 3.AC. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5cm. Tốc độ dao động của điểm B khi nó qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểm C là

 • A. \(80\sqrt 3 cm/s\)
 • B. \(160cm/s\)
 • C. \(160\sqrt 3 cm/s\)
 • D. \(80cm/s\)
Câu 38
Mã câu hỏi: 251251

Hai chất điểm cùng khối lượng, dao động dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox, có phương trình lần lượt là \({x_1} = {A_1}.\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)\) và \({x_2} = {A_2}.\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right)\). Gọi d là khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của d theo \({A_1}\) (với \({A_2},{\varphi _1},{\varphi _2}\) là các giá trị xác định). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Nếu \({W_1}\) là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị \({a_1}\) và \({W_2}\) là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị \({a_2}\) thì tỉ số \(\frac{{{W_1}}}{{{W_2}}}\) gần nhất với kết quả nào sau đây?

 • A. 0,6         
 • B. 0,5           
 • C. 0,4            
 • D. 0,3
Câu 39
Mã câu hỏi: 251252

Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở cùng một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với cùng biên độ góc \({8^0}\) và chu kỳ tương ứng là \({T_1}\) và \({T_2} = {T_1} + 0,25s\). Giá trị của \({T_1}\) là:

 • A. 1,895s  
 • B. 1,645s      
 • C. 1,974s        
 • D. 2,274s
Câu 40
Mã câu hỏi: 251253

Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R và L không đổi, còn C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V và tần số không đổi. Điều chỉnh giá trị C thì dung kháng \({Z_C}\) của tụ điện và tổng trở Z của mạch biến đổi theo C như hình vẽ bên. Khi dung kháng của tụ điện \({Z_C} = {Z_{C1}}\) (xem hình vẽ) thì hệ số công suất của đoạn mạch RL bằng

 • A. 0,6       
 • B. 0,5            
 • C. 0,8               
 • D. 0,7

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ