Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 Chuyên đề Hidrocacbon no

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 125702

Một ống nghiệm chứa 1 thể tích CH4 và 4 thể tích Cl2 được úp trên chậu nước có đặt miếng giấy quỳ ẩm. Đưa hỗn hợp ra ngoài ánh sáng khuếch tán. Hiện tượng nào xảy ra sau đây có thể quan sát được?

 • A. Màu vàng lục của clo trong ống nghiệm nhạt dần.
 • B. Mực nước trong ống nghiệm dâng cao hơn.
 • C. Mẩu giấy quỳ tím chuyển sang đỏ.
 • D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 125703

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 u thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của hai hiđrocacbon trong hỗn hợp ban đầu là:

 • A. CH4 và C3H8.  
 • B. C2H2 và C4H6
 • C. C2H6 và C4H10 
 • D. C3H8 và C5H12
Câu 3
Mã câu hỏi: 125704

Để điều chế 2,8 gam CH4 với hiệu suất là 75% thì khối lượng nhôm cacbua cần dùng là:

 • A. 8,4 gam      
 • B. 6,3 gam
 • C. 11,2 gam    
 • D. 4,8 gam.
Câu 4
Mã câu hỏi: 125705

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được nCO< nH2O. Hỏi (X) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

 • A. Ankan       
 • B. Anken
 • C. Ankin           
 • D. Aren
Câu 5
Mã câu hỏi: 125706

Phát biểu nào cho dưới đây là đúng?

 • A. Hiđrocacbon mạch vòng chỉ có xicloankan.
 • B. Xicloankan là một hiđrocacbon mạch vòng.
 • C. Công thức tổng quát của xicloankan là CnH2n.
 • D. Công thức tổng quát của monoxicloankan là (CH2)n, ∀n.
Câu 6
Mã câu hỏi: 125707

Một hỗn hợp hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi so với H2 là 24,8. Công thức phân tử của hai ankan là:

 • A. C2H6 và C3H8   
 • B. C3H8 và C4H10
 • C. C4H10 và C5H12   
 • D. CH4 và C2H6.
Câu 7
Mã câu hỏi: 125708

Hợp chất xicloankan nào sau đây có phản ứng cộng mở vòng đối với H2 (Ni, t) và Br2?

 • A. Xiclopentan       
 • B. Xiclopropan
 • C. Xiclohexan     
 • D. Xicloheptan
Câu 8
Mã câu hỏi: 125709

Hợp chất 2-amino-3-clo-butan-1-ol có công thức cấu tạo thu gọn là:

 • A. CH3CH(NH2)CHClCH2OH
 • B. CH3CH(NO2)CHClCH2OH
 • C. CH2(OH)CH(NH2)CHClCH3
 • D. CH3CH2CHClCH(NO2)CH2OH
Câu 9
Mã câu hỏi: 125710

Khi cho hợp chất 2,3-đimetylbutan phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 có chiếu ánh sáng làm xúc tác, thu được bao nhiêu sản phẩm đồng phân?

Câu 10
Mã câu hỏi: 125711

Lấy 10,2 gam hỗn hợp hai ankan ở 27,3C, 2atm chiếm thể tích 2,464 lít. Tìm thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp này.

Câu 11
Mã câu hỏi: 125712

Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp khí hai ankan kế tiếp nhau, thu được 14,56 lít CO2 (đo ở 0C, 2atm).

a) Tính thể tích của hỗn hợp hai ankan ở đktc.

b) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của hai ankan.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ