Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 9 năm 2019 Trường THCS Nghĩa Hành

15/04/2022 - Lượt xem: 30
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59680

Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn:

 • A. x(x - 2y) = 8;        
 • B. 2x  - y = 0
 • C. x2 + 2x + 1 = 0 
 • D. 4x + 5 = 3
Câu 2
Mã câu hỏi: 59681

Trong các căp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình 4x - y = 5

 • A. (2; 3).  
 • B. (1; 1) 
 • C. (2; -3) 
 • D. (-2 ; 3)
Câu 3
Mã câu hỏi: 59682

Nghiệm tổng quát của phương trình 4x - y = 5 là :

 • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x \in R\\
  y =  - 4{\rm{x}} + 5
  \end{array} \right.\)
 • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
  y = 4{\rm{x}}\\
  x \in R
  \end{array} \right.\)
 • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = y - 5\\
  y \in R
  \end{array} \right.\)
 • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x \in R\\
  y =  4{\rm{x}} - 5
  \end{array} \right.\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 59683

Hệ phương trình nào tương đương với hệ phương trình : \(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 3\\
2x - 3y = 1
\end{array} \right.\)

 • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x + 2y = 3\\
  2x - 3y = 1
  \end{array} \right.\)
 • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x + 3y = 3\\
  2x - 3y = 1
  \end{array} \right.\)
 • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x + 2y = 6\\
  2x - 3y = 1
  \end{array} \right.\)
 • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x + 2y = 6\\
  2x - 3y = 6
  \end{array} \right.\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 59684

Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
2x - 3y = 11\\
 - 4{\rm{x}} + 6y = 5
\end{array} \right.\) có :

 • A. Vô nghiệm 
 • B. Vô số nghiệm
 • C. Hai nghiệm phân biệt 
 • D. Một nghiệm duy nhất 
Câu 6
Mã câu hỏi: 59685

Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
3x - 2y = 5\\
x + y = 5
\end{array} \right.\) 

 • A. (-3; -2), 
 • B. (-3; 2) 
 • C. (3; -2) 
 • D. (3; 2)
Câu 7
Mã câu hỏi: 59686

Trong các phương trình sau phương trình nào không là phương trình bậc nhất hai 

 • A. x + 2y  = 8 
 • B. 0,5x + y = 12,5 
 • C. x - y = 0 
 • D. (x + y)2 = 12
Câu 8
Mã câu hỏi: 59687

Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 3x + 2y = 2

 • A. (1, -1) 
 • B. (-1; 2) , 
 • C. (2; -2) 
 • D. (-1; -2)
Câu 9
Mã câu hỏi: 59688

Cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
3x - 5y = 1\\
 - 2x + 3y =  - 1
\end{array} \right.\)

 • A. (2; 1) 
 • B. (-1 1)
 • C. (1; 2)
 • D. (-1; -2)
Câu 10
Mã câu hỏi: 59689

Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
2x + 3y = 7\\
 - 3{\rm{x - 9}}y =  - 21
\end{array} \right.\)     có :

 • A. Một nghiệm duy nhất 
 • B. Hai nghiệm 
 • C. Vô nghiệm 
 • D. Vô số nghiệm
Câu 11
Mã câu hỏi: 59690

Tính chu vi một hình chữ nhật. Biết rằng, nếu tăng chiều dài và chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng 66m2. Nếu tăng chiều dài 3m và giảm chiều rộng 2m thì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ