Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 7 Trường THCS 19/8 năm học 2018 - 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21761

Tổng ba góc của một tam giác bằng ?

 • A. \(90^0\)
 • B. \(180^0\)
 • C. \(45^0\)
 • D. \(120^0\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 21762

\(\Delta ABC\) vuông tại A, biết số đo góc C bằng 570. Số đo góc B bằng:

 • A. \(148^0\)
 • B. \(33^0\)
 • C. \(142^0\)
 • D. \(128^0\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 21763

\(\Delta MNP\) cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng:

 • A. \(80^0\)
 • B. \(100^0\)
 • C. \(50^0\)
 • D. \(130^0\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 21764

\(\Delta HIK\) vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng

 • A. 8 cm
 • B. 16 cm
 • C. 5 cm
 • D. 12 cm
Câu 5
Mã câu hỏi: 21765

Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?

 • A. 11cm; 12cm; 13cm         
 • B. 5cm; 7cm; 9cm
 • C. 12cm; 9cm; 15cm
 • D. 7cm; 7cm; 5cm
Câu 6
Mã câu hỏi: 21766

\(\Delta ABC\) và \(\Delta DEF\) có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để \(\Delta ABC = \Delta DEF\) ?

 • A. \(\hat A = \hat D\)
 • B. \(\hat C = \hat F\)
 • C. AB = AC
 • D. AC = DF
Câu 7
Mã câu hỏi: 21767

Cho tam giác MNP vuông tại N biết MN = 20cm; MP = 25cm.Tìm độ dài cạnh NP? 

Câu 8
Mã câu hỏi: 21768

Cho tam giác ABC vuông tại A, có \(\hat B = {60^0}\) và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

1/ Chứng minh \(\Delta ABD = \Delta EBD\).

2/ Chứng minh \(\Delta ABE\) là tam giác đều.

3/ Tính độ dài cạnh BC.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ