Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử HK1 môn Toán 9 năm 2019-2020 Trường THCS Hùng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59742

Giá trị của \(\sqrt {0,0025} \) bằng:

 • A. 0,5
 • B. -0,5
 • C. 0,05
 • D. -0,05
Câu 2
Mã câu hỏi: 59743

Cho (O; R) và một đường thẳng a. Với d là khoảng cách từ O đến a. Biết d = 7cm, R = 5cm. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn là:

 • A. Cắt nhau
 • B.
 • C. Không giao nhau
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 59744

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

 • A. y = 5 - 2x
 • B. \(y = x + \frac{1}{x}\)
 • C. y = (x - 1)(x + 1)
 • D. y = x2 - 3
Câu 4
Mã câu hỏi: 59745

Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào song song với đường thẳng y = 2x - 3?

 • A. y = x + 2
 • B. y = -2x + 3
 • C. \(y = \frac{x}{2} - 3\)
 • D. y = 2x + 5
Câu 5
Mã câu hỏi: 59746

Hai đường thẳng y = x + \(\sqrt 3 \) và y = 2x + \(\sqrt 3 \)  trên cùng một mặt phẳng có vị trí tương đối là:

 • A. Trùng nhau
 • B. Song song với nhau
 • C. Cắt nhau tại điểm có tung độ bằng  \(\sqrt 3 \) 
 • D. Cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng  \(\sqrt 3 \) 
Câu 6
Mã câu hỏi: 59747

Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. sinB bằng:

 • A. \(\frac{{AH}}{{BC}}\)
 • B. \(\frac{{AB}}{{BC}}\)
 • C. \(\frac{{AH}}{{AC}}\)
 • D. \(\frac{{AH}}{{AB}}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 59748

Cho hình 1:

 • A. AH2 = AB2 + AC2
 • B. AH2 = BH.CH
 • C. AH2 = BH.BC
 • D. AH2 = CH.BC
Câu 8
Mã câu hỏi: 59749

Rút gọn \(\sqrt {{{\left( {1 - \sqrt 3 } \right)}^2}}  - \sqrt {{{\left( {1 + \sqrt 3 } \right)}^2}} \) bằng:

 • A. \( - 2\sqrt 3 \)
 • B. 0
 • C. \(2\sqrt 3  - 2\)
 • D. -2
Câu 9
Mã câu hỏi: 59750

Giá trị của biểu thức: \(\sqrt {{{\left( {1 - \sqrt 2 } \right)}^2}} \) bằng

 • A. \({1 - \sqrt 2 }\)
 • B. 1
 • C. \(\sqrt 2  - 1\)
 • D. Giá trị khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 59751

\(\sqrt {2 - 6x} \) có nghĩa khi:

 • A. \(x \le \frac{1}{3}\)
 • B. x ≥ 3
 • C.  x ≤ 3
 • D. \(x \ge \frac{1}{3}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 59752

Cho hàm số y = 2x + 3, các điểm thuộc đồ thị hàm số là:

 • A. (1; 3)
 • B. (0; 2)
 • C. (-1; 1)
 • D. (-1; 5)
Câu 12
Mã câu hỏi: 59753

Biết x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị bằng 11. Thế thì b bằng:

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 2
 • D. -2
Câu 13
Mã câu hỏi: 59754

\(\sqrt {0,09}  + \sqrt {0,81}  - \sqrt {0,01}  = ...\)

 • A. 1
 • B. 1,1
 • C. 1,3
 • D. 0,12

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ