Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Địa Lí - Trường THPT Kim Liên

08/07/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 254534

Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để làm gì?

 • A. khai thác khoáng sản kim loại
 • B. xây dựng nhà máy thuỷ điện
 • C. trồng các loại cây lương thực
 • D. trồng cây công nghiệp lâu năm
Câu 2
Mã câu hỏi: 254535

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển nào không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

 • A. Chu Lai
 • B. Vũng Áng
 • C. Hòn La
 • D. Nghi Sơn
Câu 3
Mã câu hỏi: 254536

Biện pháp để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm ở nước ta là gì?

 • A. chống ô nhiễm đất
 • B. tổ chức định canh
 • C. trồng cây theo băng
 • D. ban hành Sách đỏ
Câu 4
Mã câu hỏi: 254537

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta có đặc điểm gì?

 • A. chủ yếu chế biến sữa
 • B. phát triển ở miền núi
 • C. cơ cấu ngành đa dạng
 • D. chỉ phục vụ trong nước
Câu 5
Mã câu hỏi: 254538

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh nào sau đây?

 • A. Quảng Trị
 • B. Nghệ An
 • C. Quảng Bình
 • D. Hà Tĩnh
Câu 6
Mã câu hỏi: 254539

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết sông Hậu chảy qua tỉnh nào sau đây?

 • A. Cà Mau
 • B. Kiên Giang
 • C. An Giang
 • D. Bạc Liêu
Câu 7
Mã câu hỏi: 254540

Cho biểu đồ: 

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2019

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, năm 2019 so với năm 2010?

 • A. Dầu thô giảm liên tục, điện tăng
 • B. Điện tăng nhanh, dầu thô giảm
 • C. Điện tăng liên tục, dầu tăng lên
 • D. Dầu thô tăng, điện giảm nhanh
Câu 8
Mã câu hỏi: 254541

Quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm gì?

 • A. Bắt đầu sớm và diễn ra chậm
 • B. Tỉ lệ dân thành thị tăng lên
 • C. Phân bố đều giữa các vùng
 • D. Có trình độ đô thị hóa thấp
Câu 9
Mã câu hỏi: 254542

Nước ta nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á nên có đặc điểm gì?

 • A. lượng mưa lớn quanh năm
 • B. giàu tài nguyên khoáng sản
 • C. ít ảnh hưởng bởi thiên tai
 • D. khí hậu có hai mùa rõ rệt
Câu 10
Mã câu hỏi: 254543

Phát biểu nào đúng về vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?

 • A. Việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn
 • B. Thất nghiệp chủ yếu ở vùng nông thôn
 • C. Thiếu việc làm tập trung ở các đô thị
 • D. Không còn thất nghiệp và thiếu việc làm
Câu 11
Mã câu hỏi: 254544

Tại vùng biển, động đất tập trung ở ven biển nào?

 • A. Nam Bộ
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. Bắc Bộ
 • D. Nam Trung Bộ
Câu 12
Mã câu hỏi: 254545

Công nghiệp chế biến rượu, bia, nước ngọt ở nước ta phân bố tập trung ở đâu?

 • A. các đô thị lớn
 • B. các đồng bằng lớn
 • C. gần nguồn nguyên liệu
 • D. gần nơi tiêu thụ
Câu 13
Mã câu hỏi: 254546

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết cà phê được trồng ở tỉnh nào thuộc du và miền núi Bắc Bộ?

 • A. Sơn La
 • B. Yên Bái
 • C. Điện Biên
 • D. Hòa Bình
Câu 14
Mã câu hỏi: 254547

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trung 18, hãy cho biết cây công nghiệp nào không có Đông Nam Bộ?

 • A. Cao su
 • B. Cà phê
 • C. Chè
 • D. Điều
Câu 15
Mã câu hỏi: 254548

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch nhân văn dưới đây thì điểm du lịch nào là làng nghề cổ truyền?

 • A. Tân Trào
 • B. Yên Tử
 • C. Ải Chi Lăng
 • D. Đồng Kỵ
Câu 16
Mã câu hỏi: 254549

Đặc điểm nào không đúng với ngành trồng cây lương thực của nước ta hiện nay?

 • A. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật
 • B. Diện tích tăng rất nhanh
 • C. Năng suất, sản lượng tăng
 • D. Đảm bảo an ninh lương thực
Câu 17
Mã câu hỏi: 254550

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

 • A. Quảng Ngãi
 • B. Phú Yên
 • C. Quảng Nam
 • D. Bình Định
Câu 18
Mã câu hỏi: 254551

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào ở Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành khai thác vàng?

 • A. Quảng Nam
 • B. Ninh Thuận
 • C. Phú Yên
 • D. Khánh Hoà
Câu 19
Mã câu hỏi: 254552

Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động nhập khẩu đối với phát triển kinh tế- xã hội nước ta là gì?

 • A. nâng cao trình độ văn minh xã hội
 • B. thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ
 • C. cải thiện đời sống nhân dân
 • D. tạo động lực cho phát triển kinh tế
Câu 20
Mã câu hỏi: 254553

Xu hướng già hóa của dân số nước ta không có biểu hiện gì?

 • A. Tuổi thọ trung bình tăng
 • B. Tỉ suất gia tăng dân số giảm
 • C. Tỉ lệ người trên 60 tuổi tăng
 • D. Tỉ lệ người từ 0-14 tuổi tăng
Câu 21
Mã câu hỏi: 254554

Cho biểu đồ về GDP của các thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2017 

 (Số liệu từ Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

 • A. Quy mô và cơ cấu GDP
 • B. Tốc độ tăng trưởng GDP
 • C. Chuyển dịch cơ cấu GDP
 • D. Giá trị GDP
Câu 22
Mã câu hỏi: 254555

Cho bảng số liệu:

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYÊN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2018

(Đơn vị: nghìn tấn)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • A. Tròn
 • B. Kết hợp
 • C. Đường
 • D. Miền
Câu 23
Mã câu hỏi: 254556

Nguyên nhân chủ yếu gây hạn hán ở nước ta là gì?

 • A. mưa ít kéo dài và cân bằng ẩm âm
 • B. mưa ít kéo dài, cân bằng âm dương
 • C. cân bằng ẩm luôn dương và mưa ít
 • D. mưa ít, lượng mưa lớn hơn bốc hơi
Câu 24
Mã câu hỏi: 254557

Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là gì?

 • A. lai tạo giống, mở rộng đồng cỏ, phát triển cơ sở hạ tầng
 • B. nâng cao trình độ, đẩy mạnh chế biến, mở rộng thị trường
 • C. phát triển vận tải, cải tạo đồng cỏ và mở rộng thị trường
 • D. phát triển giao thông vận tải, cải tạo và mở rộng đồng cỏ
Câu 25
Mã câu hỏi: 254558

Quá trình hội nhập của nước ta mang lại thành tựu là gì?

 • A. phức tạp về văn hóa - xã hội
 • B. tạo sự phân hóa giàu - nghèo
 • C. sức ép cạnh tranh rất lớn
 • D. xuất nhập khẩu tăng nhanh
Câu 26
Mã câu hỏi: 254559

Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là gì?

 • A. giáp Trung du và miền núi Bắc Bộ, giàu khoáng sản
 • B. thu hút lớn đầu tư, thị trường tiêu thụ rộng lớn
 • C. có nguyên liệu từ nông, lâm và ngư nghiệp dồi dào
 • D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, cơ sở hạ
Câu 27
Mã câu hỏi: 254560

Giao thông đường bộ nước ta hiện nay không có đặc điểm gì?

 • A. Chỉ tập trung ở các đồng bằng
 • B. Phương tiện ngày càng tốt
 • C. Mạng lưới phát triển rộng
 • D. Khối lượng vận chuyển lớn
Câu 28
Mã câu hỏi: 254561

Vị trí và hình nước ta đã tạo nên thiên nhiên phân hóa ra sao?

 • A. Đa dạng
 • B. Bắc - Nam
 • C. Theo độ cao
 • D. Đông - Tây
Câu 29
Mã câu hỏi: 254562

Cho bảng số liệu sau: 

TÌNH HÌNH DÂN SỐ ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, Tổng cục Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số dân đô thị giữa các quốc gia?

 • A. Thái Lan cao hơn Phi-líp-pin
 • B. Xin-ga-po cao hơn Phi-líp-pin
 • C. Thái Lan thấp hơn Việt Nam
 • D. Việt Nam thấp hơn Xin-ga-po
Câu 30
Mã câu hỏi: 254563

Kim ngạch xuất khẩu của nước ta hiện nay tăng nhanh chủ yếu do đâu?

 • A. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp phát triển
 • B. phát triển sản xuất hàng hoá, thị trường mở rộng
 • C. công nghiệp phát triển, chất lượng lao động tăng
 • D. đa dạng hoá sản xuất, chất lượng lao động tăng
Câu 31
Mã câu hỏi: 254564

Thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là gì?

 • A. nhiều giống lúa mới đưa vào sản xuất
 • B. diện tích và sản lượng tăng nhanh
 • C. cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi
 • D. đảm bảo nhu cầu trong nước và xuất khẩu
Câu 32
Mã câu hỏi: 254565

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô chủ yếu là do đâu?

 • A. có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng
 • B. nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn
 • C. địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt
 • D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông
Câu 33
Mã câu hỏi: 254566

Sự đa dạng, phong phú về tài nguyên biển và hải đảo là cơ sở thuận lợi để làm gì?

 • A. giữ vững an ninh quốc phòng đất nước
 • B. phát triển mạnh các ngành kinh tế biển
 • C. nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư
 • D. giải quyết việc làm, thu hút nhà đầu tư
Câu 34
Mã câu hỏi: 254567

Mưa lớn, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân dẫn đến thiên tai gì?

 • A. Động đất
 • B. Lũ quét
 • C. Hạn hán
 • D. Bão
Câu 35
Mã câu hỏi: 254568

Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do đâu?

 • A. chi phối hoạt động của tất cả các ngành kinh tế
 • B. nắm giữ các ngành kinh tế then chốt của quốc gia
 • C. có số lượng doanh nghiệp lớn nhất trong cả nước
 • D. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP cả nước
Câu 36
Mã câu hỏi: 254569

Quá trình đô thị hóa của nước ta phát triển hiện nay là do đâu?

 • A. nền kinh tế thị trường được đẩy mạnh
 • B. thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài
 • C. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • D. nước ta hội nhập quốc tế và khu vực
Câu 37
Mã câu hỏi: 254570

Phát biểu nào không đúng về ngành giao thông đường bộ nước ta hiện nay?

 • A. Mạng lưới được hội nhập với khu vực, thế giới
 • B. Ngày càng nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa
 • C. Có khối lượng vận chuyển hàng hóa còn thấp
 • D. Mạng lưới đường bộ cơ bản phủ kín các vùng
Câu 38
Mã câu hỏi: 254571

Nước ta có đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới do đâu?

 • A. nằm hoàn toàn ở trong vùng nôi chỉ tuyển
 • B. chịu tác động thường xuyên của Tin phong
 • C. nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á
 • D. giáp Biển Đông thông ra Thái Bình Dương
Câu 39
Mã câu hỏi: 254572

Các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu gì?

 • A. Cơ sở hạ tầng hiện đại và nguồn lao động chất lượng cao nhất
 • B. Mở rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài
 • C. Nguồn tài nguyên, nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn
 • D. Những nền tảng phát triển công nghiệp từ các giai đoạn trước
Câu 40
Mã câu hỏi: 254573

Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là gì?

 • A. đảm bảo nguồn nguyên liệu tại chỗ, mở rộng thị trường
 • B. tăng cường vốn đầu tư, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
 • C. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ của lao động
 • D. phát triển năng lượng, tăng cường khai thác khoáng sản

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ