Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Đại số 7 Trường THCS Sa Pả năm học 2018 - 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21776

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

 • A.  –3x2y + 1                
 • B. 3xy3  
 • C. x3 – xy                 
 • D. 2 + xy2           
Câu 2
Mã câu hỏi: 21777

Đơn thức đồng dạng với đơn thức –3x3y2

 • A. 4x3y5
 • B. 0,2(xy)2.y   
 • C. 2x3y2
 • D. –5(xy)2
Câu 3
Mã câu hỏi: 21778

Bậc của đơn thức 12x6z4

 • A. 10
 • B. 11
 • C. 12
 • D. 14
Câu 4
Mã câu hỏi: 21779

x = 5 là nghiệm của đa thức ?

 • A. 10 – 2x 
 • B. 2x + 10 
 • C. x – 10 
 • D. 3x + 3
Câu 5
Mã câu hỏi: 21780

Ở Chợ Sa Pa bán rất nhiều hoa quả, trong đó có táo, lê, nho, đào, mận,... Biết rằng giá táo là x (đ/kg) và giá nho là y (đ/kg). Em hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

a) 5 kg táo và 8 kg nho.

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg.

Câu 6
Mã câu hỏi: 21781

Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn:

            a) \(5{x^3}{y^2}\) và \(2{x^2}y\)

            b) \(6{x^3}{y^2}\) và \(7x{y^5}\)

Câu 7
Mã câu hỏi: 21782

Cho hai đa thức: M(x) = 7x + 2 + 3x2  và N(x) = – 3x2 + 2 – 5x  

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính M(x) + N(x) và M(x) – N(x).

Câu 8
Mã câu hỏi: 21783

Tìm nghiệm của đa thức sau:  A(x) = 3x – 6.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ