Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hóa 11 năm 2019 - Trường THPT Đào Duy Từ

15/04/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (4 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 125957

Viết phương trình hóa học ( dưới dạng công thức cấu tạo có ghi rõ điều kiện)

1- Propan (C3H8) tác dụng với clo ( tỉ lệ mol 1 : 1 ) khi có chiếu sáng.

2- Sục khí xiclopropan (C3H6) vào dung dịch brom.

3- Metyl propen ( CH3–C(CH3)=CH2 ) tác dụng với nước có xúc tác axit.

4- Isopren ( CH2=C(CH3)–CH=CH2 ) tác dụng với brom ( trong CCl4) với tỉ lệ mol 1 : 1 tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1,4.

Câu 2
Mã câu hỏi: 125958

Dẫn hỗn hợp khí gồm propan, C3H6 ( propen), C3H4 ( propin ) đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch NH3. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom. Hiện tượng gì xảy ra trong các thí nghiệm trên, giải thích và viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 3
Mã câu hỏi: 125959

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác hãy viết phương  hóa học điều chế nhựa P.V.C và cao su Buna

Câu 4
Mã câu hỏi: 125960

Một hỗn hợp X gồm etilen (C2H4) và axetilen (C2H2).

• Đốt cháy 1/3 hỗn hợp (X) thu được 7,2 gam nước.

• Hỗn hợp (X) còn lại cộng vừa đủ với 15,68 lít Clo (đktc).

    1) Tính khối lượng hỗn hợp (X) ban đầu.

    2) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp (X).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ